Nesten en halv million elever har svart: Her er syv viktige funn om mobbing i skolen

ElevundersĂžkelsen viser en liten nedgang i forekomsten av mobbing. Men det er stort sprik mellom andelen som sier de de blir mobbet og hvor mange som innrĂžmmer Ă„ mobbe andre.

Illustrasjonsfoto: Siden 2013 har andelen norske skoleelever som oppgir at de blir mobbet 2–3 ganger i uken eller mer ligget stabilt pĂ„ rundt 4 prosent.
  • Inger Lise HammerstrĂžm

Tirsdag ble en analyse av tallene fra Ärets ElevundersÞkelse offentliggjort. I alt 447.543 elever har svart pÄ spÞrsmÄl om mobbing og arbeidsro i sitt skolemiljÞ. Det er det stÞrste antall som noensinne har besvart ElevundersÞkelsen.

Her er syv funn som viser status pÄ mobbing blant norske elever.

1. FĂŠrre oppgir at de blir mobbet

I flere Är lÄ andelen som oppga Ä bli mobbet to-tre ganger i mÄneden eller mer pÄ rundt 7 prosent. I 2013 sÄ man et stort fall fra 6,8 prosent Äret fÞr til 4,3 prosent. Frem til 2016 lÄ tallet stabilt pÄ rundt 4 prosent.

Lavest andel var det i 2015. Da oppga 3,7 prosent at de ble mobbet. I 2016 gikk tallet opp til 6,3 prosent, mens i 2018 oppga 6,1 prosent at de hadde blitt mobbet av medelever, voksenperson, digitalt eller en kombinasjon av de tre.

Den kraftige nedgangen fra 2012 til 2013 skyldes at man delte spÞrsmÄlet i to, der man kunne huke av for om man fÞlte seg krenket eller mobbet eller begge deler. I 2016 slo man sammen de to spÞrsmÄlene igjen, og ifÞlge rapporten kan det vÊre Ärsaken til at tallene gikk opp igjen.

2. Flest jenter i femteklasse som mobber

I grunnskolen ligger jentene hÞyest pÄ andelen som blir mobbet. Samtidig gÄr andelen som bli mobbet ned for hvert Är. Unntaket er niende trinn, da gÄr andelen jenter som sier de blir mobbet opp fra 4,5 prosent pÄ Ättende trinn til 4,9 prosent pÄ niende trinn.

PÄ videregÄende oppgir under 3 prosent at de blir mobbet, men da er det flest gutter som blir utsatt for mobbing.

Mens gutter er mer fysiske i mobbingen enn jenter, viser en metastudie fra 2008 at gutter er like mye involvert i indirekte krenkelser som jenter.

Direkte mobbing omfatter for eksempel trusler og vold, mens indirekte mobbing omfatter ryktespredning og isolering.

3. Jenter fryser ut, gutter er fysiske

Mobbing blir delt inn i tre ulike kategorier

  1. Kalt stygge ting og ertet pÄ en sÄrende mÄte pÄ skolen
  2. Holdt utenfor og baksnakket pÄ skolen
  3. SlÄtt, dyttet eller holdt fast pÄ skolen

Et klart flertall, 3 prosent, sier de blir verbalt mobbet. 2,1 prosent sier de blir holdt utenfor, mens 1,1 prosent sier de har opplevd fysisk mobbing.

Selv om jenter stort sett er i flertall i den fÞrste kategorien, er det liten forskjell mellom kjÞnnene gjennom hele grunnskolen og videregÄende. Det stÞrste spriket er i VG 2. Da oppgir 1,3 prosent av jentene at de blir verbalt mobbet, mens tallet for gutter er 1,7 prosent.

Forskjellen mellom kjÞnnene er klart stÞrst i kategori 2, der dominerer jentene, mens guttene dominerer i kategori 3. Til gjengjeld er det mindre forekomst av fysisk mobbing, stÞrst forekomst er det pÄ 5. trinn, da oppgir 2,9 prosent av guttene at de blir slÄtt, dyttet eller holdt fast pÄ skolen.

4. SvÊrt fÄ som mobber

Det er et stort sprik mellom dem som opplever Ă„ bli mobbet og andelen som oppgir at de har vĂŠrt delaktig i mobbing.

Bare 0,4 prosent oppgir at de mobber to eller tre ganger i mÄneden, mens 1,9 prosent oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i mÄneden.

5. 10. trinn mobber mest

Uansett alderstrinn holder prosentandelen som oppgir at de har vĂŠrt delaktig i mobbing seg under 1 prosent. Likevel er det ett alderstrinn som peker seg ut.

10. trinn har stĂžrst forekomst av mobbere i fĂžlgende kategorier:

  1. Jeg har kalt andre stygge ting og ertet pÄ en sÄrende mÄte pÄ skolen
  2. Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket pÄ skolen
  3. Jeg har slÄtt, dyttet eller holdt fast andre pÄ skolen

I tabellen under er kategori 1, 2 og 3 forkortet til henholdsvis verbal, holdt utenfor og fysisk mobbing.

6. Digital mobbing

I kategorien digital mobbing oppgir kun 1,9 prosent at de er blitt mobbet i sosiale medier to til tre ganger i mÄneden eller mer.

IfÞlge Medietilsynet har 8 prosent av barna som svarte i undersÞkelsen opplevd at noen har vÊrt slemme eller mobbet dem pÄ internett, spill eller mobil.

NTNU forklarer forskjellen i tallene med at kriteriet i ElevundersÞkelsen er to ganger i mÄneden eller mer, i Medietilsynets undersÞkelse holder det at man er blitt utsatt for det en gang i mÄneden.

Les ogsÄ: Hva gjÞr du hvis du blir utsatt for mobbing pÄ nett?

7. Hvem blir elevene mobbet av?

Medelever utgjĂžr den klart stĂžrste andelen av hvem som mobber, i 59,8 prosent av tilfelle oppgir mobbeofrene at de er mobbet av medelever. Mens 18,8 prosent oppgir at de blir mobbet av voksne.