Anniken Huitfeldt: – Hæren og Heimevernet er blitt forsømt

Hæren og Heimevernet er blitt forsømt av denne regjeringen, mener leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap).

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gir Heimevernet strykkarakter i en gradert rapport. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– En rekke utredninger er blitt igangsatt, men investeringer er blitt lagt på is, og den forsinkede langtidsplanen manglet planer for hær og heimevern, sier Huitfeldt (Ap) til NTB.

Kommentaren kommer i kjølvannet av den graderte rapporten «Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016», der forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gir Heimevernet den dårligste karakteren av fem mulige.

Skylder på Høyre-regjeringen

Rapporten viser også at kun ett av 249 Heimevern-områder er definert som beredskapsklart, skriver Klassekampen.

– Hæren og Heimevernet er blitt forsømt av denne regjeringen, sier Huitfeldt, som viser til at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide varslet på vegne av Høyre før valget i 2013 «en massiv økning i landmilitær evne».

Den graderte rapporten som ble skrevet ved utgangen av 2016, viser også at Heimevernet mangler grunnleggende nødvendig materiell og forsyninger. Samtidig sliter forsvarsgrenen med å skaffe kompetent personell, og soldatene trener for lite.

Les også

Nyhetsanalyse: Forsvaret har aldri kunnet forsvare Norge

– Har pekt på problemet

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til NRK at langtidsplanen for Forsvaret allerede har pekt på dette problemet.

– Den er faktisk den første langtidsplanen på mange år som erkjenner hva årsaken er, nemlig forsvarsbudsjetter som i 25 år ikke har holdt følge med kostnadsutviklingen, og som beskriver hva som trengs av penger.

Diesen sier dagens regjering er den første på lenge som satser på å gjøre noe med situasjonen.

– Men spørsmålet er hvem dette skal komme til gode. Det avgjøres av hvor det gir relativt sett størst effekt å bruke neste million, mener han.

– Og hvis det ikke er i Heimevernet, så er svaret at Heimevernet er for stort. Da må man redusere det, sier den tidligere forsvarssjefen.

– Kun ett område er klart

Heimevernet utgjøres av 45.000 soldater fra alle grener. Forsvarsgrenen består av 15 innsatsstyrker og 249 områder fordelt over hele Norge.

Kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart, opplyser Bruun-Hanssen i rapporten. Det er spesielt mangelen på utstyr som utgjør den største svekkelsen av beredskapen, mener han.

Av rapporten går det fram at 103 av 249 HV-områder har en materielloppfyllingsgrad som er mindre god, skriver avisen.