Norge

Krever full sjekk av medlemslisten

Barne- og familiedepartementet krever full sjekk av medlemslisten til Norsk Målungdom før statsstøtten blir gjenopptatt.

Nøye kontroll. Organisasjonen oppgir i sin årsmelding for 2003-2004 at 1123 av medlemmene er under 26 år. Grensen for å få statstilskudd er 1000.— Vi vil kontrollere hvert eneste navn på listen før vi betaler en krone. Norsk Mål-ungdom er dømt for å medlemsjuks tidligere. Vi ønsker ikke å komme opp i en ny situasjon der det er tvil om grunnlaget for støtte, sier ekspedisjonssjef Haktor Helland i Barne- og familiedepartementet. Han var i går ukjent med at Fordelingsutvalget allerede har lovet statsstøtte til organisasjonen.- Vi har krevet forhånds-kontroll av medlemslisten, og så vidt jeg vet er ikke dette arbeidet ferdig ennå, sier han.Tore Bratt i Statens innkrevingssentral sier at de ikke vil kommentere forhandlingene med Norsk Målungdom, da sentralen er pålagt taushetsplikt om enkeltsaker. - Den gjennomsnittlige tiden for innbetaling av krav er på et år, men i sjeldne tilfeller kan vi gå med på tilbakebetalingsordninger over ti år hvis det finnes spesielle grunner for det, sier Bratt.

Les også

  1. Må ha statsstøtte for å betale for juks