Ekspert mener spilleregler ble brutt da Go-Ahead slo NSB og SJ.

Robert Myhre er ledende ekspert på offentlig anskaffelser. Han mener Jernbanedirektoratet brøt spillereglene under konkurransen om Sørlandsbanen.

Thameslink-tog fra Go-Ahead på stasjonen London bridge, byens fjerde største. Go-Ahead er også operatør av en rekke andre linjer fra London, som feks. Gatwick Express.

Advokat og ekspert Robert Myhre hevder at Jernbanedirektoratet ikke har fulgt konkurransereglene under det første store slaget om norsk jernbane, om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Direktoratet, som selv utformet reglene, avviser at det gjort feil. De mener at de har opptrådt korrekt og avviser Myhres kritikk.

Myhre mener derimot at direktoratets håndtering kan få avgjørende betydning for hvem som vinner en konkurranse, og svekke fremtidige konkurranser hvis deltagere mister tillit til at regler som settes opp faktisk blir fulgt.

Myhre er partner i DLA Piper Advokatfirma og en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han bistår offentlige virksomheter og private leverandører før, under og etter anbudskonkurranser. Han har ført en rekke saker for domstolene og for Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).

Nekter å vise frem regnestykket som ga Go-Ahead seieren

Samtidig kan Aftenposten avsløre at Jernbanedirektoratet opererte med to regnestykker da de fordelte poenger og summerte opp hvem som var best av britiske Go-Ahead, NSB og svenske SJ.

Ett regnestykke som de har vist frem for offentligheten, og ett internt, som de avviser å vise frem. Begge har spilt viktige roller når Go-Ahead er kåret til vinner.

Kommunikasjonssjef og ansvarlig for konkurransen i direktoratet, Svein Horrisland, opplyser til Aftenposten at de avviser å offentliggjøre det interne regnestykket fordi det inneholder sensitiv informasjon med tanke på de neste anbudskonkurransene.

Robert Myhre mener derimot at det er uryddig og uforståelig at regnestykket holdes tilbake.

  • Hør Aftenpostens daglige podkast Forklart om Go-Aheads inntog i Norge:
Ekspert på offentlige anskaffelser Robert Myhre har tidligere uttalt til Aftenposten at forskjellen i kvalitet mellom SJ og NSB den ene siden og Go-Ahead på den andre er større enn Jernbanedirektoratet fremstiller det som.

Slik skulle de konkurrere

Slik var premissene for det første store slaget om norsk jernbane:

I grunnlaget het det at kvalitet skulle telle 60 prosent, pristilbud 40 prosent.

Innenfor kvalitet skulle plan for å få fornøyde kunder telle 40 prosent, selskapenes organisasjon og ledelse 15 prosent, og plan for å ivareta togsettene 5 prosent.

Innenfor det å få fornøyde kunder, skulle tre kriterier vektlegges betydelig, ifølge direktoratet, nemlig:

  • Satsingsprogram for flere kunder
  • Plan for videreutvikling av kundetilbudet
  • Plan for kundenes tilgang til informasjon og billetter

Her mener han de brøt spillereglene

Aftenposten har tidligere omtalt at Go-Ahead var best på bare ett av i alt 15 kriterier for kvalitet. Aftenposten har nå fått oversendt det åpne regnestykket med alle detaljer. Dette viser at selskapet faktisk var svakest på alle de tre kriteriene som ifølge direktoratet skulle vektlegges betydelig.

Men at Go-Ahead kom dårligst ut her har ikke fått noen følger for selskapet i direktoratets poenggivning og konklusjon i det åpnee regnestykket. Her finnes det ikke spor av at noen kriterier er vektlagt ekstra, noe Horrisland i direktoratet bekrefter overfor Aftenposten.

Dermed har de trådt feil, konkluderer Robert Myhre:

– Noen av underkriteriene skulle vektes ekstra tungt i evalueringen, men det ble de ikke likevel. Dermed har man evaluert tilbudene i strid med det som var spillereglene for konkurransen, sier han.

Han mener det må komme klart frem hvordan kriterier som ifølge konkurransegrunnlaget skal vektlegges betydelig faktisk får ekstra effekt.

Magnus Hedin (f.v.), Ulrika Mebius og Cathrine Elgin fra Go-Ahead under tildelingen av den første trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge, den 17. oktober hos Jernbanedirektoratet.

Lovet flest nye passasjerer – hadde den svakeste planen

Ifølge Jernbanedirektoratet var en viktig grunn til at Go-Ahead vant at de hadde størst ambisjoner når det gjaldt å skaffe nye passasjerer.

Go-Ahead legger opp til å rekruttere 288.000 på Sørlandsbanen i løpet av fem år, over 500.000 på Jærbanen.

Direktoratets åpne regnestykke og karaktersetting viser imidlertid at de vurderte Go-Aheads Satsingsprogram for flere kunder som svakere enn NSBs og SJs (8,40 poeng av 10 mot 9,20 og 9,10 poeng, red.anm.).

Direktoratet har også vurdert Go-Aheads plan for bedret kundeinformasjon som svakere enn SJs og NSBs til tross for at Go-Aheads administrerende direktør i Norden, Magnus Hedin, har pekt på nettopp informasjon som en konkurransefordel for selskapet (7,75 poeng av 10 mot 8,38 for begge konkurrenter, red.anm.).

Svein Horrisland er kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, men også fungerende sjef for jernbanekonkurransene.

Her svarer Jernbanedirektoratet

Svein Horrisland bekrefter at direktoratet har operert også med et lukket regnestykke. Men kommunikasjonssjefen insisterer på at dette er innenfor anskaffelsesreglementet, og at både det åpne og det lukkede regnestykkene inngår i én og samme konkurransemodell.

– Burde ikke anbyderne, i hvert fall i ettertid, få vite hvordan punktene som vektlegges betydelig har gitt utslag i direktoratets regnestykke?

– Nei, fordi det er snakk om opplysninger som er følsomme med tanke på kommende konkurranser.

– Tåler da konkurransen å bli evaluert i ettertid?

– Om vi i en rettssak skulle bli pålagt å legge frem også intern dokumentasjon, så vil vi gjøre det.

– Dere mener selv at Go-Ahead har den svakeste planen for å rekruttere passasjerer, samtidig som de vant blant annet på grunn av høye prognoser her. Ser du en kontrast her?

– Go-Ahead har vurdert markedsmulighetene som bedre enn de andre. Det står ikke nødvendigvis i kontrast til at de kommer litt dårligere ut på hvordan de jobber med å få flere kunder, sier Horrisland.

Han vil for ikke være med på at Go-Ahead var klart svakere på de tre viktigste kvalitetspunktene.

– De var et hakk bak, men ikke klart svakere, sier Horrisland.

Go-Aheads Gatwick express på Brighton stasjon.

– Det går ikke an å ha en hemmelig evaluering

– Å holde seg med noe som kan vises frem til tilbyderne, og i tillegg noe annet, som er hemmelig, går selvfølgelig ikke an, sier Robert Myhre.

– Man kan ha interne saksdokumenter som supplerer med detaljer, men dette hemmeligholdet er annerledes, sier Myhre.

Han går langt i å betegne direktoratets praksis som å holde seg med to konkurransemodeller.

– Noe som er uholdbart, sier han.

Myhre finner også direktoratets argumenter for hemmeligholdet uforståelige.

– Ved neste konkurranse (om Nordlandsbanen og Trønderbanen og senere Bergensbanen, red.anm.) vil forhold og premisser uansett bli veldig forskjellig fra denne konkurransen, sier han.