Norge

Nå starter arbeidet med ny jernbanetunnel under Oslo

Dette er tunnelen som støttes mest av Norges minst jernbanevennlige parti.

Som i Stockholm vil en ny jernbanetunnel under Oslo doble kapasiteten for togtrafikken. Her bygges ny tunnel parallelt med linjene som går inn mot sentralstasjonen i Sveriges hovedstad.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef
Slik ser det ut når når en ny tunnel bygges under en skandinavisk hovedstad. Her fra Citybanan i Stockholm.
2500 personer på det meste arbeider med ny jernbanetunnel under Stockholm. Den bygges på åtte år.

Fra å være en spontan ambisjon fra en nyutklekket jernbaneallianse, har ny jernbanetunnel under Oslo rykket kraftig frem i køen blant landets store samferdselsprosjekter.

Nå er marsjordre i brevs form gitt fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen:

  • Ha klar en plan for hvordan utredningen kan organiseres og samkjøres med Oslopakke 3 innen 1. januar 2013.
  • Fulllfør utredningen av tunnelen innen 1. oktober 2014.
    Utredningen skal omfatte ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel under Oslo, som gir rom for å doble togtrafikken, og gi T-banen helt nye muligheter.

Det er på bakgrunn av denne utredningen at Stortinget vil avgjøre om og når tunnelene skal bygges.

I pluss med 100 mrd

Det spesielle med prosjektet er at det ifølge en rapport fra tidligere i år, som Samferdselsdepartementet hadde bestilt, ville være et samfunnsøkonomisk lønnsomt samferdselsprosjekt.

Dette skyldes ifølge Jernbaneverket (JBV) at passasjergrunnlaget med en ny tunnel vil være formidabelt. Velger man å satse offensivt, noe som innebærer en dobling i tilbudet på de fleste jernbanestrekninger på Østlandet, kan trafikken ifølge JBV i 2040 være ca. 150 prosent av hva den var i 2010.

Det gir et pluss i det samfunnsøkonomiske regnskapet på hele 101 milliarder kroner, noe Jernbaneverket selv fant oppsiktsvekkende høyt. Til sammenligning ble Follobanen, som er vedtatt bygget, i samfunnsøkonomisk minus med over 5 mrd. kroner.

Minst ivrig ble mest entusiastisk

Spesielt er det også at partiet som har ivret mest for tunnelen er det minst jernbanevennlige på Stortinget, nemlig Fremskrittspartiet.

— Tunnelen må være på plass innen 10 år. Senest, uttalte nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), til Aftenposten i vår.

— Oslotunnelen er flaskehalsen i det norske jernbanenettet. En ny tunnel under Oslo vil ifølge Jernbaneverket gjøre det mulig å doble togtrafikken på lokaltogstrekningene på Østlandet. Befolkningsveksten gjør at det er helt nødvendig å bygge en ny tunnel så raskt som mulig for å få effektiv togtrafikk på InterCitystrekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer, mener Hoksrud.

2500 personer på det meste arbeider med ny jernbanetunnel under Stockholm. Den bygges på åtte år.

Tar 5-15 år

Det er også spesielt at Vegvesenet, JBV og Avinor i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), ønsket å utsette spørsmålet om ny jernbanetunnel.

JBV har anslått at å planlegge og bygge en ny jernbanetunnel under Oslo kan gjøres på 15 år, til en pris på 15-20 milliarder kroner. Tunnelen må smelte sammen med annen kollektivtrafikk i og rundt Oslo, der Sandvika, Ski og Lysaker bygges ut til i norsk målestokk mellomstore byer, mener jernbaneselskapet.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) RIF mener på sin side at en ny jernbanetunnel kan bygges for seks milliarder, og stå ferdig i løpet av fem år, om nye spor legges parallelt med sporene i Oslotunnelen, dagens tunnel mellom Oslo S og Skøyen.

Et annet alternativ er å bygge ny trasé, der man tar Fornebu i bruk som snuplass, og der InterCity-togene kan kjøre rett ut av Oslo. En slik løsning stipuleres til 18 mrd., og anslås til 7,4 år inkludert planlegging og bygging.

Stockholm to spor foran

Rapporten «Utvikling av jernbanen i Oslo-navet», også den bestilt av Samferdselsdepartementet, forteller at jernbanens rolle i de sterkt voksende Oslo og Akershus i årene som kommer må reduseres, om det ikke kommer en ny jernbanetunnel under hovedstaden. Og at situasjonen uten tunnel vil bli prekær i 2030.

Stockholm begynte for sin del på jernbanetunnel nr. 2 gjennom byen i januar 2009. Den skal stå klar i 2017, og vil doble jernbanekapasiteten.

— Tunnelen burde vært bygget for flere år siden, hevdet teknisk sjef for prosjekt "Citybanan", da Aftenposten besøkte anlegget i november i fjor.

Les også

  1. Planer om flere togtunneler i Oslo kan bli lagt på is

  2. Derfor kaver Norge fortsatt bak Sverige

  3. Syv eksperter gir råd om hvordan finansiere vei og jernbane