Norge

– Vi vet at enten Cappelen eller Jensen har forklart seg usant

Lagdommer Kristel Heyerdahl gjennomførte onsdag en rettsbelæring som varte i fire timer. Nå er det opp til juryen. Foto: Morten Uglum / Aftenposten

Onsdag klokken 13 trakk juryen seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet om Eirik Jensen. Avgjørelsen kommer kanskje før helgen.

  • Frode Sætran

Lagdommer Kristel Heyerdahl ga klare formaninger til juryen før den onsdag klokken 13 trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet for Eirik Jensen.

– I denne saken vet vi at enten Cappelen eller Jensen forklarer seg usant, sa hun.

Borgarting lagmannsrett har behandlet en stor mengde beviser i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Sistnevnte har erkjent straffskyld og har bare anket straffeutmålingen fra tingretten. Men for Eirik Jensen, som anket skyldspørsmålet etter at han ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, har lagmannsretten gått gjennom alle bevisene på nytt.

  • Les også: Eirik Jensen forbereder seg på det verste

Rettsbelæringen

Lagmannsretten har brukt fem måneder. Det er ikke en liten bevismengde jurymedlemmene nå skal ta med i sine vurderinger; mer enn 1500 SMS-er, en mengde vitneforklaringer, rapporter og analyser. Lagdommer Kristel Heyerdahl brukte fire timer fra lagmannsretten åpnet dørene onsdag morgen til å instruere jurymedlemmene i hvordan de skal forholde seg.

– Sympatier eller antipatier skal dere se bort fra, sa hun.

Heyerdahl understreket også at svaret ikke avhenger av om Eirik Jensen faktisk hadde oversikt over tollkontroll på grensen eller politiaktiviteten, men at det er tilstrekkelig om Jensen hadde gitt Cappelen grunn til å tro at han hadde det i en medvirkerrolle i forbindelse med smuglingen.

To hovedspørsmål

To medlemmer av juryen ble trukket ut, én av hvert kjønn, slik at antall jurymedlemmer ble redusert fra 12 til ti. Det er disse ti som utgjør lagretten som onsdag klokken 13 trakk seg tilbake for å drøfte skyldspørsmålet. De skal svare ja eller nei på to hovedspørsmål om hasjinnførsel og korrupsjon:

  1. Har Eirik Jensen medvirket til innførsel av narkotika?
  2. Har Eirik Jensen mottatt en utilbørlig fordel i anledning sin stilling?

Hvis lagretten svarer ja, må de også svare på tilleggsspørsmål som går på omfanget og alvorligheten, noe som vil ha betydning for straffeutmålingen.

Minst syv av lagrettemedlemmene må være enige for at svaret skal være gyldig.

Lagdommer Heyerdahl ga lagrettemedlemmene anledning til å gå hjem hver til sitt etter endt dag og heller møtes igjen klokken 09 morgenen etter. På slutten av rettsbelæringen anbefalte hun at lagrettemedlemmene avslutter arbeidsdagene klokken 16.

Må vente på svar

Det ser dermed ut til at det kan drøye før Eirik Jensen får svaret som kan avgjøre om han blir sittende på en lang fengselsdom eller om han kan gå ut dørene som en fri mann.

Advokatene hans har allerede orientert ham om at han kan komme til å bli pågrepet i tinghuset umiddelbart etterpå hvis lagretten svarer ja på skyldspørsmålet. I så fall må han bli fremstilt for varetektsfengsling inntil rettskraftig dom er endelig avsagt.

Fagdommerne har uansett anledning til å sette lagrettens kjennelse til side hvis de mener den er åpenbart uriktig. Det betyr i så fall at saken må berammes på nytt for en meddomsrett.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Gjermund Cappelen
  4. Krim