Konsulentselskap hjelper kommuner med å registrere psykisk utviklingshemmede

I et tilbud om å bistå Oslo kommune med å registrere flere som psykisk utviklingshemmede skrev konsulentselskapet Sødermann at det er «fantastiske muligheter».

Statsrådene Monica Mæland (H), Bent Høie (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste mandag at de vil ha en full gjennomgang av Tolga-saken som VG har avdekket. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Eposthenvendelsen ble sendt til Oslo kommune i 2014. Her skriver konsulentselskapet at «I forbindelse med en stor undersøkelse av psykisk utviklingshemmede og kommunal økonomi så ser man at Oslo kommune har noen fantastiske muligheter», skriver VG.

Sødermann AS ble etablert i 2013 og oppgir til avisen at de har jobbet med 45 norske kommuner. Flere av dem har fått tilbud om bistand til registrering av flere innbyggere som psykisk utviklingshemmede. Hvor mange av kommunene som takket ja, er ikke kjent.

Selskapet anslo for fire år siden at Oslo kommune kunne få 498 millioner kroner i ekstra overføringer fra staten ved å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet, og ba om en andel på 2 promille av de eventuelt økte statlige overføringene.

– Useriøst

– Byrådsavdeling for finans valgte å ikke inngå noen avtale med Sødermann AS fordi tilbudet ble oppfattet som useriøst. Ved konsulentanskaffelser må uansett reglement for offentlige anskaffelser følges, sier kommunaldirektør Arild Sundberg til VG.

Grunnlegger Petter Sødermann i Sødermann AS sier de kun er opptatt av å gi psykisk utviklingshemmede det tilbudet de har krav på, og at de bistår med å registrere mennesker som allerede har diagnosen, men som kommunene ikke kjenner til.

I Harstad kommune har man valgt å stoppe prosessen og de delene av avtalen de hadde inngått med Sødermann AS som er knyttet til psykisk utviklingshemmede. Rakkestad kommune opplyser at de mottok et tilbud for halvannet år siden, men at de takket nei.

VG-avsløring

VG publiserte lørdag 6. oktober en reportasje om tre brødre fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år. Ifølge avisen dreier det seg om over 650.000 kroner i frie inntekter per person hvert år.

For de tre brødrene ble diagnosene også brukt til å sette dem under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som i forrige uke.

Tolga-saken er så alvorlig at statsrådene Monica Mæland (H), Bent Høie (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) mandag ba om en full gjennomgang.

– Skal komme til bunns

Som statens representant utenfor det involverte fylket er Fylkesmannen i Hordaland bedt om å føre en såkalt lovlighetskontroll med Tolga kommunes avgjørelser i den konkrete saken. Statens sivilrettsforvaltning skal se på avgjørelsen om vergemål, og Statens helsetilsyn skal undersøke utredningen og diagnostiseringen av de tre brødrene.

– Noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen er satt under vergemål de ikke skulle hatt, fastslo kommunalminister Monica Mæland mandag.

– Vi skal komme til bunns i hva som har foregått, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sa Mæland.

VG har tidligere avdekket at antallet innrapporterte personer med psykisk utviklingshemming har økt med 3.000 de siste ti årene.