Barna kopierer foreldrenes fyllekuler som voksne

Barna vil kopiere foreldrenes drikkemønstre for eksempel i russetiden.
  • Den største faren ved å drikke mye foran barna, er at barna kopierer foreldrenes drikkemønster når de blir voksne, sier professor Willy Pedersen.

3 av 10 ungdommer vil at foreldrene skal drikke mindre i høytidene, som nå i påsken. Ap.no skrev torsdag om undersøkelsen alkoholvett-organisasjonen Av-og-til har gjort blant barn og unge mellom 8-19 år. En av ti skulle ønske at foreldrene drakk mindre.

Les også:

Les også

3 av 10 unge vil at foreldrene skal drikke mindre i høytidene

Professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, har i flere år forsket på blant annet alkoholbruk.

Fyll går i arv

Pedersen og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Tilmann von Soest har nylig publisert en studie som viser at foreldres drikkemønstre ser ut til å gå i arv. Resultatet av undersøkelsen ble nylig publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Professor Willy Pedersen

— Det ser ut som om drikkemønstrene går i arv. De som drikker seg overstadig beruset foran barna, vil overføre det samme mønsteret til sine barn. Vår undersøkelse er første gang man har sett på dette, sier Pedersen.Studien bygger på data fra Ung i Norge, der drøyt 2 500 personer er fulgt fra de var 15 til de var 28 år.

Følger på sikt

— At foreldre drikker for mye sammen med barna, kan skape uro og være ubehagelig for barna. Men de langsiktige konsekvensene er større. Derfor bør foreldre være forsiktige med å drikke seg synlig beruset foran barna, sier Pedersen.

Han synes det kan være kunstig å kutte ut all alkohol i barns nærvær.

— Men der barna opplever måtehold med alkohol, kopierer de også dette, sier Pedersen.

Les også: Barneombud Anne Lindbo:

Les også

- Hensyn til barna må gå først

Oppførsel avgjør

Rusforsker Øystein Henriksen ved Universitetet i Nordland mener heller ikke at foreldre skal være totalavholds sammen med barna.

— Problemet for barn er ikke at de voksne drikker alkohol, men at de oppfører seg annerledes. Så får man en diskusjon om hvor grensen går, men jeg tenker at de aller fleste voksne skjønner hvor den går. Man kan alltids diskutere om det er to eller tre glass, det er jeg ikke så opptatt av.

Han har gjort en undersøkelse blant ungdom.

- Begrens bruken

— Da de så tilbake sa de ikke at de ønsket at de voksne helst skulle være avholdspersoner, men de hadde et veldig klart ønske om at de voksne ikke skulle være fulle. Det er også et par andre aspekter i dette: Hva man bruker tid på, med tanke på at alkohol utelukker en del andre aktiviteter. Det blir mindre tid til å gjøre ting sammen, noe som fra et barns synspunkt er noe av verdien med ferietid.

— Har du noen oppfordringer til foreldre?

— Begrens bruken og vær opptatt av hvordan man oppfører seg. Man bruker ferien til å gjøre ting sammen.

Barna er hørt

— Jeg synes det er veldig bra at barnas stemme blir hørt i en slik undersøkelse. Det gjør meg glad, fordi det er liten tradisjon for å spørre barna om disse tingene, sier fagansvarlig Kristin Oudmayer i FNs barnefond UNICEF.

— At en av ti skulle ønske at foreldrene drakk mindre er et høyt tall, men det er dessverre ikke overraskende. Mange barn opplever dette.

Plikter å si fra

Oudmayer sier at barn er veldig vare på endret oppførsel hos voksne.

— De registrerer endringer før vi voksne er i stand til å vurdere dette selv, sier hun.

Oudmayer mener også det er viktig at andre voksne reagerer når en annen voksen drikker for mye foran barn.

— Vi har en plikt til å si fra på vegne av barna.