Norge

Tre ganger så mange får beskyttelse

817 personer voksne og barn i Norge lever under samfunnets sterkeste grad av beskyttelse. Ifølge Skattedirektoratet er dette en tredobling siden 2003.

  • Ntb

Denne graden av personbeskyttelse kalles adressesperring kode 6 og innebærer at personenes bostedsadresse ikke er tilgjengelig i folkeregisterbasene, verken for offentlige myndigheter eller for privatpersoner. Kun folkeregisterpersonell i bostedskommunen og autoriserte personer i Skattedirektoratet har tilgang til opplysningene.

— Generelt kan jeg si at eksempler på forhold som utløser adressesperre er trusler om legemsbeskadigelse eller drap. Mange er ofre for vold eller trusler i nære relasjoner, sier seniorrådgiver Ida Dahl Nilssen i Kripos til VG.

Les hele saken med abonnement