Kan besvare kjernespørsmål om «Scandinavian Star»-brannen

To branneksperter er i stand til å gi svar på et avgjørende spørsmål om «Scandinavian Star», men Justisdepartementet nøler med å betale den millionen det koster.

Det oppsto flere branner om bord i "Scandinavian Star" etter at den antatte brannstifteren omkom. Nå er det mulig å få svar på om det var andre brannstiftere om bord.
  • Frode Sætran

Mange etterlatte etter de 159 menneskene som omkom i forbindelse med dødsbrannen om bord i «Scandinavian Star», føler fortsatt at de ikke fått svar på hva som skjedde natt til 7. april 1990.

Nå har politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt opplyst at åtte etterforskere skal gå gjennom materialet som stiftelsen «Etterforskningen av Mordbrannen på Scandinavian Star» har lagt frem.

Kan forklare mye

Ekspertgruppen krever ny etterforskning av brannen og omstendighetene rundt katastrofen. Parallellt arbeider «Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star» for at myndighetene skal åpne granskning av brannforløpet og eierfoholdet.

Gruppen for de etterlatte og overlevende har bedt staten om å finansiere en undersøkelse av brannforløpet, der kostanden er estimert til et sted mellom 800.000 kroner og en million.

Justisdepartementet sitter fortsatt og vurderer, og har fortsatt — flere måneder etter anmodningen - ikke gitt noe svar. Aftenposten er imidlertid kjent med at et svar kan foreligge med det aller første.

Danskebåten «Scandinavian Star» var på sin første tur fra Oslo til Frederikshavn og befant seg utenfor svenskekysten da den føste brannstiftelsen ble oppdaget. Klokken var omtrent 01.50. Noen sengeklær var tullet sammen og påtent i en korridor, men ble slukket.

Les også

Politiet vil granske «Scandinavian Star»-saken

Et kvarters tid etterpå begynte det å brenne igjen, også denne gangen i en korridor. Det er denne brannen som omtales som hovedbrannen, og som tok llivet av 159 personer. Varmen utviklet seg raskt med høy temperatur. Etterpå skjer det flere ting som eksperter i dag stiller spørsmålstegn ved.

Flere spørsmål

Ett av spørsmålene er hvorfor flere av selvlukkende, trykkluftdrevne branndører var sperret åpne med trekiler. Et annet er hvorfor den hydrauliske bilporten på dekk ble åpnet og viftene på bildekket slått på, slik at det oppsto kraftig trekk på bildekket. Resultatet av disse omstendighetene kan blant annet ha vært årsaken til at brannen økte voldsomt i omfang og intensitet, og at brannen kunne spre seg nedover.

Mye er forsøkt besvart, men flere eksperter mener i dag at svarene dels er feilaktige, dels mangelfulle.

Hvorfor ble et stålrør, som var 64 millimeter i diameter og bygget for å tåle hydraulikkolje under trykk, åpnet i en skjøt og bendt ut? Det er blitt forklart med at røret ble deformert av brannen og avkjølingen etterpå. Men undersøkelser har senere ført til konklusjoner om at røret faktisk ble åpnet ved at boltene i skjøten ble skrudd ut, og at røret ble presset ut med stor kraft for å slippe skjøten som attpåtil var i en kon.

Oljen sprutet ut og kan ha forsterket brannen. Men trykket som kunne ført til oljespruten oppsto først når hydraulikken ble brukt. Hvorfor ble hydraulikken brukt til havs, mens skipet sto i brann?

Politiets utredergruppe som skulle anbefale om det skulle åpnes ny etterforskning, slo senere fast at røret ble bendt ut etter at skipet lå til kai i Lysekil, da bergingsselskapet Röda Bolaget ikke fikk åpnet baugporten med hydraulikk, men måtte åpne den mekanisk for å få ut bilene.

Flere branner ikke undersøkt

Den danske trailersjåføren som senere ble utpekt som sannsynlig gjerningsmann, omkom selv i hovedbrannen. Han var tidligere dømt for brannstiftelse, blant annet på et hotell der han selv var gjest.

Et kjernespørsmål er om det var en ildpåsetter som antente flere branner etter at den danske trailersjåføren omkom. Svaret på det spørsmålet vil fortelle om det var andre eller flere brannstiftere om bord. Danskens dødstidspunkt er beregnet til klokken 02.45, ca. en halvtime etter at hovedbrannen startet.

Den offisielle utredningen etter katastrofen hadde kun mandat til å undersøke omstendigheten frem til kaptein Hugo Larsen forlot skipet. Det er et tidsspenn på halvannen time.

Det er hevet over enhver tvil at det oppsto flere branner etterpå, med opptil fem forskjellige arnesteder. Noen av arnestedene skal ha vært i områder på skipet der bare mannskapene hadde adgang. Den siste brannen skal ha oppstått flere timer etter den første, kanskje åtte eller ni timer etter at hovedbrannen var slukket, kapteinen hadde forlatt skipet, og skipet var slept til kai i Lysekil i Sverige.

Kjernespørsmål

Det er dette spørsmålet «Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star» ønsker å få svar på.

Les også

Motivet som aldri ble etterforsket

— Vi vil ha en granskning. Vi ber ikke om ny etterforskning, selv om vi støtter et slikt ønske. Men vårt første mål at myndighetene vil foreta en granskning av brannforløpet fra første branntilløp til den siste brannen ble slukket. Vi ønsker dessuten at eierforholdet og rederansvaret på det aktuelle tidspunktet skal undersøkes, sier Jan Harsem i støttegruppen.Moderne teknologi kan gi svaret. Støttegruppen har vært i kontakt med Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Meland, som begge hadde nøkkelroller under arbeidet med den offisielle utredningen etter brannen i 1990. Med moderne datateknologi kan de sannsynligvis være i stand til å si om det har vært andre brannstiftere enn den danske trailersjåføren. Et positivt svar, vil trolig uansett presse frem en ny etterforskning, der det i så fall vil være naturlig å undersøke om andre kan ha hatt motiv for å sette i gang en brann som tok 159 menneskeliv.