Norge

Høy alder og helt ny elsykkel kan være en dødelig kombinasjon

Tre seniorer på nylig innkjøpt elsykkel har omkommet i Norge de siste tre årene. Tall fra Tyskland, Nederland og Danmark tyder på at det er flere ulykker med elsykkel enn vanlige sykler, og førerne er eldre.

En 73-åring var på tur med familien på den nye elsykkelen da han mistet kontrollen og kom over i feil kjørebane i Trondheim i fjor sommer.
 • Per Annar Holm
  Per Annar Holm

Fra 2014 til 2016 har det vært fem ulykker hvor en syklist på elsykkel har omkommet. Aftenposten har gått igjennom ulykkesanalyserapportene (UAG) fra Statens vegvesen.

 • I samtlige tilfeller mistet føreren kontroll over elsykkelen. Tre av fem forulykkede hadde kjøpt elsykkelen kort tid – bare dager eller uker – før ulykken.
 • Snittalder på de fem omkomne var 68,3 år. Den yngste var 58 år, den eldste var 87 år.
 • I to tilfeller oppgir granskerne at sannsynlig ulykkesårsak var at elmotoren fortsatt ga fremdrift, mens føreren selv ikke ønsket dette.
 • For høy hastighet i nedoverbakke er årsak til tre av dødsulykkene.
 • I én ulykke oppgis rus kombinert med fart å være antatt hovedårsak.

Tall fra andre europeiske land bekrefter at elsyklister oftere ender i ulykker enn andre syklister, samt at det er langt flere eldre personer involvert.

Med utgangspunkt i to av de norske ulykkene foreslår granskerne hos Veivesenet obligatorisk opplæring for el-syklister for å forebygge nye ulykker.

Les også

LES OGSÅ: Tall fra mange land bekrefter at eldre på elsykkel skades oftere og verre enn unge

Elsykler er tyngre og går raskere

Elsykkelen kan gi eldre mulighet til å kombinere større radius med mosjon. Men for mange kan det være flere tiår siden sist de satt på et sykkelsete. De behersker kanskje ikke farten, eller de leser trafikksituasjonen for sakte og får problemer med samspillet med andre trafikanter. Kroppen tåler også mindre ved en ulykke.

Sykkelen er dessuten annerledes og tyngre enn de er vant til, mange elsykler veier over 20 kilo. I 2016 testet NAF åtte elsykler på det norske markedet. Det viste seg at fire av dem hadde for dårlige bremser.

Sykkelulykker øker mest

Ved Oslo universitetssykehus Ullevål er antall traumealarmer for sykkelulykker nå fire ganger så høy som i 2002. En slik alarm utløses når en hardt skadet person er på vei inn og et team på mer enn ti personer skal stå klare i mottak.

Til Ullevål sendes de alvorligste skadetilfellene fra hele Øst-Norge.

Professor Torben Wisborg er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. Han mener syklistene selv må ta noe av ansvaret:

– Elsyklister oppnår høyere fart, konsekvensene blir større om det oppstår en ulykke. Nordmenn må gjerne lære av dansk sykkelkultur. Jeg blir skremt når syklister kommer i høy hastighet oppe på fortauet, sier Wisborg.

Les også

 1. DEBATT: Trafikkreglene er utformet av bilister for bilister. Syklister er trafikkens pariakaste | Olav Torvund

 2. LES OGSÅ: Som syklist i Oslo er du ti ganger mer utsatt for ulykker enn i København

– Tren én måned før du begir det ut i trafikken

Kino- og kulturaktivist Ingeborg Moræus Hanssen (78) ivrer for elsykler, men sier at de krever at man lærer å sykle på nytt.

– En elsykkel er en bysykkel som skal kunne brukes med pent tøy. Det er livsfarlig å sette seg på noe slikt uten å øve. Kraften kan lett fare av med deg, forteller Hanssen.

Den spreke 78-åringen har et godt råd til andre seniorer som vil ut og sykle igjen:

– Om du ikke har syklet eller kjørt bil på lenge, bør du prøve deg frem i minst én måned før du begir deg ut i trafikken, sier hun.

Ingeborg Moræus Hanssen har i flere år vært en pasjonert elsyklist. Hun mener man trenger minimum én måned med læring før man som elsyklist gyver løs i bytrafikken.
Nylig pensjonerte Ingeborg Moræus Hanssen elsykkelen med to hjul til fordel for denne modellen – med to bakhjul for å få ekstra stødighet.

Flest eldre omkommer

Statistisk sentralbyrå (SSB) skiller ikke mellom elsykkel og vanlige sykler i sin statistikk. Det gjør derimot danskene.

 • I årene 2010–2016 omkom 62 mennesker på ulike typer sykkel i Norge. 29 av dem var 54 år eller yngre, mens 33 var 55–74 år. Fem var fra 75 år og oppover, viser tall fra SSB.
 • I årene 2012–2016 omkom totalt 142 syklister i Danmark: 72 i aldersgruppen 0–64 år, mens 70 var 65 år eller eldre. Blant el-syklister var antall drepte 18 totalt. Hele 14 av dem var 65 år eller eldre.
73-åringen var på en av sine første turer med den nye elsykkelen da han mistet kontrollen og kjørte rett inn i en møtende traktor på Byneset i Trondheim i fjor høst.

Elsykler trimmes til å kjøre 40–50 km/t

En elmotor skal hjelpe sykkelen opp til maks 25 km/t, da skal motoren koble ut. Tyngre lastesykler kan leveres med sterkere motor, men også her gjelder samme hastighetsregel.

Politiet og Veivesenet har tidligere avdekket tilfeller der elsykler trimmes til å yte mer enn det som er lovlig. Men det finnes ingen sentral statistikk over antall eller reaksjoner.

Flere elsykkel-typer har motorer som relativt lett kan trimmes til å gå i hastigheter på 40–50 km/t med motorkraft, men da er de ikke lenger sykler i lovens forstand. Disse vil da sammenlignes med kjøretøygruppen moped med registrerings- og forsikringsplikt, og de kan ikke kjøres på fortau, gangvei eller i sykkelfelt.

Forårsaker du en ulykke med en trimmet elsykkel, kan du pådra deg et stort erstatningsansvar:

– Om du kjører en trimmet elsykkel og årsaken til ulykken er høy fart, vil du lettere anses for å ha vært uaktsom om det oppstår skader, sier advokat Camilla Wiermyhr som bistår Syklistenes Landsforbund i juridiske spørsmål.

For familien Hartmann fra Bærum er el-lastesykkelen selve navet i en travel transporthverdag. Den nederlandske doningen til 50.000 kroner er godkjent for 80 kilo foran og 25 kilo til på bagasjebrettet. Sønnene (f.v.) Trygve (4), Henrik (6) og Magnus (én måned) i lastekassen drar gjerne på tur med faren Anders.

Livstruende skadet på trimmet elsykkel

I begynnelsen av juni ble en mann i slutten av 70-årene livstruende skadet etter at han havarerte på en elsykkel. Den var trimmet til å gå i 45 km/t.

Ulykken politietterforskes, men mannen er fortsatt ikke avhørt.

– Det ser ut til å være en negativ utvikling i antall ulykker med elsykkel i forhold til de på manuelle sykler den siste tiden. Vi kjenner til dette med trimming, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet (POD).

Aftenposten er også kjent med at sykler påsatt hjelpemotorer på 2000 W og tunge batterier, er blitt målt til 67–68 km/t ved hjelp av GPS. I Sandnes er det video-dokumentert flere elsykler som kommer susende i 50 km/t.

– Jeg har anmeldt et par tilfeller, og flere av kollegene mine har gjort det samme, men når det kommer på bordet hos den andre etaten, så blir dessverre dette henlagt, sier avdelingsingeniør Cato Roland i Statens vegvesen til NRK.

Generalsekretær i Syklistenes Landsforbund, Morgan Andersson, reagerer sterkt:

– Ulykkestallene blant eldre på elsykkel er urovekkende. Vi anbefaler at man øver seg før man begir seg ut i trafikken, men vi ønsker ikke at det skal innføres krav om sykkelopplæring, sier Andersson.

Les mer om

 1. Elsykkel
 2. Sykkel
 3. Trafikk
 4. Sykling