Reagerer på politiets ønske om å sette flere under 18 år i fengsel: – Fengsling skal brukes som siste utvei

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) støtter Oslo-politiets ønske om at flere under 18 år bør dømmes til ubetingede fengselsstraffer. – Skal brukes som siste utvei, svarer SV.

Oslo politidistrikt ønsker at flere unge multikriminelle under 18 år skal settes bak lås og slå.

Unge multikriminelle under 18 år bør straffes hardere, mener Oslo-politiet. Samtidig peker de på at ungdomsstraff, et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer, ikke egner seg for alle. Ubetinget fengsel er mer passende, konkluderer politiet.

Ønsket fra politiet får støtte av justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp). Statsråden sa følgende til Aftenposten da han ble spurt om han var enig i Oslo politidistrikts vurdering:

– Ja, vi må møte notoriske ungdomskriminelle med tøffere sanksjoner på et tidligere tidspunkt. Ubetingede fengselsstraffer for unge mellom 15 og 18 år er ett av virkemidlene jeg tror at vi dessverre må bruke mer av i fremtiden.

SV: – For lettvint

Statsrådens og Oslo-politiets utsagn blir møtt med en kald skulder av stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Petter Eide (SV).

– Fengsling skal brukes som siste utvei. Det blir for lettvint å ty til ordinær fengselsstraff. Det strider mot alle barnefaglige råd, internasjonale konvensjoner og norsk lovgivning, sier Eide.

Han peker på at det kun er i de alvorligste tilfellene at unge under 18 år skal plasseres i fengsel, og han er svært kritisk til at ungdomskriminelle skal møtes med ubetingede fengselsstraffer.

– Det har vært en liten økning i ungdomskriminalitet de siste to årene, men det er betydelig mindre enn for ti år siden. Oppmerksomheten vi nå ser om denne problematikken, er dels skapt av mediene og politikerne. Å ty til fengsling er å begynne i helt feil ende.

Fengselsstraff for de under 18 år må være siste utvei, mener stortingsrepresentant Petter Eide.
Les også

Her soner Norges farligste barn

– Ikke bare å plassere flere ungdommer i fengsel

SV-politikeren får støtte av komitékollega og stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vårt utgangspunkt er at ungdom ikke skal i fengsel. Situasjonen som nå har oppstått, viser at regjeringen har mislykkes med å forebygge, integrere og involvere barn – og å involvere skole, bydeler og barnevern, sier hun.

Mehl er likevel villig til å se nærmere på Oslo-politiets ønsker og eventuelt gjøre endringer i lovverket.

– Situasjonen krever at vi må ta grep. Blant annet må vi få på plass virkemidler som gjør det mulig å behandle sakene raskt, slik at straffen kommer raskere. Men den skal primært være ungdomsstraff.

Hun mener situasjonen med en økning av ungdomskriminalitet ikke løses ved å sette flere ungdommer i fengsel.

– Vi må se på helheten. Det er ikke bare å plassere flere ungdommer i fengsel.

Her ved Bjørvin fengsel er en av to ungdomsenheter i Norge. Her soner noen av Norges farligste barn. Politiet i Oslo ønsker at flere under 18 år skal dømmes til å sitte i denne typen fengsel.

Ap åpner for ungdom i fengsel

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler (Ap), støtter Oslo-politiets ønske om at notorisk kriminelle ungdommer må straffes hardere.

– Vi mener fortsatt at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er hovedsporet. Men for noen hardbarkede, notoriske kriminelle trengs det ubetingede fengselsstraffer, sier han.

Justispolitikeren har i en årrekke vært en av de mest aktive politikerne i spørsmål om ungdoms- og gjengkriminalitet. Arbeiderparti-politikeren mener dagens lovgivning ikke utelukker at ubetingede dommer kan brukes.

– Når ungdomsstraff ikke fungerer og personer må vernes mot seg selv og samfunnet, skal ubetingede straffer brukes.

Jan Bøhler og justisminister Tor Mikkel Wara er enige om at unge multikriminelle under 18 år i større grad må dømmes til ubetinget fengsel.

I et forslag fremmet av Ap i Stortinget, blir regjeringen bedt om å styrke og utvide ungdomsenhetene i kriminalomsorgen slik at ubetingede fengselsstraffer kan brukes i større grad mot multikriminelle.

– Vi trenger flere plasser. I dag er det åtte på landsbasis: fire for Østlandet og fire for Vestlandet. Dette er plasser utenfor vanlige fengsler, hvor unge er separert fra eldre kriminelle. De er dyrere enn andre fengselsplasser, men vi må øke kapasiteten, sier Bøhler.