Politimann får sparken etter snoking i politiregistre

En politibetjent i Politiets utlendingsenhet har mistet jobben etter at han ble dømt for omfattende snoking i politiets registre, skriver Nettavisen.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i februar, ble politibetjenten dømt til 15 dagers betinget fengsel for grove brudd på tjenesteplikten og for brudd på taushetsplikten. Han fikk i tillegg en bot på 15.000 kroner.

Hele 70 ganger i løpet av en periode på ni måneder logget han seg på Indicia, som henter informasjon fra totalt 47 andre registre og gjorde søk som ikke var relevant for hans politiarbeid.

Politiets utlendingsenhet (PU) ville gi mannen sparken, men betjenten klaget saken inn for ansettelsesrådet i PU. Ansettelsesrådet opprettholdt avgjørelsen, og da klaget politimannen saken videre inn for det sentrale ansettelsesrådet, som er underlagt Politidirektoratet.

Nå har Politidirektoratet behandlet klagen på avskjedsvedtaket fra politibetjenten. Han mister jobben, melder Nettavisen.

– Det innebærer at politibetjenten har fratrådt sin stilling fra og med den 23. juli 2018. Vi er tilfreds med at det sentrale ansettelsesrådet stadfestet vedtaket om avskjed, skriver fungerende personalsjef i PU, Lars Vegard Aamodt, i en e-post til avisen.