Norge

Hadia Tajik: - Virker å være mer opptatt av hierarkiet enn av offeret

Hadia Tajik (A), leder av Stortingets justiskomité, mener at politidirektøren har ansvar for å påse at politiet har kompetente ledere. Foto: NTB Scanpix

Det rettes kraftig kritikk mot Hordaland politidistrikt etter at Spesialenheten onsdag bøtela politiet i Monika-saken.

  • Frode Sætran

Spesialenheten sikter Hordaland politidistrikt for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med Monika-saken.

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i sitt eget hjem på Berge i Sund, 14. november 2011. Politiet henla saken som selvmord i august 2012, tross flere mystiske omstendigheter. Etterforsker Robin Schaefer varslet overordnede om mangelfull etterforsknig underveis, men fikk ikke gehør.

Nå ilegges Hordaland politidistrikt en bot på 100.000. De er siktet for grov uforstand i tjenesten.

— Spesialenhetens konklusjon peker på en alvorlig svikt i politiarbeidet, sier Hadia Tajik, leder i Stortingets justiskomité.

— Jeg kan som stortingsrepresentant ikke gå inn i enkeltsaken her. Også fordi Spesialenhetens konklusjoner kan påklages, sier hun.

Tajik uttaler seg derfor om Spesialenhetens kritikk og konklusjonene som enheten legger til grunn for avgjørelsen.

- Opptatt av egen posisjon

— Det fremstår som om ledelsen er mer opptatt av egen posisjon enn faglighet og kvalitet, mer opptatt av hierarkiet enn offeret, og mer opptatt av å legge saken død enn å se på hvilke langsiktige endringer som også må til for å etterforske en alvorlig kriminalsak på en kvalitetsmessig holdbar måte, sier Tajik.

Hun mener at politidirektøren må påse at politiet har kompetente ledere.

- Jeg forventer høy kvalitet i politiets arbeid i alvorlige kriminalsaker. Jeg håper ledelsen i Hordaland og politidirektøren er seg sitt ansvar bevisst. Hvis det er slik at dette politidistriktet mangler slike ledere, tilfaller det politidirektøren å få orden på det, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Politimesteren

Tidligere denne måneden gikk stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) ut i Aftenposten og krevde politimesterens avgang. Senere trakk politimesteren seg midlertidig, i påvente av spesialenhetens beslutning.

Komitemedlem Hårek Elvenes (H) legger heller ikke skjul på hva han mener.

— Her har Spesialenheten kommet med en knusende systemkritikk av Hordaland politidistrikt. Systemets ansvarlige i denne saken er politimesteren. Jeg har vanskeligheter med å se at hans muligheter til å komme tilbake er styrket etter dette, sier Elvenes.

- Kan skje hvor som helst

Lederen for Politijuristene, Sverre Bromander, frykter at dette kunne skjedd hvor som helst i Norge.

— Ja, jeg er redd for at slike feil kunne skjedd andre steder like gjerne som i Hordaland. For ordens skyld er det greit å minne om rettsprinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men det er neppe tvil om at det er begått feil i denne saken, sier han.

- Dypere problem

— Det blir for enkelt å kreve politimesterens avgang og tro at alt er greit. Dette går dypere. Det som trengs, er å prioritere etterforskning høyere enn den blir i dag. Vi trenger kontrollsystemer og eterutdaning av etterforskere og jurister, sier Bromander.

Tidligere politimester i Hordaland, Rolf B. Wegner, vil ikke kommentere saken konkret, men mener på prinsipielt grunnlag at foretaksstraff ikke fungerer slik straff er ment.

— En foretaksstraff til et politidistrikt rammer hverken de som har gjort noe galt eller politimesteren. I stedet rammer det befolkningen. Boten blir jo betalt over politidistriktets eget budsjett, sier Wegner.

Vil ikke svare om endringer i ledelsen

Konstituert politimester John Reidar Nilsen sier at politiet i Hordaland vil foreta alle de skritt som er blitt påpekt av riksadvokatens arbeidsgruppe.

- Betyr det rokeringer i ledelsen?

— Det skal de i så fall slippe å lese i pressen. Vi gjør det som er nødvendig, innefor hele spekteret av tiltak vi har til disposisjon, sier Nilsen.

Nilsen sier også at de ikke har besluttet om de vil vedta forelegget. De har fem dager før de må bestemme seg.

Les også

  1. Sentral Frp-politiker mener politimesteren i Hordaland bør trekke seg