Norge

Folkeregisteret knaker etter befolkningseksplosjon

Muhammad Nadeem fra Pakistan og hans tre barn følger spent med mens moren Roash Ara avgir fingeravtrykk. Familien har fått opphold i Norge, og dermed får alle et personnummer i folkeregisteret. Bare en av fire som blir registrert med nytt opphold i Norge, er født i landet.

220 000 mennesker blir årlig registrert i Folkeregisteret med opphold i Norge. Men bare 60 000 av disse er født i landet. Resten er innvandrere. Åpne grenser, arbeidsinnvandring og asyl- og familieinnvandring gjør at Folkeregisteret knaker.

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

— Vi er nødt til å gjøre noe. Vi har svakheter i systemet. Perspektivene er ganske skremmende, sier direktør i Skattedirektoratet Jan Christian Sandberg.

Hver eneste uke avslører skatteetaten folk somvil svindle systemet.

Muhammad Nadeem fra Pakistan og han tre barn følger spent med ved skranken i Servicesenteret for utenlandske arbeidstagere.

Det er mors tur til å avgi sitt fingeravtrykk. Maskinen sliter, avtrykket blir ikke registrert. Roash Ara må prøve på nytt og på nytt. Familien er et fingeravtrykk fra å komme inn i verdens rikeste land.

Les også

27.000 fikk opphold med usikker identitet

Nadeem har fått oppholdstillatelse i Norge som faglært arbeider. Hele familien er med når de henter papirene i Servicesenteret for utenlandske arbeidstagere i Schweigaards gate i Oslo, og en eldre slektning er med og hjelper dem rundt.

— Dette blir bra. Nå er vi straks klare, sier Nadeem. Når fingeravtrykkene er på plass, får han dokumentene som beviser at han og familien har lovlig opphold i Norge.

Og første skritt er å få et nummer i Folkeregisteret.

Vi er flere enn vi tror

Skattedirektoratet sender nå over et omfattende forslag til finansminister Sigbjørn Johnsen om modernisering av Folkeregisteret. Her kommer det frem at Folkeregisteret de siste årene har registrert mer enn 220 000 nye mennesker årlig med opphold i Norge.

 • Bare 60 000 er født i Norge.
 • 80000 har årlig innvandret til landet.
 • I tillegg har 80000 mennesker fått midlertidig opphold i Norge.
Les også

Slik blir Norge svindlet med falske identiteter

5 millioner mennesker har fødselsnummer i Norge, noe som betyr at de er, eller har vært, bosatt lovlig i Norge i mer enn seks måneder.

I tillegg har 1,25 millioner mennesker fått såkalt D-nummer. Det betyr at har — eller har hatt - en midlertidig tilknytning til Norge.

— Vi er nødt til å gjøre noe. Folkeregisteret ble ikke laget for å takle slike store bevegelser av mennesker. Vi har svakheter i systemet, sier direktør i Skattedirektoratet Jan Christian Sandberg.

Han beskriver perspektivene som "ganske skremmende".

Derfor knaker systemet

Skranken ved Servicesenteret i Schweigaardsgata som familien Nadeem nå har passert, er en av de viktigste hindringene for å få en rekke grunnleggende rettigheter og goder:

Les også

Har slettet 70 falske barn i Folkeregisteret

Arbeid, diverse trygderettigheter, skattekort, ID-kort, førerkort, fastlege og frikort til helsetjenester.

Det er flere grunner til Folkeregisteret knaker som følge av den rekordhøye innvandringen:

 • Faren for svindel er for stor.
 • Det er lett å skaffe D-nummer på falskt grunnlag.
 • Opplysningene er mangelfulle. Blant annet mangler e-post og digitale kontaktopplysninger
 • Byråkrati og ineffektivitet. Det tar for mye tid å ta imot og registrere alle de nye bosatte.
 • Høye kostnader. I dag kreves 400 årsverk og 400 millioner kroner å drive Folkeregisteret
 • Dagens system er 20 år gammelt, og allerede helt utdatert i forhold til teknologi, regelverk og prosesser.
  Regningen anslås foreløpig til 560 millioner kroner, og det vil ta seks år å få på plass moderniseringen.
Les også

Fant over 300 falske personer i skattelistene

— Vi må ha oversikt over hvem som er her i landet. Det er heller ingen tvil om at ID-juks er et svært stort problem. Dagens folkeregister må moderniseres, sier Sandberg.

Aftenposten har i flere artikler dokumentert et omfattende problem med falske identiteter i Norge. Det finnes en rekke eksempler på hvordan utenlandske statsborgere har operert med flere ulike identiteter, blant annet for svindle Nav.

Les også

 1. Så lett er det å få falsk identitet i Norge

 2. Trygdesvindel for 6 milliarder kroner i året