Veireno-sjef dømt til ett år og tre måneders fengsel

Veireno-sjef Jonny Enger er i Follo tingrett dømt til ett år og tre måneders fengsel. Selskapet han ledet, VT Gruppen AS, fikk en bot på 4,5 millioner kroner.

Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, på vei inn i Follo tingrett der han sto tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
  • og NTB

Avfallet hopet seg opp etter at Veireno overtok ansvaret for søppeltømming i Oslo høsten 2016. Samtidig jobbet de ansatte opp mot 90 timers uker og med for liten tid til hvile mellom slagene.

Follo tingrett kom til at Enger er ansvarlig for systematiske, bevisste, grove og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven både da selskapet hadde ansvar for renovasjon i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017 og i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015.

Selskapet han ledet, VT Gruppen AS som eide Veireno, må betale en bot på 4,5 millioner kroner.

Les også

Tidligere Veireno-sjef tok ut 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

Kunne unngått

Fengselsdommen er strengere enn aktors påstand, men boten er lavere. Påtalemyndigheten ba om ett års ubetinget fengsel for Enger og la ned påstand om 5,9 millioner kroner i bot til foretaket.

Enger hevdet under rettssaken at det oppsto ekstraordinære omstendigheter og påberopte seg nødrett som argument for at han burde frifinnes. Follo tingrett mener at en erfaren forretningsmann som Enger burde ha tatt høyde for uforutsette hendelser, og at han hadde flere muligheter til å unngå bruddene på arbeidsmiljøloven.

– Påtalemyndigheten ble i det store og hele hørt med vår argumentasjon når det gjelder straffskyld, sier politiinspektør Tor Anders Persen i Øst politidistrikt.

Ikke uforutsett

Persen sier i en pressemelding at dommen er et klart signal om at ved oppstart av prosjekter som har en viss risiko for brudd på arbeidsmiljøloven, så må det tas høyde for dette og planlegges deretter.

– Påtalemyndigheten noterer seg at tingretten er enig med oss i at problemene som oppsto for Veireno ikke var uforutsette. Dommen har en god allmennpreventiv side hvor det gis et klart signal om en skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor. Dette er sentrale regler som skal ivareta ansattes liv, helse og sikkerhet, sier Persen.

Søppelet hopet seg opp flere steder etter at Veireno overtok ansvaret for søppelhåndteringen i Oslo. Nå er leverandørens tidligere leder dømt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Skjerpende

Arbeidstilsynet mente å dokumentere over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo og i Vestfold.

Follo tingrett mener det er skjerpende for Enger at praksisen fortsatte fra Vestfold til Oslo, og at praksisen har ført til alvorlig fare for liv og helse.

– Dommen kan umiddelbart synes streng. Men de skjerpende omstendighetene er styrende for straffutmålingen. Straffen er begrunnet i et stort antall brudd på arbeidstidsreglene, som fremstår som systematiske og begått over lang tid og over to ulike prosjekter, sier Persen.

Klager og konkurs

Da avfallet hopet seg opp i hovedstaden gjennom høsten 2016 og vinteren 2017, fikk Oslo kommune etter hvert over 30.000 klager fra byens innbyggere.

Enger slo selskapet konkurs 22. februar i fjor. Da hadde Oslo kommune hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.