Norge

Helseminister Bent Høie til alle landets sykehus: Slik skal reglene om personvern forstås

Alle landets sykehus får et brev fra helseministeren før påske om hvordan personvernet og helselovgivningen skal forstås.

Bent Høie beroliger bekymrede sykehusleger: Kravet om et godt personvern skal ikke stå i veien for pasientsikkerheten.
  • Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Aftenposten har de siste ukene omtalt flere saker der bekymrede leger og professorer mener personvernombudet ved Oslo universitetssykehus tolker loven rigid. Flere ansatte føler seg motarbeidet av ombudet, og sier forskning blir stanset og behandlingsløsninger blir ikke iverksatt.

Helseminister Bent Høie (H) tar nå grep.

– Før påske sender Helse- og omsorgsdepartementet ut et rundskriv for å avklare uklarheter i loven. Vi vil også opplyse de forskjellige helseforetakene hvor de kan få korrekt informasjon. Vi er nødt til å få ha gode helseopplysninger for å gi best mulig behandling, sier helseministeren.

Godt personvern skal ikke stå i veien

Både i intervjuer og i mange debattinnlegg forteller leger om forskning som er stanset fordi det er strenge regler om kobling av identifiserbare personopplysninger og andre data. NRK har hatt innslag om barn som ikke får ta i bruk det siste behandlingstilbudet fordi informasjon blir liggende i skyen.

– Kravet om et godt personvern skal ikke stå i veien for dette. Det er et klart premiss for norske personvernregler og EUs personvernforordning. Vi opplever at usikkerheten rundt dette får store konsekvenser og derfor vil departementet bidra til å oppklare dette gjennom rundskrivet, sier han.

  • Denne saken startet hele debatten: Norske legene må gjøre detektivarbeid for å finne pasienter med risikoimplantater

Helseministeren utelukker ikke at en gjennomgang av loven vil vise at det kan være nødvendig å endre reglene, dersom de er utformet slik at de truer pasientsikkerheten og hindrer læring.

– Det kan hende at gjennomgangen avdekker at reglene ikke er hensiktsmessige, og bør endres. Det vil i tilfelle ta noe mer tid, rundt ett år.

Karianne Haga skrev et debattinnlegg om hvor vanskelig det er å følge opp pasienter etter at de er blitt overført fra akutten.

– Senest i Aftenposten fredag skriver LIS1-lege (turnuslege) Karianne Haga, at hun ikke kan følge opp hjertepasienter hun mottar på akutten videre i pasientforløpet, fordi hun enten må bryte loven eller påføre sine overordnede ekstraarbeid. Hun kan nemlig ikke gå inn i pasientens journal når vedkommende er på en annen avdeling. Vil rundskrivet være så konkret?

– Ja, rundskrivet vil være såpass konkret. Det vil redegjøre for handlingsrommet innenfor gjeldende regelverk. Hvis reglene er uklare, strenge eller forstås og praktiseres slik Haga beskriver det, må vi endre dem, sier Høie.

Han understreker at vi skal ha en lærende helsetjeneste i Norge.

– Leger som har deltatt i behandling skal ha mulighet til å følge med hvordan det går med pasienten for å lære av behandlingen.

Les også

Bent Høie, jeg trenger svar! | Karianne Haga

– Kan forskere som har fått avslag, anke dette videre, nå som du innrømmer at regelverket er uklart og vurderes forskjellig fra sykehus til sykehus?

– Jeg vil igjen understreke: Personvernombudet har ingen beslutningsmulighet i disse dagene. Det er ledelsen som har det. Hele inngangen knyttet til den problemstillingen blitt derfor feil.

– Hjerteleger kontaktet deg før jul og ba om et felles register over pacemakerpasienter. Dette registeret ble i sin tid stanset av personvernombudet. Hvor langt er denne saken kommet i HOD?

– Departementet har startet behandling av saken, sier helseministeren.

Les også

  1. Dødelig personvern | Torkel Steen

Les mer om

  1. Implantert
  2. Sykehus
  3. Medisinsk utstyr
  4. Bent Høie
  5. Helse- og omsorgsdepartementet