Norge

Oppdrag: Jag en sint bjørn gjennom gjerdet og redd sauene

Statens naturoppsyn ble bedt om å skåne bjørnen og redde sauene. Det gikk ikke. Bjørnen ble skutt. Og sauen ble drept av bjørnehunden.

Det var en voksen hannbjørn som til slutt måtte bite i gresset etter at den ikke lot seg jage vekk fra sauene. PRIVAT

 • Frode Sætran

Bjørnen hadde ikke drept noen av beitedyrene. Dette lammet ble drept av jegernes egen hund.

Ting gikk ikke helt etter planen for Statens naturoppsyn i Hedmark forrige helg. Og nå ligger det an til enda mer trøbbel, hvis saueeieren bestemmer seg for å kreve at hunden deres skal avlives.

— Ja, jeg har ikke bestemt meg ennå. Men det er tross alt båndtvang nå, sier Ann Merete Furuberg i Finnskogen Beitelag.

Sau på sikring

I Grue kommune i Hedmark har staten bygget et 13 kilometer langt strømførende gjerde for å holde rovdyrene unna beitedyrene. Da gjerdet ble satt opp i 2007 ble det lagt til grunn at det raskt skulle gis fellingstillaltelse på rovdyr som på ett eller annet vis kom seg inn i hegnet.

Bjørnen befant seg innefor et rovviltsikkert strømgjerde. Olav Olsen

Men da oppsynsmannskapene forrige fredag oppdaget klare spor på at det befant seg en bjørn inne i hegnet, begynte ting ganske snart å gå skeis.— Jeg ringte rovvilttelefonen hos fylkesmannen fredag ettermiddag og ba om fellingstillatelse.Jeg fikk avslag og beskjed om at dette måtte tas opp på et høyere nivå i Miljøverndirektoratet, sier Ann Merete Furuberg. Hun har flere beitedyr inne i hegnet.

Det var ingen tegn på at bjørnen hadde revet sau eller gjort annen skade før den ble oppdaget. Men saueeierne ville naturlig nok at bjørnen skulle fjernes fra hegnet som fort som overhode mulig.

Massakre i 2010

Da det ble påvist både ulv og bjørn inne i hegnet i 2010, ble praktisk talt alt som var av beitedyr massakrert. Furuberg måtte selv avlive en søye hun fant. Sauen forsøkte å beite. Hun hadde to lam som fulgte henne, men begge var tydelig utmattet, trolig av næringsmangel. Årsaken var at moren jur var borte og bukskinnet revet opp. Tarmene hennes hang etter henne og hengte seg opp i kvist og kratt.

Bjørn som tar sau, velger ofte bare å ete opp juret og la resten være. En død sau med avspist jur er å regne som et sikkert tegn på at det er bjørn som har vært på ferde. Av og til lever søya mens bjørnen spiser av henne juret og går. Det hadde skjedd med sauen til Furuberg.

Ann Merete Furuberg, Finnskogen Beitelag

— Hun hadde to lam som forsøkte i die henne, men juret var jo borte. Så hodene deres ble i stedet fulle av blod da de stakk snuten opp under moren for å die. Det var ille, og noe vi ikke ønsker å oppleve på nytt, sier Furuberg.

Vedtak: Jag bjørnen ut

Til tross for erfaringene fra forrige gang, ble det ikke gitt fellingstillatelse denne gangen. I stedet ble det bestemt at Statens naturoppsyn skulle forsøke å skremme bjørnen ut av hegnet. Det er altså snakk om et 11.000 mål stort område, der bjørnen var innesperret bak et strømførende rovviltgjerde som nettopp er konstruert for å holde den unna.

Det var en vanskelig oppgave SNO ble pålagt. Det er en utfordring å drive en bjørn gjennom eller over et 13 kilometer langt gjerde, hvis bjørnen ikke vil.

— Det lar seg gjøre, og har vært gjort før. Om man lokaliserer bjørnen og legger ned gjerdet i den retningen det antas at den vil løpe, kan det være ganske enkelt. Men denne bjørnen lot seg ikke skremme så lett, sier rådgiver Rannveig Helgesen ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

Bjørn mot mann

Skremmetaktikken ble iverksatt lørdag. Hele dagen gikk uten resultat. Furuberg henvendte seg til fylkesmannen på nytt, men fikk bare enda et avslag på fellingstillatelse.

Søndag. En av driverne måtte løpe i sikkerhet.

— Bjørnen løp unna hunden, og kom tilfeldigvis i den retningen vår mann befant seg i. Men det var ikke veldig dramatisk, det er sånt som skjer, sier Terje Bø, seksjonsleder i Miljødirektoratet. Men bjørnen stanset opp igjen. Det var da Bø tok avgjørelsen om å slippe på det de hadde av hunder for å få fart på bjørnen.

Båndtvang?

— Nei, vi hadde ikke innhentet formell dispensajon fra båndtvangsbestemmelsene, men der og da, i den situasjonen vi befant oss i, var det ikke tid til å dvele stort over det, sier Bø.

I tillegg til at det normalt sett ikke er lov å slippe hunder løs i båndtvangsperioden (1. april til 20. august), er det heller ikke tillatt å bruke den typen hund SNO benyttet seg av. SNO hadde nemlig engasjert en svensk bjørnejeger, Rasmus Boström, som benytter såkalte plotthunder. Det er en drivende hund. Myndighetene har foreløpig avslått norske rovviltjegeres ønske om å få lov å benytte denne hundetypen på bjørnejakt.

Nettopp derfor har SNO fått i oppgave å utrede måten denne hundetypen jakter på, for at myndighetene kan kommme med en endelig regel. Forsøket i Grue var en del av denne utredningen.

Motangrep

Om det ikke var veldig dramatisk for driveren som måtte ta beina fatt, ble det mer dramatisk for Bostöms plotthund som forsøkte å jage ut bjørnen. I stedet for å stikke av med halen mellom beina, slik unge bjørner ofte gjør, bestemte denne bjørnen seg i stedet for å sette seg opp. Det endte med et kraftig bjørnebitt i bakenden på hunden.

— Den måtte til veterinær, men det var ikke veldig alvorlig. Slikt skjer av og til, sier Bø.

Men da bjørnen gikk til motangrep, var det imidlertid overraskende for driverne. Vanligvis er det unge hannbjørner som er på ferde, men dette viste seg å være en voksen hannbjørn. Det er en helt annen sak.

SNO slo fast at bjørnen var en aggressiv og motvillig type som ikke uten videre lot seg drive ut av hegnet.

Furuberg sier at hun gjorde et nytt fremstøt mot fylkesmannen og ba innstendig om at det lokale fellingslaget måtte tas med for å gjøre kort prosess. De er lommekjent i området. Det var de som felte to bjørner etter massakren i 2010.

Avslag.

Nødverge

— De kunne påberopt seg nødverge og felt bjørnen, sier Helgesen til Aftenposten.

- Sier du at beitelaget ikke hadde behøvd å søke om fellingstillatelse?

— Hvis det er bjørn innenfor hegnet, og det antas at den kan komme til å ta beitedyr, er det adgang til å benytte seg av nødvergerett.

- Kan man anta at en bjørn innesperret med hundrevis av sau vil komme til å forsyne seg?

— Ja, det tror jeg nok de kunne ha regnet med, svarer Helgesen.

Tok lammet

Søndag ettermiddag var Furuberg selv inne i området. Hun hadde fått beskjed om ikke gå rundt til fots, men holde seg inne i bilen på skogsveiene. Der ble hun møtt av en av SNOs representanter.

— Han bar på et dødt lam. Det var et av mine egne dyr. Men lammet var ikke drept av bjørnen, men av bjørnehunden som ble brukt, sier hun.

— Da rant det over for meg, gitt. Rovviltvedtaket sier at det skal arbeides for konfliktdempende tiltak, i stedet blir vi møtt med vedtak som tvert i mot skaper unødvendige konflikter, sier Furuberg.

Mandag. Det ble gitt felilngstillatelse, og bjørnen ble skutt.

Ny viten viser at norske bjørner blir skutt i Sverige.

Blir skutt i Sverige

Norges nasjonale bestandsmål for bjørn er fortsatt ikke nådd. Stortinget har bestemt at vi skal ha minst 13 årlige ynglinger. I fjor ble det ifølge Rovdata registrert seks.

Takket være et norsk-svensk samarbeid som ble inngått mellom Miljødirektoratet og Naturvårdsvärket i 2009, kan etatene nå for første gang legge frem analyser som viser hva som har skjedd med bjørnene som har blitt borte etter at de først er blitt DNA-registrert gjennom innsamling av bjørnemøkk.

Etter at DNA-registreringen ble satt igang, er det blitt registrert 290 forskjellige bjørner i Norge, sør for Troms. 55 av dem er blitt skutt eller funnet døde i Norge, mens 39 av dem har krysset grensen og blitt skutt eller funnet døde i Sverige.

Medregnet Finnmark, som har den tetteste bestanden, er det totalt registrert 410 bjørner i Norge. Men det er fortsatt ikke etablert et tilsvarende samarbeid med finske myndigheter.

 1. Les også

  Svenskene skyter norske bjørner

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  En svensk ulv står bak sauedrap

 2. NORGE

  Ulv tok ytterligere 12 sauer i helgen – nå frykter bøndene «blodig beitesommer»

 3. NORGE

  For første gang siden 1890-tallet er en bjørnebinne med unger skutt under lovlig jakt

 4. NORGE

  – Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

 5. VERDEN

  Frykter bjørneangrep etter tre dødsfall i Romania

 6. POLITIKK

  Dette halsbåndet kan bli dødsdommen til Slettås-ulven