Norge

- Ap med dobbeltmoral

Sykehuskrangelen mellom regjeringspartnerne Sp og Ap blir stadig krassere. Per Olaf Lundteigen anklager Jens Stoltenberg for dobbeltmoral og for å spre desinformasjon.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen frykter for fremtiden til sykehuset på Kongsberg. Han beskylder Regjeringen for en styrt nedleggelse av lokalsykehusene.
 • Olav Olsen
  Fotograf

— Det foregår en regjeringsstyrt nedleggelse av lokalsykehus i dag. Det er det Arbeiderpartiet som står for!

Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Per Olaf Lundteigen, gyver nå løs på Ap og statsminister Jens Stoltenberg i den allerede svært betente sykehussaken. Siden regjeringssamarbeidet mellom Sp og Ap tok til i 2005, har få, hvis noen, av de mest sentrale skikkelsene i Sp gått så hardt til angrep på Ap som Lundteigen nå gjør. I dette intervjuet kaller han statsminister Jens Stoltenberg for kald og anklager Ap for å bedrive dobbeltmoral og spre desinformasjon. Han nekter å kommentere om Sp burde gå ut av Regjeringen på grunn av sykehuspolitikken.

Angrepet kommer kun en knapp uke etter at Sp-leder Liv Signe Navarsetes utbrudd overfor en sykehusaktivist i Nordfjord.

Dobbeltmoral

— Jeg mener Ap bedriver dobbeltmoral. På den ene siden gir helsestatsråden, i foretaksmøtene med ledelsen i helseforetakene, signaler som leder til at lokalsykehusene ribbes. Det skjer i det skjulte, og man må være innsider for å forstå rekkevidden av de faglige formuleringene. Dette foregår samtidig med at regjeringserklæringen gir inntrykk av at lokalsykehusene skal sikres og utvikles, sier Lundteigen, som er medlem av Stortingets finanskomité.

- Det må være krevende for Sp å sitte i regjering med et parti som bedriver dobbeltmoral?

— Ja. Det er svært krevende. Dette gjør at tilliten svekkes for hvert år, sier Lundteigen.

Konfliktene fortsetter

Både Jens Stoltenberg og Aps partisekretær, Raymond Johansen, sa til Aftenposten i helgen at de nå forventer at bråket rundt lokalsykehus vil roe seg. «Vi har nå kommet til en god løsning med Sp», sa Johansen.

Det er Lundteigen ikke enig i.

— Det er helt feil at konfliktene er over. Bare se på sykehuset i Kongsberg eller et av de andre stedene hvor beslutninger om nedskalering av lokalsykehus står for døren. Det som nå har skjedd på Vestlandet, gjelder mange andre sykehus også, sier Lundteigen. Han er innvalgt på Stortinget fra Buskerud og sitter i Stortingets to mektigste komiteer, finanskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kongsberg neste

Helseforetaket Vestre Viken, som omfatter Kongsberg, Drammen, Bærum og Ringerike sykehus, står nå midt opp i en krevende prosess som kan ende med at funksjoner flyttes bort fra sykehuset i Kongsberg.

— Organisasjonen på Kongsberg sykehus forvitrer på grunn av sprikende beskjeder. Beskjedene som gis fra helseforetaket og helsestatsråden er ikke ærlige og oppriktige. Nå må det bli slutt på det spillet hvor man sier én ting og gjør noe annet, sier Lundteigen.

- Stoltenberg mener folk flest gjerne reiser langt for å få det beste helsetilbudet?

— Det er desinformasjon. Også vi i Senterpartiet lytter til faglige råd. Vi skjønner at vi har legehelikopter som skal fly pasienter med spesielt alvorlige eller avanserte skader til utvalgte sykehus, som Rikshospitalet i Oslo eller Haukeland i Bergen. Det må være en rolledeling mellom spesialistsykehusene. Men lokalsykehusene må gjøres i stand til å løse de oppgavene som ikke er så avanserte. Den sentraliseringen Ap står for, vil ikke gjøre det mulig, sier Lundteigen.

- Flere Sp-kilder sier til Aftenposten at sykehussaken kan gjøre at Sp går ut av Regjeringen?

— Dette er en meget alvorlig sak. Men spørsmålet om regjeringsdeltagelse vil jeg ikke kommentere nå. Da vet jeg at det blir oppslaget i avisen, svarer den kontroversielle Sp-politikeren.

- Hvem er drivkraften bak sentraliseringsiveren i Ap?

— Hoveddrivkraften er Jens Stoltenberg. Men når hans standpunkt møter folkeviljen, vil han lære at hans kalde, økonomiske rasjonale ikke er i samsvar med hva folk opplever som trygghet, avslutter Lundteigen.

 1. Les også

  Valgfrykt i Sp

 2. Les også

  - Jeg vil heller overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar

 3. Les også

  Kutter i lokale fødetilbud

 4. Les også

  Sp definerer lokalsykehus

 5. Les også

  Får støtte fra Jordmorforeningen