Norge

Slik blir den nye skatten for Oslos næringsliv om Ap overtar styringen

 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
Om Arbeiderpartiet vinner valget blir det eiendomsskatt for eierne av blant annet butikker, hoteller og kontorbygg, som her på Karl Johans gate.
 • Tidspunktet for å innføre en ny skatt for næringslivet er det verst tenkelige, advarer finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg (H).

De siste ukene har det stormet rundt den nye eiendomsskatten Arbeiderpartiet vil innføre for boligeiere i hovedstaden. Men Aps skatteplan innebærer også at eiere av næringsbygg må betale.

Aftenposten har fått tilgang til en forprosjektrapport Arbeiderpartiet har bestilt om innføring av eiendomsskatt for næringslivet i Oslo.

Rapporten er utarbeidet av analyseselskapet Prosject, som har erfaring fra taksering av næringsbygg i andre norske kommuner som har innført eiendomsskatt.

Næringsbyggene verdsettes til 135 milliarder

Denne nyeste versjonen av denne 13 sider lange rapporten kom Ap i hende i slutten av april.

Her er noen av hovedkonklusjonene:

 • Rundt halvparten av Oslos næringsbygg – 3534 vil bli ilagt den nye skatten. Den andre halvparten slipper unna på grunn av diverse unntaksbestemmelser.
 • Totalt takserer Prosject alle byggene det skal skattes av til rundt 135 milliarder kroner.
 • Kommunekassen vil få cirka 428 millioner kroner i året fra næringsbyggene om promillesatsen settes til tre, slik Ap vil.
  Her finner du ut hvor mye du må betale for din bolig i Oslo:
Les også

Forvirret? Her er seks svar om eiendomsskatt.

— Bedriftene får eiendomsskattesjokk

Finansbyråd i Oslo Eirik Lae Solberg (H) mener Aps forslag vil ramme hardt.- Dette ser ut til å bli den høyesteskatteøkningen næringslivet i Oslo har opplevd i løpet av de siste ti årene. Bedriftene kan vente seg et eiendomsskattesjokk, sier Solberg til Aftenposten.

Han mener tidspunktet for innføring er det verst tenkelige.

— Eiendomsskatt på næring er i utgangspunktet en dårlig idé. Men det er en spesielt dårlig idé når vi vet at mange bedrifter sliter med behov for omstilling, lav oljepris og en sårbar situasjon i internasjonal økonomi, sier Solberg og viser til det kraftige børsfallet i Kina forrige uke.

Finansbyråden peker på at det ikke er mulig å gi bunnfradrag for næringseiendom, og at små bedrifter derfor kan blir rammet hardt.

Bor du i en annen kommune enn Oslo? Her kan du sjekke hvordan din kommune ligger an sammenlignet med andre kommuner når det gjelder eiendomsskatt:

Gjennomsnittsbygg: 120.000 kroner

Et gjennomsnittlig næringsbygg i Oslo vil ifølge Prosjects beregningsmåte bli ilagt en eiendomsskatt på i overkant av 120.000 kroner. Dette gjelder et bygg på cirka 2500 kvadratmeter

Takstingeniør Vidar Aarnes i Prosject advarer imidlertid mot å legge for mye vekt på dette tallet.

— Gjennomsnittstallet sier ikke så mye, fordi det er veldig stor variasjon på hvor store byggene er. Noen bygg er 100 kvadratmeter, andre er 100.000, sier Aarnes til Aftenposten.

En ny eiendomsskatt for boliger i Oslo vil basere seg på Skatteetatens ligningsverdier. For næringseiendom er ikke dette mulig. Alle næringsbygg i Oslo må derfor takseres.

Sannsynlig at nivået ligger noe høyere

Prosject har lagt til grunn en gjennomsnittlig takstverdi på 15.000 kroner pr. kvadratmeter. Eiendommer med en sentral beliggenhet vil få en høyere pris.

— Vi har som det fremgår i rapporten, benyttet et forsiktighetsprinsipp. Verdiene kan derfor betraktes som et minimumsnivå og det er mer sannsynlig at nivået vil ligge noe høyere, sier Aarnes.

Om man tar utgangspunkt i Prosject snittakst pr. kvadratmeter, er dette noen eksempler på hvordan en skatt på tre promille vil slå ut:

 • Et bygg på 100 kvadrat vil få en eiendomsskatt på 4500 kr i året
 • Et bygg på 1000 kvadrat vil få en eiendomsskatt 45.000 kr i året
 • Et bygg på 10000 kvadrat vil få en eiendomsskatt på 450.000 kr i året

Les også:

Les også

Kraftig økning i eiendomsskatt etter at Høyre og Frp overtok

Ap har gitt ulike anslag

Lae Solberg kritiserer Ap for å ha vært uklare om hvor mye eiendomsskatt Ap egentlig vil ta inn. Senest 19. august skrev Oslo Arbeiderparti selv i en nettsak at «Eiendomsskatt på næring kan gi opp mot 1,5 til 2 mrd. kroner i løpet av perioden, men usikkert før næringseiendommer er taksert.»

Ap sier i dag det er snakk om i underkant av 1,2 milliarder i løpet av perioden.

— Det er nå full forvirring om hvor mye eiendomsskatt Raymond Johansen skal hente fra næringslivet i Oslo, mener Solberg.

Han oppfordrer Arbeiderpartiet til å gi en tydelig garanti for hva eiendomsskatten på næringseiendom vil bli etter forhandlingene med SV, Rødt og MDG.

En slik garanti er Aps byrådslederkandidat villig til å gi.

Johansen gir skattegaranti

Raymond Johansen provoserte SV da han for snart to uker siden sa at det ikke var aktuelt å forhandle om hvordan eiendomsskatten for boligeiere i Oslo skal se ut. Han styrer bare om Ap får gjennom sin modell med en sats på tre promille og bunnfradrag på fire millioner.

Nå bekrefter Johansen til Aftenposten at skattegarantien også gjelder for næringsbygg.

-Ja. Jeg har hele tiden vært tydelig på at vi skal ha en moderat eiendomsskatt, og at det er rimelig og riktig at vi skal ha samme promillesats for bolig og næringseiendom. Det går jeg til valg på, sier han.

- Og det er det ikke aktuelt å forhandle bort?

— Det er viktig for meg å være tydelig på det. Jeg ønsker å kommunisere dette tydelig til byens befolkning.

- Finansbyråden mener dette er det verst tenkelige tidspunktet å innføre eiendomsskatt for næringsbygg, fordi næringslivet slikter med usikre økonomiske utsikter, børsfall og økende arbeidsløshet. Hva svarer du på det?

— Jeg synes han skal fortelle det til de eldre som bor hjemme og får dårlig omsorg. Han kan fortelle til de mange eldre som vil trenge hjelp i fremtiden at svaret på om de som har litt ekstra skal bidra litt mer er: Nei, det har vi ikke råd til.

- Hvorfor har dere operert med så mange forskjellige tall for hvor mye skatt dere skal hente inn fra næringsbygg?

— Det er veldig viktig å si at alt dette er konservative, skjematiske estimater, ettersom vi ikke har startet jobben med taksering. Før vi har gjort det er det ikke mulig å si nøyaktig hvilke inntekter vi får.

Les også

 1. I disse ti kommunene betaler du aller mest eiendomsskatt

 2. Rødt gir Ap rett i skattekrangel med SV

 3. Høyre skulle skremme med eiendomsskatt - firedoblet den riktige summen

Les mer om

 1. Kommunevalg 2015