Norge

Ensomhet kan være like farlig som røyking

– Forebygging er mer enn å snakke om overvekt og tobakk, sier allmennlegene. Nå vil de konsentrere seg mer om hvordan folk har det.

F.v. Marianne Elsetrønning, Katharina Piene og Yasmine Øz møttes i barselgruppe ved Ullern helsestasjon. Selv om alle tre har barndomsvenner fra hjemstedet, setter de pris på det nye nettverket. (Les mer om barselgruppen i undersaken.) Foto: OLAV OLSEN

 • Tine Dommerud Olav Olsen (foto)

Les også:

— Av og til kan det være viktigere at en person styrker sine sosiale nettverk enn at vedkommende stumper røyken, sier Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han mener at legene må vurdere den samlede risiko for fremtidig sykdom, og ikke ensidig fokusere på tobakk, overvekt og trim.

Flere hundre allmennleger er i disse dager samlet i Kristiansand for å bli enige om hvordan de kan møte samhandlingsreformens krav om forebygging. Roksund mener at samfunnet i større grad må betrakte det enkelte menneskes helse i et livsløpsperspektiv, hvor en ser på sosiokulturelle, relasjonelle og personlige forhold.

Viktige venner

Legene støtter seg til en stor undersøkelse publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet PLOS for noen måneder siden. Den viser at sosiale forbindelser, familie, vennekrets og arbeidskolleger øker sjansene til å leve lenge med 50 prosent.

Forskerne bak undersøkelsen, Julianne Holt-Lunstad og Timothy Smith, begge fra Brigham Young universitetet i Utah og Bradley Layton fra Chapel Hill universitetet i Nord-Carolina, konkluderer med at det å ha få venner, og ha lite kontakt med andre mennesker er like risikabelt som:

 • Å røyke 15 sigaretter om dagen
 • Å være en alkoholiker
 • Å ikke trene
 • Å være overvektig
  Forskerne analyserte data fra 148 tidligere publiserte studier som målte frekvensen av menneskelig samhandling, og sammenlignet dette med helsemessige konsekvenser for en periode på syv og et halvt år i gjennomsnitt.

Er du ensom? Ta vår test her.

Meningsfylt

— Å være en del av en gruppe, føle ansvar for andre mennesker, fører til at man opplever det meningsfylt å ta vare på seg selv, og ta mindre risiko, sier Holt-Lundstad i studien.

Ragnhild Heggen, kommunikasjonssjef i Rådet for psykisk helse, mener det lenge har vært kjent at ensomhet og psykisk helse henger tett sammen.

— Man kan bli deprimert av å være alene og mange som er deprimerte blir ensomme. Det er derfor viktig at legene ser at det er mange veier ut av depresjon og en sosialt passiv tilværelse. Det finnes ikke piller mot ensomhet. Leger bør bli flinkere til å motivere og veilede pasientene til å stå i jobb, oppsøke møteplasser, delta på aktiviteter, gå på kurs for å mestre angst og depresjon og andre ting som gjør at man blir bedre til å håndtere sosiale settinger, sier hun.

Motivasjon

Heggen mener legene gjennom samtaler kan motivere pasienten til å opprettholde eller skape sosiale bånd.

- Fastlegene må ikke reduseres til en kontrollør av kropp og livsstil. Denne og andre studier konkluderer med at folks relasjoner, familie, vennekrets og arbeidskolleger er av stor betydning for folks helse og utvikling av sykdommer, sier Gisle Roksund.

Han sier de senere års forskning innen medisin og tilgrensende fagfelt har bidratt til en langt dypere forståelse av de grunnleggende sammenhengene mellom livsbetingelser, levekår og helse.

— Menneskenes relasjoner må få langt større oppmerksomhet i det forebyggende helsearbeidet enn hva tilfellet har vært til nå.

Oppvekst

Roksund trekker frem at et av de viktigste forebyggende tiltak er å sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne.

Rådet for psykisk helse er glade for at allmennlegene tar forebygging og psykisk helse på alvor.

— Vi håper allmennlegenes fokus på psykisk helse vil føre til færre sykemeldinger og mindre bruk av antidepressiva. Akkurat som overvekt er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, er sosial isolasjon en risikofaktor for dårlig psykisk helse. Foreløpig er det for få politikere og helsearbeidere som har tatt dette på alvor. Det er vi glade for at allmennlegene vil gjøre noe med, sier Heggen.

Hun enig med allmennlegene om at det viktigste man kan bidra til innen forebygging er å gi barn og unge en trygg og god oppvekst, og mener det finnes gode forebyggende tiltak som kan være med å sikre at både foreldre og barn har får et støttende nettverk rundt seg fra start.

— Barselgrupper er et eksempel på et enkelt kommunalt tilbud som har betydning for mange. Mange har knyttet varige vennskap gjennom slike grupper eller fått nye bekjente og tilhørighet i nærmiljøet. Kanskje kan man tenke på lignende måte for andre grupper?

Vil forebygge

Tre nybakte mødre forteller at kontakten de fikk via helsestasjonen har vært til stor glede.

— Klart venner er viktig for at man har det bra, sier Katharina Piene (24) fra Stavern. For henne er barselgruppen et viktig sted å møte likesinnede mens sønnen William er liten.

I samme barselgruppe er Marianne Elsetrønning (32) fra Hedmark og Yasmine Øz (27) fra Sverige. De tre har bodd i Oslo i fire–fem år, og setter stor pris på det nye vennskapet, som foreløpig er like gammelt som barna deres – fem måneder.

Øz forteller at hennes svigermor fremdeles treffer gamle barselvenninner.

– De har beholdt vennskapet, sier hun.

— Vi snakker om mer enn barna våre, og møtes regelmessig. Vi er i samme livssituasjon og opptatt av de samme tingene, sier Piene.

— Rådet for psykisk helse mener konseptet barselgruppe bør innføres for flere, for å forebygge ensomhet.

Hva tror dere om det?

— God idé, særlig for syke. Denne måten å treffes på skaper nye nettverk. Vi møttes gjennom helsestasjonen, og har stor glede av hverandre.

Det er klart at andre mennesker i lik livssituasjon kan ha nytte av at noen hjelper dem til å møtes, sier de tre.

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  #Flerebarselgrupperforpappa

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Oslos ukjente barn - de som ikke blir vaksinert eller undersøkt på helsestasjonen

 3. KRONIKK
  Publisert:

  «Du kan få hjelp», sa Maud Angelica. Hun har helt rett.

 4. VERDEN
  Publisert:

  Ni viktige faktorer påvirker om du blir dement. Én av dem slår inn allerede i barndommen.

 5. DEBATT
  Publisert:

  Få barna inn i idretten! Barn som deltar i idrett, mobbes mindre og har mindre depressive plager.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Fedme handler ikke bare om mat