Den hellige stol og skammen

Maktkamp, intriger, myter og løgner har heftet ved Den hellige stol, og Vatikanstaten sies å være en av verdens mest vanstyrte.

Klikk på bildet for større versjon.

«I hjertet av den katolske kirke har Satan fått breie seg.» Utsagnet kommer fra den 82 år gamle pateren Gabriele Amorth, om misbruk, fortielser, vantro og maktkamp mellom kardinaler.

Monsignore Torbjørn Olsen i Den katolske kirke i Tromsø oppfatter ikke Vatikanstaten som vanstyrt, men innrømmer at det har foregått hjelpeløse ting i Den hellige stol med hensyn til alle sexskandalene.

–Den har vært lite oppdatert på hva offentligheten vil vite og er blitt overrumplet av hendelser den ikke var forberedt på, men som den burde ha vært forberedt på, sier Olsen til Aftenposten. Han har studert kanonisk rett i Roma, og er nå økonomiansvarlig for katolikkene i Nord-Norge.

Pavemakten.

Pave Benedikt XVI er «regjerende monark» i verdens minste suverene stat – il Vaticano – Vatikanstaten fra 1929. Den måler beskjedne 44 hektar inne i Roma by, har ca. 1000 innbyggere, men med store tilliggende herligheter. Han er overhode for 1,2 milliarder katolikker, har 182 kardinaler og 5000 biskoper under seg, samt en halv million prester.

Paven omgis av kardinalene, som kan sies å være hans hoff. Kurie-kardinalene har tilhold i Vatikanet, mens de øvrige styrer sine bispedømmer. Oftest er de erkebiskoper rundt i verden.

Den hellige stol har også sitt eget diplomatiske korps, med sine nuntier (ambassadører), men er ikke medlem av FN. Det finnes egen radio— og fjernsynsstasjon, avisen L’Osservatore Romano, Banco Sancto Spirito (Banken Den Hellige Ånd), som har egen euro. Paven har dessuten egen livgarde – Sveitsergarden – opprettet i 1506. Den består av ca. 100 katolske leiesoldater fra Sveits.

Tro og tvil.

Vatikanstaten har sikret katolisismen en privilegert stilling i Italia, selv om den ikke har noen verdslig politisk betydning, påpekes det. Ute blant kirkens mange medlemmer har derimot pavestolen en stor makt som overhode for et åndelig samfunn. I det katolske Irland gir dette seg utslag som at staten forbyr abort fordi lojaliteten rettes mot kirkens tro like mye som mot stat og regjering. I mange andre katolske land går den verdslige makt utenpå kirkemakten, som i Spania som tillater både abort og homofile ekteskap. Likeledes i Frankrike, som ikke har noen statsbærende religion, selv om 83–88 prosent er katolikker.

Hvit og sort røyk.

Ritualer fra år 1059 brukes fortsatt når det skal velges en ny pave. Kardinalkollegiet kommer sammen i Det sixtinske kapell, der sitter de i konklaven til de ha valgt sin nye pave. Ved siste pavevalg telte de 115 kardinaler (bare kardinaler under 80 år kan delta i valget). Etter hver avstemming kommer det enten hvit eller sort røyk ut av skorsteinen i kapellet.

Sort røyk betyr at de er uenige, når den blir hvit er paven valgt. Så kan paven stige opp i Den hellige stol og ta på seg fiskerringen. Pave Benedikt XVI har sittet som pave siden 24. april 2005. Og den strenge mannen får fra enkelte anerkjennelse for å ha forstått betydningen av hvor viktig det er å være med i vår tid, være åpen og ikke feie vanskelige saker under teppet.

–Jo, han har gjort mye og forstår viktigheten av å være åpen, sier pater Pål Bratbakk.

Stort byråkrati.

Paven selv skal vie sin tid til åndelige spørsmål, men kan også stige ned og ta del i verdslige og administrative saker. Det var denne paven som, mens han var kardinal Ratzinger og ledet troskongregasjonen i 2001, tok initiativ til at overgrepssaker skulle innrapporteres til Roma. Helt konkret: «Forbrytelse mot det 6. av de 10 bud, utført av kleriker mot mindreårige under 18 år, skal innrapporteres troskongregasjonen». En forbryter kan straffes med for eksempel laisering, det betyr at han gjøres til legmann igjen.

I 2001, som nå, er det krefter i Vatikanet som kjemper imot moderne åpenhet, og som ikke har forstått alvoret i beskyldninger som reises mot katolske sexovergripere, beklages det fra både leg og lærd.

På åndelig plan assisteres paven av sitt kardinalkollegium, den romerske kurie. Den teller over 3000 geistlige og ikke-geistlige. Kurien har både lovgivende, utøvende og dømmende makt og er inndelt i ni kongregasjoner og tribunaler.

Tradisjonen tilsier at paven bør lytte til sin kurie, hvis han vil bevare husfreden. Men kardinaler kan også avsettes.

Klikk på bildet for større versjon.