Skoleelev dømt for tre voldtekter

En 19 år gammel mann fra Stavanger er dømt til seks års fengsel for å ha voldtatt tre tenåringer.

(Stavanger Aftenblad): Domfelte, som var 17 år da han begikk den første voldtekten og 18 år da han voldtok ytterligere to kvinner, har hele tiden nektet straffskyld, skriver Aftenbladet.

I juni i fjor ble han i Stavanger tingrett dømt til seks års fengsel og til å betale de tre fornærmede kvinnene til sammen 420.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, som i en fersk dom konkluderer i tråd med dommen fra tingretten.

En enstemmig rett fester ikke lit til domfeltes forklaring blant annet om at den seksuelle omgangen var frivillig.

– Tar seg til rette

Fem dager var satt av til ankeforhandlingene i lagmannsretten, hvor retten fikk høre forklaringene til de fornærmede, domfelte og 23 vitner.

Den første voldtekten den nå 19 år gamle mannen dømmes for, skjedde ifølge dommen i en nedkjørsel til en garasje i Stavanger sentrum natt til 20. mai i fjor. Retten konkluderer med at fornærmede på grunn av beruselse var ute av stand til å gjøre motstand.

Også den andre voldtekten, som skjedde 10. august samme år, fant sted i Stavanger sentrum. Denne gangen på et herretoalett på et utsted.

Domfelte sa i retten at kvinnen samtykket til den seksuelle aktiviteten. Retten tror på fornærmedes forklaring, som også støttes av funn på voldtektsmottaket.

I dommen står det at 19-åringen er pågående og at han tar seg til rette. «I den grad dette skyldes at tiltalte mener at dette er greit, er dette en rettsvillfarelse som ikke fritar for straff», står det i dommen.

Ingen konspirasjon

To dager etter den første voldtekten ble saken anmeldt. Domfelte ble imidlertid ikke klar over at han var under etterforskning før den andre voldtekten ble anmeldt. De to fornærmede kjenner hverandre og har felles bekjente. Retten ser likevel helt bort fra at de på noen måte har konspirert mot domfelte.

Han ble pågrepet og avhørt om voldtektene, men ble siden løslatt. 10. desember i fjor forgrep han seg på en tredje tenåring.

Dette overgrepet skjedde i forbindelse med en hyttetur.

Ifølge domfelte hadde fornærmede og han frivillig sex. Retten velger å se helt bort fra dette. Tvert om finner retten det bevist at domfelte også her gjorde seg skyldig i voldtekt av en person som på grunn av beruselse var ute av stand til å gjøre motstand. Retten finner det bevist at fornærmede våknet av overgrepet og at hun kort tid etter fortalte om voldtekten til en venninne.

Etter den tredje voldtekten ble domfelte pågrepet. Siden har han sittet i varetekt.

Seks års fengsel

Som tingretten kommer lagmannsretten til at straffen skal settes til seks års fengsel. Dette er også i tråd med aktor, statsadvokat Arvid Malde, sin påstand.

19-åringen dømmes videre til å betale oppreisningserstatning til de fornærmede kvinnene. Også oppreisningserstatningen blir som i dommen fra tingretten.