Norge

Riksrevisjonen vurderer om de skal se på jernbanekonkurransen

– Vi har merket oss det som er kommet frem i mediene. Vi foretar nå en risikovurdering der vi vurderer om det er grunnlag for å starte en revisjon.

Sørlandsbanen på Kristiansand stasjon.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen hos Riksrevisjonen til Aftenposten.

Jernbanereformen, der all persontransport på norske linjer skal ut på anbud, ble vedtatt av Stortinget. Nå teller Stortingets eget kontrollorgan på knappene om hvorvidt de skal gå gjennom konkurransen som er gjennomført om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Britiske Go-Ahead vant på bekostning av svenske SJ og NSB. SJ klaget på Jernbanedirektoratets avgjørelse, blant annet fordi de mente at Go-Aheads anslag for passasjervekst var urealistisk. Klagen ble avvist.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker ikke å bidra til en uavhengig gjennomgang av konkurransen. Én årsak er at hverken SJ eller NSB har tatt saken til retten, eller klaget den inn for Klagenemnden for offentlige anskaffelser (KOFA), opplyser Dale til Aftenposten onsdag.

Den andre grunnen er den samme han ga Aftenposten tirsdag kveld, nemlig at han legger til grunn at Jernbanedirektoratet har fulgt regelverket når de har gjennomført konkurransen.

Må han svare før redegjørelse i Stortinget?

Tirsdag kveld stemte et flertall på Stortinget imot SV, Ap, Sp og Rødts forslag om en uavhengig granskning av jernbanekonkurransen. Førstkommende tirsdag skal Dale etter planen redegjøre for Stortinget.

Han kan imidlertid måtte svare på følgende spørsmål før dette, som partiet Rødt formelt har stilt ham, med henvisning til flere artikler i Aftenposten:

«Hvordan Go-Ahead kunne vinne, gitt at de andre tilbyderne scoret best på «satsingsprogram for nye kunder», og når det er nettopp det å skaffe nye kunder som er begrunnelsen som blir gitt for hvordan G-A kunne levere til en så god pris?»

Ifølge partileder Bjørnar Moxnes må statsråden svare på dette senest mandag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal inn på teppet på Stortinget neste tirsdag. Han må da svare for kritikken av konkurranseutsetting av Sørlandsbanen.

Dale: Jeg er veldig nysgjerrig

Aftenposten har spurt Dale om det ikke ville styrket regjeringen om de kunne vise til en uavhengig gjennomgang og på den måten fått en bekreftelse på at prosessen har vært uangripelig.

– Det behovet er det ikke jeg som skal vurdere, men aktørene som har deltatt i konkurransen. SJ klaget, fikk svar og gikk ikke videre. Det må jeg forholde meg til, sier Dale.

Han hevder at han heller ikke har noen hjemmel til å be om innsyn i prosessen i Jernbanedirektoratet.

– Ligger det ikke i kortene at selskapene vil kvie seg for å gå til KOFA eller retten når de ønsker å gjøre det bra i kommende konkurranser?

– Den spekulasjonen vil jeg avvise. Et anbud skal avgjøres etter formelle kriterier, sier han.

– Men er ikke du som statsråd nysgjerrig på hvorfor et selskap som er best på ett av 15 kvalitetspunkter, og svakest på 12 av dem, likevel vinner?

– Selv om jeg kunne være veldig nysgjerrig, og kunne synes det ville være behagelig å ha alle detaljene i dette, vil det innebære en risiko for konkurransen. Om jeg skulle sitte på detaljer om selskapene som deltar, og mene noe underveis i prosessen, vil det skape usikkerhet om det faktisk er en faglig tildeling som gjøres.

– Men nå er konkurransen over, stiller ikke saken seg annerledes da?

– Så lenge det pågår anbudsrunder mener jeg at færrest mulig burde sitte på konkurransesensitive opplysninger.

– Du har altså ingen planer om å bidra til en gjennomgang, heller ikke internt i departementet?

– Jeg har ingen planer om det, sier Dale.

Har redusert viktigheten av kvalitet til 55 prosent

Konkurransen om Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Nordlandsbanen og Trønderbanen er i full gang. Her opplyser Lena A. Nesteby i SJ Norge at kvalitet nå skal telle 55 prosent, mot 60 prosent under konkurransen om Sørlandsbanen. Slik kommenterer hun at selskapet ikke gikk til Klagenemnden for offentlige anskaffelser (KOFA):

– Vi gjorde en vurdering og valgte å ikke gjøre det, først og fremst fordi vi har begrensede ressurser i Norge og har prioritert å jobbe med nye anbud. For SJ er det viktigst at fremtidige tildelinger skjer etter ryddige prosesser og tydelige tildelingskriterier.

– Kvalitet er, etter Jernbanedirektoratets justering, vektet med 55 prosent i pakke Nord. Vi er opptatt av at kunden må settes i sentrum og forventer at Jernbanedirektoratet i neste anbudsrunde reelt vektlegger kvalitetskriteriene.

Les mer om

 1. Vy
 2. Jon Georg Dale
 3. Bjørnar Moxnes
 4. Jernbanedirektoratet
 5. Go-Ahead
 6. SJ