Dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand

16-åringen som drepte Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i Kristisand i fjor er dømt til 11 års forvaring.

Mandag 5. desember i fjor ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk knivstukket ved Wilds Minne skole på Lund. 16-åringen som har erkjent drapene er nå dømt.

Dermed hever dommeren straffen utover aktors påstand om ti års fengsel. Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder.

Det var 5. desember i fjor at gutten knivstakk Jakob Hassan og Tone Ilebekk i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand. Ifølge tiltalen ble de påført tilsammen rundt 60 knivstikk. Begge døde av forblødning på Sørlandet sykehus samme kveld.

Dagen etter erkjente en 15 år gammel skoleelev å ha begått drapene. Sist uke møtte den nå 16 år gamle gutten som tiltalt i Kristiansand tingrett.

– Vi tar til etterretning at retten fant aktoratets påstand om straff for lav, og at det var gitt for mye rabatt for domfeltes unge alder. Vi mente altså at vilkårene for å idømme forvaring ikke var til stede for en så ung person, men det er retten som bestemmer, sier statsadvokat Dennis Danielsen til Fædrelandsvennen.

Statsadvokat Jan Tallaksen som var aktor under rettssaken er på ferie.

Er lettet

– Vi er lettet og føler vi er blitt hørt, sier ektemannen til drepte Tone Ilebekk til Fædrelandsvennen.

Også familien til drepte Jakob Abdullahi Hassan uttrykker tilfredshet med dommen.

– Vi er fornøyd med at det ble forvaring, men mener at han burde fått 15 år, sier far til Jakob, Abdullahi Hassan.

Men legger til:

– Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging.

– Burde være enda strengere

Bistandsadvokat Kristine Eide sier at familien til avdøde Jakob Abdullahi Hassan (14) mener at straffen burde vært enda strengere enn det retten kom frem til.

– Familien er likevel tilfreds med at retten økte straffen med ett år i forhold til aktors påstand. Jeg er enig med retten at det kan være gjentagelsesfare, og at den derfor kom frem til en forvaringsdom, sier Kristine Eide.

Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14).

Forsvareren vil anke

Aktor Jan Tallaksen ba om ti års fengsel under rettssaken. Guttens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, mente en passende straff var 8,5 års fengsel. For personer under 18 år er strafferammen 15 års fengsel.

Stallemo varsler at det er sannsynlig at dommen ankes. Han er overrasket over at 16-åringen er blitt dømt til forvaring.

– Jeg kan ikke unngå å si at jeg er overrasket over at tingretten idømte min klient forvaring. Vi mener som statsadvokaten, at vilkårene for å bruke forvaring ikke er oppfylt, sier advokat Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.

Han reagerer også på straffens lengde, og er uenig i avgjørelsen om at 16-åringen er blitt dømt til å betale erstatning til familiemedlemmene. Han er idømt å betale tilsammen 1,4 millioner kroner til de dreptes nærmeste familiemedlemmer.

16-åringen er blitt undersøkt av tre sakkyndige. De har kommet frem til at faren for gjentagelse er lav, men i retten erkjente sakkyndig Lene Christin Holum at vurderingen inneholder flere usikkerhetsmomenter.

– Ikke grunnlag for forvaring

Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.

Han viste blant annet til konklusjonen til de sakkyndige og at 16-åringen ikke hadde begått voldshandlinger før drapene.

Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentagelsesfare. For mindreårige kan forvaring kun brukes når det foreligger «ekstraordinære omstendigheter», ifølge straffeloven.

Her går den da 15 år gamle gutten på bussen sammen med Jakob Hassan (14). En halvtime senere knivstakk 15-åringen Hassan og Tone Ilebekk.

Under rettssaken forklarte gutten seg detaljert om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapshandlingene.

16-åringen fortalte at han følte seg behandlet på en respektløs måte av Hassan. Han hevdet blant annet at han hadde kjøpt noen gram hasj av 14-åringen for 600 kroner, men fikk jord i stedet for ekte vare.

Drapsvåpenet var en «butterfly-kniv» 16-åringen hadde kjøpt under en tur til Latvia i 2016.

Gikk på skolen som normalt etter drapet

Dagen Hassan ble drept tok de to guttene bussen sammen til Lund. På vei gjennom skolegården til Wilds Minne gikk 16-åringen til angrep og stakk 14-åringen 28 ganger med en kniv han hadde med seg i lommen.

Kort tid senere kom Tone Ilebekk forbi mens hun gikk tur med hunden. Da hun bøyde seg ned for å hjelpe 14-åringen, stakk 16-åringen henne i ryggen med den samme kniven. 48-åringen ble påført tilsammen 32 knivstikk.

16-åringen gikk fra stedet og kjøpte seg en flaske vann på en bensinstasjon. Neste morgen gikk han på skolen. På ettermiddagen ble han innkalt til avhør som vitne. Under avhøret ble 16-åringen konfrontert med bevis politiet hadde funnet, og tilsto da umiddelbart.