Norge

Vi kan være 13 milliarder om 85 år

Flere mennesker betyr nye utfordringer i klimapolitikk, forurensninger, infrastruktur og ikke minst matforsyning. Foto: BEN CURTIS/AP/NTB SCANPIX

Lenge trodde eksperter at befolkningsveksten ville avta. De tok feil.

  • Terje Avner

Klikk deg inn på en befolkningskalkulator på nettet, for eksempel worldometers.info, og se selv hvordan verdens befolkning øker fra sekund til sekund. Idet vi begynner å skrive på denne artikkelen, er vi 7.262.621.492 mennesker på denne planeten. Kalkulatoren viser oss også befolkningen og befolkningsveksten i verdens 20 største nasjoner, med Kina og India suverent på toppen med henholdsvis 1,39 og 1, 27 milliarder mennesker. På listen over de 20 største nasjonene, finnes tre afrikanske. Og det er blant annet utviklingen på dette kontinentet som nå får forskere og FN til å tenke nytt om Jordens befolkningsvekst ut dette århundret. Nye tall ble offentliggjort i tidsskriftet Science nylig.

Verdens befolkning har steget med over seks milliarder siden år 1800 – og kan være hele 13 milliarder i år 2100. Foto: NASA

Veksten vil ikke stoppe oppTidlig på 2000-tallet trodde de fleste eksperter at verdens befolkning ville stige til ca. ni milliarder mennesker ved midten av århundret, og så ville veksten nesten stagnere. En faktor i dette regnestykket var at veksten i Afrika ville avta ganske betydelig etterhvert som tilgangen på preventiver ville øke og afrikanske kvinners utdanningsnivå ville stige. Slik er det ikke blitt. Fødselsraten i de fleste afrikanske land har fortsatt i samme takt, eller gått minimalt tilbake i noen land.

Nye beregninger, utført av forskere ved University of Washington i samarbeid med FN, viser at verdens befolkning i år 2100 med 80 prosent sannsynlighet vil være på mellom 9,6 og 12,3 milliarder, og at den med 95 prosent sannsynlighet vil være et sted mellom ni og 13,2 milliarder mennesker.

Mesteparten av veksten vil komme i Afrika. Befolkningen på dette kontinentet kan øke fra ca. én milliard i dag til fire milliarder i 2100.

Utvikling på data, ikke anslag

Med jevne mellomrom har FN foretatt nye beregninger for befolkningsutviklingen på Jorden. Mye av beregningsgrunnlaget er basert på anslag fra lokale eksperter på demografi og statistikk og deres vurderinger av fødselsrater og dødsrater. Mange mener imidlertid at det er et for usikkert grunnlag å beregne utviklingen på.

– Eksperter er flinke til å vite hvordan situasjonen er akkurat nå, men de ser ikke ut til å være flinke til å integrere de ferskeste tallene i beregninger for den videre utviklingen, sier statistiker Adrian Rafteryved University of Washington, en av forfatterne av den nye rapporten.

Verdens-befolkning.jpg

Det Raftery og hans kolleger har gjort, er å kombinere statistikk med historisk utvikling som beskriver hvordan fødselshyppigheten varierer over tid fra område til område i verden. Disse tallene kan de bruke til å foreta statistiske sannsynlighetsberegninger. Ved å bruke faktiske data – også om Afrika – og ikke ulike anslag, fremkommer nye alternativer for befolkningsveksten.

— I Norge blir vi 7,7 millioner

– FNs nye beregninger skiller seg fra dem som kom i fjor først og fremst ved at de viser usikkerhet på en ny måte, med for eksempel 80-prosent-intervaller for hvordan folketallet i verden med 80 prosent sannsynlighet vil utvikle seg fremover. Så har de også et såkalt medianalternativ, som ligger omtrent midt i intervallet for usikkerhet, sier Marianne Tønnessen, en av forfatterne av Statistisk sentralbyrås (SSB) siste rapport om befolkningsutviklingen i Norge fremover. Det nye medianalternativet er likt med hovedalternativet FN presenterte i fjor, og i det alternativet blir det nærmere 11 milliarder mennesker på Jorden i 2100.

De siste tiårene har Norge hatt en høy befolkningsvekst sammenlignet med resten av Europa, heter det i «Befolkningsframskrivninger2014-2100»For Norge var veksten særlig sterk i 2008, 2011 og 2012. Da økte folketallet med over 1,3 prosent årlig. Den høye veksten de senere årene henger sammen med høy innvandring. Og vi skal bli stadig flere – i «verste fall» veldig mange flere.

I SSBs statistikk for utviklingen i Norge frem til år 2100 brukes tre alternativer, og det mellomste alternativet er ganske likt FNs hovedalternativ for Norge.

1. Lav nasjonal vekst: Vi er 5,2 millioner i år 2100.

2. Middels nasjonal vekst: Vi er 7,7 millioner i 2100.

3. Høy nasjonal vekst: Vi er 14 millioner i 2100.

– Det er FN-fremskrivingene som ble publisert i fjor vi har forholdt oss til når vi i SSB laget befolkningsfremskrivningene for Norge som ble publisert i juni, så denne nye beregningen fra FN rokker ikke ved våre fremskrivinger for Norge. FNs fremskrivinger for Norge skiller seg forøvrig veldig lite fra SSBs, sier Tønnessen.

Jorden kan brødfø alle, men ifølge FNs matvareprogram er mer enn 800 millioner mennesker rammet av sult. Fordelingen må bli bedre, og ennå viktigere er det når verdens befolkning vokser kraftig. Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/NTB SCANPIX

Mange mennesker, mange utfordringerDe nye beregningene for befolkningsutviklingen tilsier altså at tallet ikke vil stoppe opp på omtrent ni milliarder, men at det kan stige betydelig over det i løpet av de siste tiårene i inneværende århundre.

– Dette betyr at vi igjen må anse befolkningsveksten som en betydelig utfordring, sier Adrian Raftery i intervjuet med sciencemag.org.

Flere mennesker betyr nye utfordringer i klimapolitikk, forurensninger, infrastruktur og ikke minst matforsyning.

Det er nok mat til alle i verden i dag, ifølge FNs matvareprogram. Dagens utfordringer ligger først og fremst i fordelingen. FN regner med at mellom 800 millioner og én milliard mennesker i dag lider av sult, og de fleste av dem befinner seg i Afrika og Asia – nettopp i områder som vil oppleve den største befolkningsveksten.

PS: Mens vi skrev denne artikkelen, steg verdens befolkning med 25.708 personer. Det tilsvarer omtrent antall innbyggere i Horten kommune.

Les også:

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

Norsk sjø kan bli fremtidens åker

Færre innbyggere i Norge enn offisielle tall viser

Les mer om

  1. Befolkningsvekst