Norge

1880 - 1884

Boerrepublikk Trippelalliansen Konferanse om Afrika

1880: Kruger proklamerer Boerrepublikk i SydAfrika. Pasteur finner streptokokker, Laveran malaria parasitten. Hermetisk laks, kjøtt og frukt.

1881: Frankrike okkuperer Tunis.

1882: Trippelalliansen mellom Tyskland, Italia og ØsterrikeUngarn. Haagkonvensjon om tremilsgrense.

1883: Fransk protektorat i Indo-Kina. Første skyskraper, 10 etasjer, i Chicago. Orientekspressen Paris-Istanbul.

1884: Tyskland okkuperer Sydvest-Afrika, Togo og Kamerun. Berlin-konferanse om Afrika.

Statsrådsaken blir vetostrid — Riksrett - Parlamentarisme

1880: Statsrådsaken vedtatt for tredje gang, Kongen nekter igjen sanksjon - har han absolutt veto? Private telefonselskaper i Kristiania og Drammen.

1881: Folkevæpningslag til vern for Stortinget stiftet.

1882: Kvinner adgang Universitetet. Første kvinne tar artium.

1883: Riksretten trer sammen. Skytterlagsbevegelsen tar fart. Regjeringen lar skru av låsene på 30.000 geværer.

1884: Regjeringen fradømmes sine embeder ved Riksrett.

Johan Sverdrup statsminister. Parlamentarisme innført, utvidet stemmerett, alle menn med en viss inntekt. Partiene Venstre og Høire stiftet.

"ET DUKKEHJEM"

Henrik Ibsen "Et Dukkehjem" . Skuespil i tre Agter. (Anmeldt af V. ) Vi frygter for, at allerede mange af vore Læsere er naaede til det Punkt, da de indtil Overmættelse har faaet nok af Skriverier, Diskussioner og Disputer om Ibsens nyeste Drama. Det gaar jo saaledes med et Digterverk af Betydning, men særlig med et Nutidsdrama, naar det er skrevet med Magt og gribende Sanhed (. . . ) (Aftenposten 8. januar 1880. )

GOKSTADSKIPET

Om det mærkelige antikvariske Fund i Sandherred (. . . ) Allerede paa det nærværende tidlige Stadium af Udgravningen ser man nemlig tydeligt (. . . ) et Fartøi, der fra For til Bagstavn har den anselige Længde af omtrent 60 Fod (. . . ) det er et virkeligt Vikingeskib, som nu efter ca. 1000 Aars Forløb atter kommer frem i Dagens Lys (. . . ) (18. mai 1880. )

SVERDRUP

Den forventede Debat om Sverdrups Forslag om Promulgation af Stortingets Beslutning i Statsraadssagen havde imorges samlet undenfor Storthingets Galleri en stor Masse Mennesker, der i Stormløb indtog sine Pladse paa Galleriet, øieblikkelig som Dørene aabnedes (. . . )

(4. juni 1880. )

Til Konfirmationen anbefales et godt Udvalg i Cigaretuis, Tegnebøger og Portemonnais med mange andre Smaagjenstande.

Agnes Lund, Klingenberggaden 9.

SEIL ELLER DAMP?

Aaret 1883. Skibsfarten. Denne for vort Lands Økonomi saa vigtigte Bedrift har for Tiden en Kamp at bestaa, som med hver Dag, som gaar, bliver skarpere: Kampen mellem Seil og Damp (. . . ) (2. januar 1884. )

ELEKTRISK LYS

Elektrisk Lys i Kristiania. Dherrer Siewers Efterfølgere har forsøgsvis ladet indlægge elektrisk Belysning i sin Butik og Lager og Prøverne er faldne meget tilfredsstillende ud. Lyset er straalende, ikke blændende og fuldstændigt roligt. Lamperne er Swans 20LysLamper og Dynamomaskinen er af Lumleys System. Prøven er udført af det herværende Elektrisk Bureau, der allerede nu har flere Anlæg i Drift: Ruseløkkens Bazar, Nydalens Væverier, Hegholmens mek. Verksted m.fl. (11. februar 1884. )