Norge

Kraftig økning av kontantoverføring til Tyrkia

Borgere i Aleppo bærer ut eiendeler etter at husene deres ble ødelagt i kamp tidligere denne uken. Behovet for nødhjelp er stort, men PST vurderer å se nærmere på hva pengene som samles inn i Norge og sendes via Tyrkia går til.

Norske myndigheter mener Tyrkia er et sentralt mellomland for pengeoverføringer fra Norge til Syria.

  • Kjetil Østli
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

Nå vurderer PST fortløpende å starte etterforskning for terrorfinansiering av Syria-penger.

Ved flere anledninger mener norske myndigheter at kurerer skal ha fraktet sekssifrede kontantbeløp med penger fra Norge til mellommenn i Tyrkia. Derfra skal pengene ha blitt fraktet inn til Syria.

Dette skal ha skjedd i høst, samtidig som konflikten i Syria har eskalert.

Norske myndigheter bekrefter overfor Aftenposten at det er en stor økning i lovlige deklarasjoner av beløp større enn 100 000 kroner til Tyrkia. Samtidig mener myndighetene det ikke er noen spesiell situasjon i Tyrkia som skulle tilsi en så kraftig økning i pengeoverføringer fra Norge.

Onsdag skrev Aftenposten at nordmenn har kjempet mot ISAF-styrkene i Afghanistan

Lovlig samlet innDette er penger som er lovlig samlet inn til nødhjelp i Syria, og tolldeklarert før avreise.

Norske myndigheter mener at mye av pengene går til humanitær bistand og hjelp i Syria.

Likevel ser PST med bekymring på hvor penger som deklareres ut i kontanter til Tyrkia havner, hvem som forvalter dem og hva slags aktivitet de finansierer.

PST mener de har grunn til å tro at pengene blant annet kan gå til å finansiere terrorgrupperinger som kjemper mot regimet i Syria.

Terrorfinansiering

Etter det Aftenposten erfarer vurderer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) derfor fortløpende om de skal iverksette etterforskning for terrorfinansiering.

Dette innebærer imidlertid at politiet må bevise at pengene som er samlet inn, går direkte til å finansiere terrorvirksomhet og/eller til terrororganisasjoner.

Torsdag skrev Aftenposten at norske islamister som kriger med opprørere kan straffes i Norge.

Kraftig økningFerske tall fra Toll— og avgiftsdirektoratet Aftenposten har fått tilgang til, viser at det hittil i år er deklarert ut nesten 26 millioner kroner i kontanter til Tyrkia i forbindelse med utreise fra Norge.

Det er en økning på ti millioner kroner fra hele fjoråret sett under ett. Dette til tross for at antall deklarasjoner har sunket drastisk. Det betyr at engangssummene trolig er mye høyere enn tidligere.

20 millioner til Syria

Ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet er det hittil i år overført rundt 20 millioner kroner fra Norge direkte til Syria. Mesteparten av dette er penger overført via betalingsformidlingsselskaper. Rundt fem millioner kroner er overført via ordinære banktransaksjoner, mens nesten 700 000 kroner er overført via kontanter ved utreise fra Norge.

Disse summene ligger på samme nivå som i fjor.

andreas.bakke.foss@aftenposten.no

tor.arne.andreassen@aftenposten.no

kjetil.ostli@aftenposten.no

Les også

  1. Nordmenn som har deltatt i angrep mot ISAF kan straffes

  2. Mener Syria er «det nye Afghanistan» for radikale islamister

  3. Tillitssamfunn i ekstremismens tidsalder

  4. Hull på en større byll?