2000 spedbarn kan bli omskåret på sykehus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, H, mener det er mest forsvarlig å tilby omskjæring på offentlige institusjoner.

BRUK4-k4YCgfFXlE.jpg

Bent Høie åpner for at nyfødte gutter får tilbud om omskjæring på sykehuset. Forslaget om rituell omskjæring på offentlige sykehus blir fremmet på Stortinget i løpet av de nærmeste ukene.

Forsvarlig

— Ved at barna blir omskåret på sykehus av kompetent personell vil vi forhindre komplikasjoner, sier helseministeren.

I dag fikk tre leger advarsel og begrensninger i sin legejobb etter at et spedbarn døde etter omskjæring for snart to år siden. Gutten døde hjemme etter å ha blitt omskåret ved et allmennlegekontor i Oslo. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener man får bedre kontroll med inngrepene ved å innlemme det i det offentlige helsevesenet.

Les mer:

Les også

Baby døde etter omskjæring - to av legene fratas ansvar

Enkelt ved det offentlige

— Vi vil sikre at omskjæring gjøres forsvarlig ved sykehus og av personell som kan det de skal. Dessuten vil foreldrene sikres informasjon og god oppfølging. Dette er et enkelt og lett tilbud for det offentlige, sier Høie.

Han mener at mange av guttene kan bli omskåret på sykehus før de reiser hjem etter fødsel.

— Hvorfor endte du på dette standpunkt?

- Dette er den mest realistiske måten å sikre de små guttene mot skader på. Alle andre forslag har den konsekvens at man risikerer å utsette guttene for skade.

— Var forbud noe alternativ?

— Nei. Det er ikke noe annet land i verden som har forbud mot omskjæring av gutter. Det tror jeg er av samme årsak. Et forbud mot noe som er så vanlig av religiøse eller kulturelle grunner vil ikke være til det beste for barna.

2000 årlig

Ca. 2000 gutter blir årlig omskåret i Norge. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil et inngrep koste ca. 6400 kroner. Bent Høie har ikke tatt stilling til om man skal innføre egenandeler på inngrepet.

Debatten rundt omskjæring har rast med steile fronter i mange år.

I Norge praktiseres omskjæring på et religiøst, tradisjonelt grunnlag av muslimer og jøder. Oslo-politiet etterforsker for tiden et dødsfall der en nyfødt gutt døde av blodtap etter å ha blitt omskåret. Tidligere er det avdekket at gutter er omskåret med saks på asylmottak i Norge, og at det kommer blødende barn til legevakter og sykehus.