Ap og LO mener NHO og regjeringen har trigget EØS-motstand i fagbevegelsen

EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen. Regjeringen og NHO har provosert den frem, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre advarte EØS-motstanderne i fagbevegelsen mot konsekvensene av å gå ut av avtalen, da han deltok under kartellkonferansen på Gol. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Støre og Gabrielsen advarte begge kraftfullt mot EØS-opprøret som har begynt å spre seg i fagbevegelsen, da de innledet under LO Stats kartellkonferanse onsdag.

Skylden legger de begge på regjeringen og arbeidstagersiden – ikke på avtalen i seg selv.

– Jeg vil gå så langt som å si at arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og regjeringen sitter med fyrstikkene i hånden, proklamerte Gabrielsen.

– Det gjelder å ikke rette baker for smed. Dette handler først og fremst om en regjering som forholder seg passivt til EØS-avtalens utfordringer, uttalte Støre.

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre ankommer LO Stats Kartellkonferanse på Gol.

– Uthuler tilliten

Det skapte sjokkbølger langt inn i LO og Arbeiderpartiet da Fellesforbundet største avdeling – Avdeling 5 i Bergen – nylig vedtok å si nei til EØS-avtalen.

Ifølge Klassekampen kan hele LO vippe over på neisiden, dersom Fellesforbundet følger vedtaket til Bergens-avdelingen.

Et viktig bakteppe var en avgjørelse fra tariffnemnda i høst om at arbeidsgiverne ikke skal være pålagt å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstagere som reiser til Norge for å jobbe. Dette er en sak fagbevegelsen har vunnet frem med i tre rettsinstanser i Norge, men som NHO valgte å klage inn for ESA, hvor de fikk medhold.

– Når arbeidsgivere i privat sektor ikke respekterer rettsavgjørelser, men tar saker videre inn til ESA, da blir tilliten uthulet, uttalte Gabrielsen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen anklager NHO for å ha plassert en bombe under EØS-avtalen, da han innledet under LOs Kartellkonferanse på Gol onsdag.

– Farlig strategi

Gabrielsen advarte arbeidsgiversiden om at stadige omkamper i ESA er en farlig strategi som har nøret opp under den motstanden som nå vokser frem mot EØS-avtalen i fagbevegelsen.

– Ved å ta omkamper om allerede avgjorte saker, har de bidratt til å undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer. Det bør være et kraftig signal til NHO og deres landsforeninger, uttalte han.

Gabrielsen sier dette bekymrer ham fordi EØS-avtalen er den desidert viktigste årsaken til at norske bedrifter enkelt kan konkurrere i Europa på like vilkår med utenlandske konkurrenter.

– Passiv regjering

Gabrielsen og Støre anklager også regjeringen for å ha bidratt til EØS-motstanden.

– Regjeringen gjemmer seg bak EØS-avtalen i sin iver etter økt privatisering og kommersialisering, uttalte Gabrielsen.

Støre mener regjeringen ikke bruker mulighetene som ligger i avtalen til å sette i gang tiltak for å motvirke sosial dumping og andre uheldige konsekvenser av avtalen eller muligheten til å si nei til deler av avtalen.

– Mens den rødgrønne regjeringen kjempet innbitt mot sosial dumping og for allmenngjøring, er denne regjeringen helt passiv, hevdet Støre.

Advarte mot kjøttvekten

Støre advarte EØS-motstanderne i fagbevegelsen om å tro at ting vil bli bedre uten avtale.

– EØS-avtalen sikrer at vårt lille, åpne og utadvendte land får like rettigheter og rettsbeskyttelse når vi ferdes ute med varer, tjenester, folk på jobb, forskning og utdanning, sa han.

– De andre kan ikke bruke kjøttvekten mot oss, fordi vi har et rettsvern. I vår urolige tid vil vi være mer utsatt for den sterkestes rett uten EØS-avtalen, advarte han.

– Uvurderlig avtale

Fungerende administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, mener EØS-avtalen er uvurderlig for norske bedrifter, arbeidsplasser og velferdssamfunnet vårt.

– De globale verdikjedene knytter sammen langt flere bedrifter og arbeidsplasser enn man kan se ved første øyekast. Derfor er jeg bekymret for den EØS-debatten vi nå ser i fagbevegelsen.

Han legger til at han gjerne diskuterer utfordringene med avtalen.

– Som de fleste andre avtaler, er EØS-avtalen et kompromiss som ikke bare er til for å tjene Norge alene, og vi er enige i at fri bevegelse av arbeidskraft gir noen utfordringer. NHO ønsker som LO å finne gode svar, spesielt når det gjelder kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier han i en e-post til NTB.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Dagens Næringsliv at han er enig med LO-lederen om at det må gjøres mer for å sikre et ordnet arbeidsliv.

– Vi må også bli flinkere til å vise frem hvordan vi nettopp ønsker å utnytte handlingsrommet i EØS, for eksempel for treforedlingsindustrien, hotellnæringen eller ideelle, sier han.

– Jeg vil også gjenta at også arbeidsgiversiden må tenke gjennom hvorvidt de bidrar til å svekke tilliten til hele EØS-avtalen. Det er det ingen som tjener på, legger han til.