Norge

Høyesterett dømmer Ubaydullah Hussain til fengsel i ni år for IS-deltagelse

Høyesterett fastholdt lagmannsrettens dom på ni års fengsel for islamisten Ubaydullah Hussain for deltagelse i den terrorliste organisasjonen Den Islamske stat (IS).

Ubaydullah Hussain sammen med forsvarer John Christian Elden under rettssaken i 2016.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltager i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015, melder NTB.

Han dømmes også for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

Elden: – Tvilsom dom fra et ytringsperspektiv

– Høyesterett har satt punktum i saken og godtatt en meget god definisjon av det å delta i ISIL, sier Hussains advokat, John Chr. Elden, til Aftenposten.

– Vi tar det til etterretning, men mener dommen et tvilsom ut fra et ytringsperspektiv når de sier det er en del av det straffbare å uttale støtte til terroraksjoner og terrorgruppers virksomhet, sier han.

Elden sa, da dommen falt i lagmannsretten 19. januar, at dommen var den første noen gang, noe sted, der noen dømmes som IS-deltager uten å ha satt sin fot utenfor hjemlandet.

I dommen stiller Høyesterett seg bak lagmannsrettens beskrivelse av Hussain som en «inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og sendebud for fremmedkrigere i Syria», ifølge NTB.

I tillegg slås det fast at Hussain utvilsomt må anses som en deltaker i IS.

– Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til IS i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen og dermed opptrådt kvalifisert annerledes enn hvis han bare hadde støttet organisasjonen eller dens mål, heter det i dommen.

– Forherliget IS

Videre understrekes det at han har spredt propaganda om og støtteerklæringer til ekstremistgruppen

  • Les Inge D. Hanssens kommentar etter dommen i lagmannsretten

– Han har forherliget ISIL og kalifatet gjennom utleggelse av videoer og gjennomføring av intervjuer i ulike medier. Videre har han vist personlig og oppriktig støtte til ISILs handlinger i Syria og Irak, og til terroraksjonene i Vesten, heter det i dommen.

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

– Drev rekruttering

Lagmannsrettens var ikke i tvil om at Hussain faktisk og forsettlig drev rekruttering av fremmedkrigere. Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria, var en ung norsk muslimsk konvertitt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i miljøet.

– Hussains fremgangsmåte for å få NN til å reise til ISIL var svært utspekulert. Han utnyttet NNs ønske om å reise og forsvare muslimer i Syria ved å styre ham i retning av terrororganisasjonen ISIL som var den grupperingen Hussains virksomhet var knyttet til. Han utnyttet NNs sårbarhet og fikk ham til å tro at det var hans religiøse plikt å dra til Syria og krige for ISIL, står det i lagmannsrettens dom.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Høyesterett
  3. Fremmedkrigere