Norge

Kritisk til ny lov: Mener elever kan føle seg krenket av dårlige karakterer, krav til oppførsel og av undervisning de ikke liker

Så lenge nesten 2 prosent av elevene sier de blir mobbet av læreren, er dette en regel vi må ha, svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Ulsrud-lektor Simon Malkenes’ opptreden på Dagsnytt Atten har utløst en debatt om mye, også rektors skjerpede plikt til å undersøke saker ved mistanke om at en som jobber på skolen, krenker en elev.

Både Utdanningsforbundets lederråd og Norsk Lektorlag mener man i iveren etter å gjøre mer i kampen mot mobbing har gått for langt i motsatt retning. De mener den nye loven som trådte i kraft i august, utfordrer de ansattes rettssikkerhet.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding