Norge

- Jeg hadde konstant for få armer, for lite fang og for få timer i døgnet

To år etter tvillingfødselen fikk Henriette Åkre (37) diagnosen fødselsdepresjon. - Hverdagen ble vanskelig og tankene mange.

- Omsorgsbyrden er langt større når du får to, mener Tvillingforeldreforeningen der Henriette Åkre sitter i styret. Her med Emine og Emrik, fem år. Jan T. Espedal

 • Tine Dommerud
  Journalist

Ny norsk forskning viser at tvillingmødre har nesten 80 prosent høyere risiko enn andre mødre for å bli deprimerte.

Henriette Åkre fikk tvillingene Emrik og Emine for fem år siden. De ble født åtte uker før termin ved akutt keisersnitt. Etter tre uker fikk mor og barn reise hjem til far.

Fikk behandling

Åkre hadde aldri vært deprimert, og regnet seg selv som en robust person. Men den travle hverdagen etter fødselen ble tøffere enn hun hadde forberedt seg på.

— Jeg begynte å bekymre meg om de fikk for lite mat, og hvorfor de ikke sluttet å gråte, sier Henriette Åkre.

Først etter to år fikk Henriette Åkre diagnosen fødselsdepresjon og hun fikk behandling. Ett år etter tvillingene var født, begynte hun i jobb igjen. Nå er hun aktiv i styret i Tvillingforeldreforeningen, og er blant annet intervjuet i medlemsbladet om nettopp depresjon etter fødsel.

afp000827240-4asdEREnw6.jpg Jan T. Espedal

— Den psykiske helsen ble dårligere over tid

Eivind Ystrøm, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, forteller at de i studien fant at tvillingmødre ikke hadde mer depresjon eller angst under svangerskapet, men at den psykiske helsen ble dårligere over tid.

— Tvillingmødre hadde 77 prosent større risiko for depresjon fem år etter fødsel enn andre mødre.

Han sier videre at komplikasjoner kan oppstå for både mor og barn ved tvillingfødsler. Forskerne undersøkte derfor om den økte forekomsten av depresjon kunne forklares med komplikasjoner under svangerskapet.

Det kan for eksempel være svangerskapsforgiftning, komplikasjoner ved fødselen som keisersnitt eller komplikasjoner hos barnet som lav fødselsvekt.

– Ingen av disse formene for komplikasjoner kunne fullstendig forklare den økte forekomsten av depresjon hos tvillingmødre, men det så ut til at en mindre andel av sammenhengen kunne tilskrives komplikasjoner hos barnet, sier Ystrøm.

Angst og depresjon

Angst og depresjon gir ulike problemer og skal ofte behandles ulikt av helsepersonell. Forskerne undersøkte derfor om tvillingfødsel kun hang sammen med depresjon eller kun sammen med angst.

Resultatene viste at det å få tvillinger kun hang sammen med depresjon, og at tvillingmødre ikke i like stor grad hadde mer angst.

– Depresjon er en konsekvens av stress, og siden tvillingmødre ikke har dårligere psykisk helse i utgangspunktet kan vi anta at de blir mer slitne enn andre mødre, sier Ystrøm.

Brikkene faller på plass

Tvillingmamma Henriette Åkre er ikke overrasket over resultatet. Gjennom engasjementet i Tvillingforeldreforeningen blir hun kontaktet av mange fortvilte tvillingmødre i samme situasjon.

— Men det er likevel overraskende høye tall som kommer frem, og også en betydelig lengre sykdomsperiode enn hva som tidligere har vært kjent. Personlig kjenner jeg at det er en del brikker som faller på plass når jeg leser resultatet av dette studiet. Nå håper jeg bare at dette blir tatt på alvor for å hjelpe fremtidige tvillingfamilier, sier hun.

Hun sier videre at å få to barn på en gang er en mye større belastning enn å få ett barn.

- I denne perioden trenger man mer enn bare én omsorgsperson hjemme, så enkelt er det egentlig.

- Tidsklemma farligere enn barselstårer

Tvillinger er ofte forbundet med lavere fødselsvekt, for tidlig født og andre komplikasjoner. Ystrøm sier det ikke gir mening at noen som tar dobbelt så stor byrde ved å bidra med to barn kun skal få omtrent halvparten så mye støtte pr. barn.

Han presiserer at andelen deprimerte øker hos alle typer mødre først når barselpermisjonen er over, det vil si 1.5 og 3 år etter fødsel.

— Man kan derfor si at «tidsklemma» er farligere enn barseltårer. Med slike tilleggsfaktorer får tvillingmødre derfor mer stress enn belastningen av å få to barn på samme tidspunkt. På bakgrunn av funnene kan lengre permisjon for tvillingforeldre være et hensiktsmessig tiltak, sier Ystrøm.

- Omsorgsbyrden er langt større når du får to

Tvillingforeldreforeningen mener politikerne må forstå at det krever mer av foreldrene når det kommer mer enn ett barn.

Dagens foreldrepermisjon er på 49 uker med 100 prosent lønn, men det gis bare fem uker utvidelse pr. ekstra barn.

− Vi har lenge kjempet for å få utvidet foreldrepermisjonen for tvilling- og trillingforeldre. Omsorgsbyrden er langt større når du får to eller flere barn samtidig. Det gjenspeiles overhodet ikke i dagens støtteordninger, sier daglig leder Ingun Ulven Lie i Tvillingforeldreforeningen.

De mener permisjonen burde fordeles mer ut fra antall barn, og ikke antall svangerskap. I tillegg bør foreldre som får tre eller flere barn på en gang ha automatisk rett til hjelp og avlastning i hjemmet den første tiden.

− Studien viser klart at det er for slitsomt å få tvillinger eller trillinger med dagens støtteordninger. Det stemmer helt med våre erfaringer. Dette bør politikerne gjøre noe med, for utslitte og mentalt syke foreldre er ingen tjent med, sier Ulven Lie.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sier hun jobber med en familiemelding, og skal ha en gjennomgang av bidrags- og støtteordningene til barnefamilier.

— Dette kan bli et tema i dette arbeidet, sier Horne.

afp000608939-TI_n7dWX_E.jpg Olav Olsen

Hun sier likevel at det ikke foreligger planer om utvidelse av permisjonen nå. Eventuelle forbedringer i permisjons— og støtteordningene for flerlingeforeldre vil måtte vurderes opp mot andre prioriteringer i statsbudsjettet.

— Det kan være utfordrende å få barn, og særlig å få tvillinger. Vi har gode permisjonsordninger i Norge, det nyter også tvillingforeldr

e godt av. I tillegg har flerlingeforeldre rett til fem uker ekstra permisjon pr. barn ut over ett, syv ekstra uker hvis foreldrene har valgt 80 prosent dekning.

Les også :

 1. Les også

  10 prosent av gravide er deprimerte

 2. Les også

  Å sove sammen kan gi barn dårligere søvn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Trodde du at fødselsdepresjon var noe som kom etter en fødsel?

 2. FAMILIE OG OPPVEKST

  Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt.

 3. NORGE

  Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

 4. NORGE

  «Hadde de spurt, kunne jeg svart at jeg har mest lyst til å kvele ungen min»

 5. FAMILIE OG OPPVEKST

  Se de ærlige bildene: Kvinnekroppen etter svangerskap og fødsel

 6. NORGE

  Forsker: - Senskader av LAR hos barn ikke dokumentert