Norge

Megling i mål på overtid – kirkestreik avverget

Nesten halvannen time på overtid kom partene i kirkemeglingen til enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale hos Riksmekleren natt til onsdag.

I første omgang er det kirkeansatte i Oslo som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Her er Oslo domkirke avbildet en novemberkveld i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • og NTB

Tirsdag kveld forhandlet representanter for en rekke fagforeninger med arbeidsgiverorganisasjonen KA hos Riksmekleren, der striden blant annet sto om lønnen til prester, diakoner, kateketer, organister, barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere.

I utgangspunktet hadde de på seg til midnatt, men det skulle drøye litt lenger før partene klarte å enes om en avtale. En lettet forhandlingsleder for Fagforbundet, Kai Nygård, bekrefter overfor NTB at det ikke vil bli streik.

– Vi er veldig fornøyde med å komme i mål med meglingen, sier han.

Komplekst

Det er ikke uvanlig at forhandlingene strekker seg utover fristen før det eventuelt blir brudd eller enighet.

Om lag 7500 personer har Den norske kirke som arbeidsplass.

Parat, Fagforbundet, Presteforeningen, Delta, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet deltok i meglingen.

– Det har vært lange og komplekse forhandlinger med det vi opplevde som angrep på den eksisterende tariffavtalen. Nå har vi i stedet kommet til en enighet som innebærer en god reallønnsutvikling for våre medlemmer på linje med frontfagene og et godt grunnlag for videre arbeid med utvikling av lønnssystemet, sier Nygård til NTB.

Samlet

– Det er grunn til å glede seg over at alle ansatte i kirken for første gang er omfattet av samme avtale, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i arbeidsgiverorganisasjonen KA i en pressemelding.

KA mener de nå er et skritt nærmere målet om et harmonisert avtaleverk for Den norske kirke.

Tariffoppgjøret har en lønnsramme på 2,8 prosent, tilsvarende frontfaget, offentlig sektor og andre sammenlignbare sektorer.

Les mer om

  1. Forskerforbundet
  2. Lønnsoppgjør
  3. Streik
  4. Parat
  5. Utdanningsforbundet