Norge

Jo Lunder krever over 400 millioner i erstatning for henlagt korrupsjonssak

Den tidligere sjefen i Vimpelcom, Jo Lunder (56), krever over 400 millioner kroner i erstatning etter at Økokrim henla korrupsjonssaken mot ham.

Jo Lunder (til venstre) og hans advokat, Cato Schiøtz, har fått Lunders faktiske tap og framtidige tap til mellom 400 og drøyt 500 millioner kroner som følge av Økokrims toårige korrupsjonsetterforskning. Nå krever Lunder å få dekket tapene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • og NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Jo Lunder krever dermed mye mer enn det noen gang tidligere er blitt utbetalt i erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Beløpet er sammensatt av Lunders økonomiske tap mens han var siktet og under etterforskning for grov korrupsjon i 2016 og 2017, samt to sakkyndige beregninger av framtidige tap som følge av den skade etterforskningen har påført ham, opplyser advokatfirmaet Schjødt.

Totalt beløper beregningene seg til mellom 400 og drøyt 500 millioner kroner.

I tillegg krever Lunder et uspesifisert beløp i oppreisningserstatning for krenkelser og såkalt ikke-økonomisk skade som følge av pågripelsen og den påfølgende varetektsfengslingen i 2015.

– Den ubegrunnede forfølgningen mot Lunder er spesiell, og dens økonomiske konsekvenser er enestående i norsk sammenheng. Tapet er ekstraordinært høyt, skriver advokatfirmaet, som blant annet viser til den store medieoppmerksomheten rundt etterforskningen.

Henlagt etter to år

– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt erstatningskrav i denne saken. Når straffeforfølgningen ender med henleggelse, kan den tidligere siktede søke om erstatning. Det er Statens sivilrettsforvaltning som skal behandle kravet etter at Økokrim har gitt sine synspunkter, sier seniorrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Økokrim.

Lunder ble pågrepet og siktet av Økokrim i november 2015. Bakgrunnen var en betaling på 30 millioner dollar fra Vimpelcom til Takilant i Usbekistan høsten 2011, like etter at Lunder hadde tiltrådt som konsernsjef.

Økokrim etterforsket hvilken kunnskap den tidligere Vimpelcom-sjefen hadde da han godkjente en transaksjonen hvor 30 millioner dollar ble overført til et selskap kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan.

Ganske nøyaktig to år etter at Økokrim åpnet en av de mest oppsiktsvekkende korrupsjonssakene i Norge, ble etterforskningen henlagt og anklager mot Lunder frafalt.

– Uopprettelig skade

Jo Lunder var konsernsjef i Fredriksen-gruppen da han ble pågrepet og siktet av Økokrim. Han ble kort tid etter siktelsen permittert fra jobben. Halvannen måned senere ble det klart at han sluttet for godt.

Han måtte også fratre som styreleder for IT-konsernet Evry.

Selv om etterforskningen mot ham er henlagt, har Lunder ingen reelle muligheter til å fortsette å bygge sin internasjonale topplederkarriere, argumenter Schjødt, som hevder Lunders internasjonale karriere «ble fullstendig ødelagt».

– En internasjonal toppleder er avhengig av omdømme og tillit. Å bli pågrepet og siktet i en alvorlig korrupsjonssak, er uforenlig med å inneha og forbli i en slik stilling. Derfor var pågripelsen og siktelsen katastrofal for Lunder, fastslår Schjødt.

Lunders rett til oppreisning og erstatning er ubestridt og nedfelt i straffeprosessloven. Men loven gir ingen konkrete føringer hvor hvordan tapene skal beregnes. Lunder har sendt sine beregninger til Økokrim og Statens sivilrettsforvaltning. Sivilrettsforvaltningens beslutning kan bringes inn for domstolen, poengterer Schjødt.