Norge

PST opprettholder skjerpet trusselvurdering - har gjort våpenbeslag

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Det mener de fortsatt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener fortsatt at det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
  • NTB

– ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding tirsdag.

Felles operasjon med politiet

Siden trusselnivået sist ble økt, i april, har PST hatt en nasjonal etterretningsoperasjon i samarbeid med politiet, skriver ABC nyheter. Operasjonen har så langt gjort flere funn som betegnes som interessante og kommer til å fortsette, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

– Vi har fått ny informasjon om terrortrusler. Det jeg kan si er at det har vært gjort våpenbeslag i forbindelse med operasjonen.

Ekstrem islamisme

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

Terrorberedskapen var tydelig i Oslo sentrum på 17-mai.

– Det vi frykter i Norge er ikke sentralstyrte angrep fra ISIL, men vi frykter ISIL-inspirerte angrep fra sympatisører, sier Bernsen.

I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer. De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.

Les også

Terrorsiktet 38-åring fengslet i fire uker

Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.

I PTSs vurdering påpekes det samtidig at de organiserte miljøene er nedadgående og framstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall. Ifølge PST har rundt 100 personer reist fra Norge til Syria. Av dem er 20 døde og omkring 40 vendt tilbake til Norge.

Samme trusselbilde siden april

Sikkerhetstjenestens vurdering av trusselbildet gjøres ved bruk av ti sannsynlighetsord som spenner seg fra «Meget sannsynlig» til «Svært liten grunn til å forvente». Nivået trusselbildet nå vurderes til, «sannsynlig», ligger to nivåer under «Meget sannsynlig».

I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra «mulig» til «sannsynlig». Oppjusteringen skjedde dagen etter at en 17 år gammel gutt med russisk statsborgerskap ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo.

PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven. Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST.

Les også

  1. Terrortrusselen: Oslo-politiet hadde bekymringssamtaler med enkeltpersoner før 17. mai-feiringen

  2. Bombesiktet 17-åring fengslet på nytt

Les mer om

  1. PST
  2. Terrorberedskap
  3. Terror