1. juli: Dette blir billigere fra i dag

En rekke endringer trer i kraft 1. juli. Alkoholavgiften for sider reduseres for småprodusenter. Det gjør også importavgiften for veteranbil og motorsykkel.

En av konsekvensene av de nye endringene, kan bety billigere sider. Alkoholavgiften for sider fra små bryggeri reduseres fra 1. juli.

Men ikke nok med det: Skattemyndighetene får også et nytt våpen i kampen mot skatteunndragelse: De kan nå dra ut på razzia i forbindelse med skattesaker.

– Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker, opplyser Finansdepartementet.

Razziaene må godkjennes av tingretten på forhånd, og vilkåret er at det foreligger rimelig grunn til mistanke om brudd på reglene om tilleggsskatt.

Kutt i alkoavgift

Noen av endringene som skjer 1. juli, vil kanskje også merkes hos vanlige forbrukere. For eksempel kan én konsekvens bli billigere sider, når alkoholavgiften for sider fra små bryggeri reduseres.

En av dem som er glad for det, er finansminister Siv Jensen (Frp).

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier hun.

Det er allerede slik at små bryggerier har redusert alkoholavgift for øl, men nå utvides dette altså til andre drikker med samme alkoholmengde. .

– Det er rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansministeren.

Det blir billigere å importere veteranbiler.

Billigere import av veteranbil og motorsykkel

En annen avgiftsreduksjon regjeringspartiene ble enige om i Granavolden-plattformen, gjelder engangsavgiften for import av kjøretøy som er over 20 år gamle.

– Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Dette gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, forklarer Jensen.

Parallelt senkes engangsavgiften for import av motorsykler. Ifølge Finansdepartementet gir endringen en lettelse på om lag 10 prosent i gjennomsnitt. Endringen vil gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

E-bok-momsen fjernes

Noe annet som kan bli billigere, er ebøker, elektroniske lydbøker og tidsskrift. Momsen på disse produktene forsvinner nemlig helt fra 1. juli.

– Fritaket vil sikre lik merverdiavgiftsbehandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, påpeker Finansdepartementet.

Momsen på ebøker fjernes.

Flere endringer!

Blant de øvrige endringene som trer i kraft 1. juli, er dette:

* Skatteetaten og Tolletaten får adgang til å bruke personopplysninger ved utvikling og testing av it-systemer.

* Det blir noe lettere for Skatteetaten å fjerne gamle krav i saker hvor det vil være uhensiktsmessig å opprettholde og tvangsinnkreve kravet.

* Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Bank får lov til å behandle enkelte kategorier av personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppdrag.

* Det er vedtatt å innføre renter på den delen av engangsavgiften som refunderes når leide, leasede og lånte motorvogner utføres fra Norge.

* Det gjeninnføres en særregel for verdsettelse av personalforsikringer. Etter denne regelen skal arbeidsgiverfinansierte forsikringer verdsettes til den forholdsmessige andelen av arbeidsgivers totale kostpris.

I første versjon av denne saken hadde NTB lagt på et bilde av en halvliter øl. Øl er ikke berørt av endringene som trer i kraft 1. juli, så dette bildet ble fjernet så fort vi oppdaget det. Deretter hentet vi frem et arkivbilde av siderproduksjon i Hardanger fra 2018.