Norge

Hareide møter motbør i Hordaland KrF

Borgerlig side ser ut til å vinne flertall på lørdagens fylkesårsmøte i Hordaland KrF. I Kvinnherad svarer de med å sende kun røde representanter, til tross for at lokallaget var delt på midten.

KrF-leder Knut Arild Hareide skal holde innledningstale til årsmøtet i Hordaland KrF, der han er medlem. Men BTs opptelling viser at et flertall i salen vil stemme imot hans ønske om regjering med Ap og Sp. Spørsmålet er hvor mange av de 14 delegatene som vil dele Hareides syn.
  • Anders Haga

En uoffisiell opptelling BT har gjort viser at minst 53 av de 87 utsendingene til fylkesårsmøtet i Hordaland ønsker å gå inn i dagens regjering. Opptellingen er basert på rapporter fra lokallagenes møter (se faktaboks).

31 har sagt at de vil stemme for Knut Arild Hareides alternativ med regjering med Ap og Sp.

Tre ønsker å fortsette i opposisjon.

At flertallet blir blått på fylkesårsmøtet, synes uansett klart. Spørsmålet er hvor stor den blå overvekten blir, og hvordan årsmøtet vil fordele delegatene som skal sendes til landsmøtet 2. november.

KrF-ledelsen har oppfordret til at delegasjonene skal være mest mulig representative, det vil si reflektere meningene i medlemsmassen. Men BTs gjennomgang viser at det ikke alltid har vært tilfelle i lokallagene.

Røde gjorde rent bord

Otto Benjaminson fra Kvinnherad KrF reagerer på at hans syn ikke er representert fra lokallaget.

I en mannsalder har han arbeidet for partiet. 24 år som kommunestyrerepresentant, en periode som varaordfører, flere år som lokallagsleder. Men onsdag kveld kom han til kort. Forslaget hans om at lokallaget burde sende en rød og en blå delegat til fylkesårsmøtet på lørdag, ble stemt ned.

Det skjedde til tross for at årsmøtet var delt nesten på midten: 15 av de fremmøtte støttet partileder Hareides ønske om å dreie til venstre, 12 ville heller samarbeide med Høyre, Frp og Venstre.

– Forslaget mitt falt, med knappest mulig margin, sier Benjaminson.

  • Følg KrF-dramaet og se delegatoversikten!

– Vanskelig å få det rettferdig

Årsmøtet skulle bare velge en enslig delegat til fylkesårsmøtet. Fra før var lokallagslederen, Hildegunn Eiane Aarthun, sikret stemmerett på fylkesårsmøtet. Og hun har gjort det klart at hun støtter Hareide-fløyen.

Benjaminson mente derfor at lokallaget måtte velge en blå delegat, slik at begge syn ble representert. Slik gikk det ikke.

– Det var vanskelig å få det rettferdig, når møtet bare skulle velge én utsending, sier sekretær Magnhild Solveig Eide Furdal i lokallaget – som dermed holder lokallagslederen utenfor regnestykket.

– Det er vitterlig ikke én, men to delegater som skal av gårde fra oss. Konsekvensen av årsmøtevedtaket er at lokallaget har sett bort fra anmodningen fra partiledelsen, sier Benjaminson.

Dag Inge Ulstein vil gjerne at partiet går i retning venstre.

Tapte, men får representant

Også i Bergenhus KrF, lokallaget til finansbyråd og Hareide-kompanjong Dag Inge Ulstein, endte avstemningen jevnt.

39,6 prosent av de fremmøtte stemte «rødt», mens 60,4 stemte blått. På forhånd hadde man avtalt at dersom et alternativ oppnådde 60 prosent av stemmene, stakk de av med seieren.

Dermed sender Bergenhus KrF to blå representanter av gårde. I tillegg har også lokallagsleder Ingvild Therese Berentsen en stemme på lørdag. Hun kommer nå til å stemme rødt på grunn av den jevne avstemningen.

– Det har ikke noe med hva jeg mener personlig. Jeg kunne tenkt meg å forbli i opposisjon. Men det var én stemme som skilte her. Medlemmene skal få sitt syn representert, og dette hadde jeg gjort også om det hadde endt i motsatt situasjon.

Hun har registrert hva som skjedde i Kvinnherad, og understreker at man sentralt har oppfordret til å få begge sidene representert.

– Har man to delegater å sende, og møtet er delt på midten, da sender du én av hver. Jeg føler jeg har gjort det som er riktig som leder.

Ulstein selv tar tapet hos sine «egne» med fatning.

– Jeg skulle ønske at flere så at det er store muligheter for gjennomslag med sentrum/venstre.

FRONT MOT FRONT: Partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad står på hver sin side i KrFs store veivalg.

Vil kreve flere røde delegater

Fremgangsmåten i lokallag som Kvinnherad vil fort bli tema når fylkesårsmøtet skal sette sammen landsmøtedelegasjonen.

Hordaland er blant fylkene med flest delegater på landsmøtet, 14 i tallet. Forslaget til delegasjon som ligger i bordet gir en fordeling på 11–3 i favør de blå. Det tilsvarer 80/20 i prosent, og så stort kommer neppe det blå flertallet til å bli lørdag.

Hareide-fløyen mener derimot at den fordelingen blir helt skjev.

– La oss si at det blir 60/40 i prosent til blå side i salen. Da bør det bli for eksempel åtte blå og seks røde delegater. Alles syn må gjenspeiles like mye. Det er eneste farbare vei, mener Jarle Skeidsvoll, 1. nestleder i fylkespartiet.

– Men er det ikke et problem at ikke alle lokallagene har tatt den veien når de har valgt utsendinger til årsmøtet?

– Jo, klart det kan være det. Men det skyldes nok mangel på klare regler og formelle rammer for prosessen, sier Skeidsvoll.

I hans eget lokallag, Osterøy KrF, ble stillingen 16–12 til blå side. Laget sender én representant på hver side.

– Må vurdere flere forhold

Fylkesleder Dag Sele sier han ikke kjenner detaljene bak alle voteringene rundt i lokallagene. Konfrontert med situasjonen i Kvinnherad, svarer han slik:

– Man må se på de lokale forholdene, vektingen og kandidatenes tillit i forsamlingen må vurderes.

– Hva tenker du på da?

– Dette handler om hvilke utsendinger som står på valg. Her er det gjort et valg i lokallaget hvor flere forhold sikkert tas med i betraktningen.

Han tør ikke selv spå noe resultat før lørdagens avstemning, men registrerer at det er sterke stemmer for begge alternativene.

– De fleste har vel en forventning om at borgerlig side har en viss overvekt, men hvordan det faktisk ligger an får vi ikke vite før møtet.

Les mer om

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Jarle Skeidsvoll
  3. Knut Arild Hareide
  4. Politikk
  5. KrFs skjebnevalg