Skjerper kravene til dokumentasjon for reiseregninger fra stortingsrepresentantene

Stortingets presidentskap har vedtatt strengere regler for utbetaling av reiserefusjoner til landets folkevalgte.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) la seg flat etter Aftenpostens avsløring av at han hadde sendt inn flere reiseregninger for reiser som ikke hadde funnet sted.

Endringene kommer etter at Aftenposten tidligere i høst avslørte at Stortinget siden 2016 har utbetalt penger til den profilerte Frp-politikeren Mazyar Keshvari for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted.

– Fra 1. januar neste år innføres det krav om bedre dokumentasjon av formålet for alle innenlandsreiser. Dette gjøres for å sikre bedre kontroll med representantenes reiser og refusjon av de utleggene de har hatt, opplyser stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Må vise frem kopier av avtaler

Trøen sier representantene nå må vedlegge dokumentasjon for hver reiseregning de sender inn, slik at formålet fremgår på en klar måte.

Dette kan ifølge Trøen for eksempel skje ved at de vedlegger eller tar bilde av:

  • En e-post med avtaler.
  • Kopi av en invitasjon.
  • Utskrift av en konferanseagenda eller et program for en konferanse.
  • Skjermbilde av en Facebook-post som viser hva som fant sted.

– Endringene skjer etter at administrasjonen og presidentskapet i Stortinget har hatt en bred gjennomgang av regelverket for reisedekning, forklarer Trøen.

Utenlandsreiser som før

Foreløpig skjer det ikke noe med regelverket for utenlandsreiser.

– Utenlandsreisene som dekkes av Stortinget gjelder kun komitéreiser eller reiser med delegasjoner. Her er regelverket er tydelig og klart, sier Trøen.

Innfører ikke attestering

Det er heller ikke aktuelt å innføre attestering av stortingsrepresentantenes reiseregninger, slik det er vanlig i privat næringsliv og blant statsansatte.

– Prinsippet er at stortingsrepresentantene står til ansvar for sine egne velgere, de har ingen overordnede, sier Trøen.

Hun gjør det klart at alle reiseregninger til Stortinget blir nøye kontrollert av administrasjonen.

– Systemet må likevel basere seg på tillit. Man kan derfor ikke forsikre seg 100 prosent mot at systemet misbrukes, selv om det nå stilles strengere krav til å dokumentere reisens formål, legger hun til.

Lokallagsledere var uvitende om besøk

Aftenposten dokumenterte 17. oktober at Keshvari hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Halvparten av dette beløpet omfattet reiser hvor enten de han skulle besøke ikke kjente til hans reise eller hvor Aftenposten kunne dokumentere at han på samme tid faktisk oppholdt seg i Oslo.

Keshvari har senere beklaget og innrømmet å ha fått utbetalt penger han ikke skulle hatt.

Dette er hele vedtaket presidentskapet i Stortinget nå har gjort:

«Den demokratiske kontrollen, at stortingsrepresentantene står til ansvar for velgerne, er det sterkeste virkemiddel for at Stortingets regelverk for reisedekning overholdes. Det innføres krav om dokumentasjon for tjenestereisers formål innenlands. Reisene skal dokumenteres så langt det lar seg gjøre. Krav om dokumentasjon innføres fra 1. januar 2019. Administrasjonen bes om å videreutvikle veiledningen overfor representantene».

En e-post med melding om de nye reglene går onsdag ut til alle stortingsrepresentantene.