Snart skal mannskapet seile igjen på andre fregatter. Ingen er hittil suspendert.

Hverken de som var på broen da ulykken inntraff eller skipssjefen på KNM Helge Ingstad er blitt suspendert eller tatt ut av tjeneste mens granskningen pågår.

Arbeidet med å tømme KNM Helge Ingstad går etter planen. Så skal den etter planen løftes over på en lekter og slepes til Haakonsvern ved Bergen.

Fredag kveld fikk mannskapet på KNM Helge Ingstad landlov. De skal møtes igjen på Haakonsvern tirsdag formiddag.

Planen er at de skal ut å seile fregatt igjen så snart det lar seg gjøre rent praktisk.

Lørdag kveld la VG ut lydloggen mellom tankbåten og fregatten. I minuttet før kollisjonen ber tankeren flere ganger fregatten om å svinge til styrbord (høyre).

Første kontakt er ett minutt før det smeller.

«Ta styrbord med en gang, sier tankskipet over radioen.

Da svarer fregatten noe sånt som: «Da går vi for nærme blokkene».

Det kan også være at de svarer: «Da går vi for nærme båkene».

Båker er sjømerker som brukes som holdepunkt for å navigere på sjøen.

Etter denne meldingen får KNM Helge Instad gjentatte advarsler, før det smeller.

Gjør inntrykk

Overfor flere aviser har utenlandske skipsførere som var i området kritisert at det skal ha gått 50 minutter fra havariet før noen sa det internasjonale «mayday» på radiosambandet, slik at også de oppfattet at dette ikke bare var en norsk øvelse, men en ulykke med et stort skadepotensial.

Ansatte i Sjøforsvaret har også hørt lydloggen. Den gjør dypt inntrykk på dem.

Skal raskt om bord

I helgen oppfordret Forsvaret mannskapet til å reise hjem for å bearbeide opplevelsene sammen med familien, før de tirsdag igjen samles som gruppe på Haakonsvern.

– Målet er at besetningen fra Helge Ingstad skal ut å seile på en av de andre fregattene så raskt som mulig, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret.

– Er noen av dem som var på broen eller skipssjefen, rutinemessig tatt ut av tjeneste mens undersøkelsene pågår?

– Nei, men dette er noe vi ser nøye på i øyeblikket. Vi bestreber oss på å gi en tett oppfølging til hver enkelt. Tiden frem til tirsdag vil vi bruke til å fatte de riktige beslutningene, sier Gjesdal.

Fregatten KNM Fridtjof Nansen ligger som deleskip på marinebasen Haakonsvern, mens Thor Heyerdahl, Otto Sverdrup og Roald Amundsen er Norges tre gjenværende fregatter i operativ tjeneste.

Planen er å seile en av dem med dobbel besetning.

Slik lå KNM Helge Ingstad torsdag.

Pensjonert flaggkommandør: – Viktig å mønstre på

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør med lang militær karriere bak seg i Forsvaret.

– Det er avgjørende og viktig at besetningen på KNM Helge Ingstad så raskt som mulig mønstrer på og seiler igjen. Det er en del av traumebehandlingen, sier han.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt det er problematisk at ingen hittil er suspendert.

Tankskipet Sola fikk en mindre skade i baugen.

Blåste grønt

Politiet var torsdag morgen om bord i tankeren og fregatten for rutinemessig å sikre spor.

Det ble tatt utåndingsprøver av alle på broen på de aktuelle fartøyene. Da disse ikke ga utslag var det ikke grunnlag for å ta blodprøver, opplyser Vest politidistrikt.

Kommisjonen har fått lydlogg og bilder

Dag S. Liseth, avdelingsdirektør for sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport (SHT), leder arbeidet med å finne svaret på hvorfor ett av verdens mest moderne krigsskip kunne kjøre rett inn i en et gigantisk tankskip med 17 knops fart.

Avdelingsdirektør Dag S. Liseth arbeider granskningsarbeidet etter fregatthavariet.

– Vårt mandat er utelukkende å undersøke ulykker med det formål å kunne forebygge nye ulykker. Vi tar ikke stilling til skyld eller ansvar. Det er politiets jobb, sier Liseth.

Han sa til Bergens Tidende lørdag at alle som har fått med seg hva som skjedde, er glad for at liv ikke gikk tapt.

SHT vil så avgi sin rapport trolig før jul neste år. Siden 2008 har denne rapporten erstattet de tidligere sjøforklaringene.

KNM Helge Ingstad ligger fortsatt utenfor Stureterminalen ved Øygarden. Bildet er tatt fredag.

– Lørdag fikk vi bilder og video fra broen på Helge Ingstad. Vi har også fått lydloggene som registrerer hva som ble sagt på broen og kommunikasjonen mellom skipene. Sammen med radarloggen gir dette oss et godt bilde av hendelsesforløpet, sier Liseth.

Fredag ble både mannskapet som var på vakt på broen da krigsskipet kolliderte ved Stureterminalen, skipssjefen, samt den norske losen og kapteinen på supertankeren Sola TS intervjuet av havarikommisjonen.

Den samarbeider med Forsvarets granskningskommisjon, havarikommisjonen fra tankerens flaggstat Malta og politiet.

Etter 2008 erstatter havarikommisjonens rapport de tidligere sjøforklaringene. Den kan ventes om ett års tid.