Norge

E-sjefen: Russland ser Arktis som sin redningsplanke

OPT_etjsjef_doc6okoec1xa20uiduc9qj-3r5SjrapD3.jpg

Effekten av Russlands militære opptrapping i nord. Faren for terrorister som følger flyktningestrømmen. Det er to hovedpoenger under E-sjefens tale i Oslo mandag kveld.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Drøyt to uker etter at han presenterte E-tjenestens åpne vurdering av trusselbildet mot Norge holder generalløytnant Morten Haga Lunde mandag kveld foredrag i Oslo Militære Samfund.

Om Russland, Arktis og Norge sier generalløytnant Morten Haga Lunde:

— Den russiske regjeringen ser Arktis som Russlands redningsplanke ut av den økonomiske krisen, med Nordøstpassasjen som fremtidig eksportrute for arktisk energi.

Tre grunner til at Arktis er viktig for Russland

Arktis spiller i dag derfor en viktig rolle for Russland på tre ulike nivåer, mener E-sjefen:

 • Som et område med avgjørende militærstrategisk betydning.
 • Som en potensiell økonomisk redningsplanke.
 • Som en region med høy symbolverdi.
 • På alle tre nivåer er nasjonal kontroll gjennom militær tilstedeværelse en nøkkelfaktor, sier Haga Lunde.

- Russland mer truende i nord

E-sjefen sier også:

— I løpet av det siste halvannet året har vi sett en dreining mot et mer trusselorientert perspektiv fra Russland i Arktis … Vi ser gjentatte uttalelser om at russiske interesser i Arktis må forsvares militært.

Med reetablering og nyetablering av en rekke avdelinger, baser og moderne våpensystemer i Arktis har Russland økt sin evne til tidlig varsling av innkommende trusler, sin evne til å forsvare seg mot fly og fartøyer, og sin evne til å hindre andre stater i å operere i Norges nærområder, konstaterer E-tjenesten.

Det er egenskaper som også kan brukes offensivt.

— Russland øker evnen til å planlegge, koordinere og gjennomføre operasjoner i og ut av Nordflåtens ansvarsområde de kommende årene, sier Haga Lunde.

Kan true NATO-skip på havet og hele Europa fra Russland

Blant de helt nye militære virkemidlene de kommende ti år ramser E-sjefen opp langtrekkende presisjonsvåpen som kan bære enten konvensjonelle ladninger eller kjernevåpen. Russland kan dermed true overflatefartøyer på havet, og beskyte landmål i hele Europa fra internasjonalt farvann eller fra russisk luftrom.

— Denne kapasiteten ble for første gang demonstrert både fra overflatefartøyer, ubåter og fly mot mål i Syria i 2015.

— Sett fra Moskva er Nato, og i senere tid EU, de fremste drivkreftene for den vestlige politikken. Russlands nye sikkerhetsstrategi, som ble publisert ved nyttår, omtaler Nato som en trussel, sier Haga Lunde.

- Terrorister utplasseres gjennom flyktningstrømmen

Om faren for at terrororganisasjoner bruker flyktningstrømmen til å utplassere terrorister sa E-sjefen:

— Det er betydelig bekymring knyttet til at terrororganisasjoner trolig bruker asylinstituttet som virkemiddel for å frakte sine operatører til Europa. Det er også registrert rekrutteringsaktivitet fra ulike militante islamistiske miljøer i Europa rettet mot mottaksleire i flere land.

Flyktninger som har ankommet Norge. Det foreligger ingen mistanke om at akkurat disse flyktningene utgjør noen trussel mot norske interesser.

— Denne utviklingen representerer en ny og alvorlig utvikling i et trusselbilde som over flere år er forverret som en følge av konfliktene i Syria og Irak, sier Haga Lunde.

Norge fortsatt ikke på «IS-liste»

Han sier at terrortrusselen mot norske mål og interesser vil øke dersom noen av terrororganisasjonene – primært ISIL og al-Qaida- spesifikt tar med Norge i sine «erklæringer og oppfordringer».

— Så langt foreligger det ingen indikasjoner på dette. Norge er ikke et prioritert mål, men som et vestlig land som deltar i koalisjonen mot disse terrororganisasjonene er Norge en del av deres fiendebilde, sier Haga Lunde.

 • I slutten av februar la E-sjef Haga Lunde frem etterretningstjenestens åpne vurdering av trusselsituasjonen for Norge, «Fokus 2016». I den forbindelse uttalte han til Aftenposten at forholdet mellom Norge og Russland i hvert fall ikke ligger an til å bli noe bedre, i 2016.
Les også

Slik begrunnet han det

 • «Etterretning og kunnskap om Russland skal styrke Norges stilling i NATO,» skrev Aftenpostens kommentator Per Anders Madsen om rapporten:

Les også

 1. Etterretning er politisk kapital