- Gjerningsmannen skremte oss ikke bort

AUF-leder Eskil Pedersen kjenner på en glede over at AUF ikke ble knekt av tragedien på Utøya. Og en sorg over alle de som ble drept.

afp000715349-l9WkKxFDM6.jpg

— Jeg kommer alltid til å ha med meg 22.juli i tankene når jeg går i land på Utøya, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

I oktober 2010 ble han valgt som leder av AUF, i juli året etter ledet han sin første sommerleir på Utøya. Så skjedde tragedien som for alltid vil definere Eskil Pedersens ledertid i AUF. I oktober 2014 går han av.

- På hvilken måte blir det godt- og vondt å komme tilbake til Nye Utøya?

— Jeg fylles av sorg når jeg tenker på venner og medlemmer som brutalt ble drept. Det vil alltid være med meg når jeg går rundt på øya. Samtidig tror jeg at jeg vil kjenne på glede over at AUF ikke ble knekt, at vi er tilbake på øya vår, og at gjerningsmannen ikke fikk skremme oss bort, sier Eskil Pedersen.

Han håper å kunne ønske velkommen til Nye Utøya sommeren 2015.

Minnested

— Før det er det mye arbeid og diskusjoner som skal finne sted. Blant annet er vi inne i en viktig fase for minnestedet på øya. Et bredt sammensatt utvalg, bestående av både etterlatte, pårørende og AUF-ere, er satt ned for å arbeide med minnestedet.

Utvalget arrangerer nå en konkurranse for utforming av minnestedet. Når utformingsforslagene foreligger i sommer vil de presenteres og det vil legges til rette for en ny runde for innspill og tilbakemeldinger.

— For at minnestedet skal fungere best mulig, er vi opptatt av at det i så stor grad som mulig kan romme erfaringene og tankene til de som skal bruke det. Vi mener nøkkelen for å lykkes med dette er at prosessen fram mot det ferdige resultatet er åpen, inkluderende og transparent. Utformingen vil derfor ikke ferdigstilles før høsten slik at alle direkte berørte på nytt vil kunne påvirke prosessen og resultatet.

Protester

Allerede i 2012 la AUF frem planene for Nye Utøya, men det kom mange og ulike protester. Noen mente det var for tidlig å begynne med modernisering, andre mente planene var for gigantiske. Noen vil at Utøya skal fredes helt ,og bevares som et henrettelsessted.

— Vi lyttet til ønsket om timeout fra Nasjonal støttegruppe, samtidig som vi fortsatte arbeidet med gjenreisningen av Utøya. Vi opplever nå at vi har bedre dialog med berørte, sier Eskil Pedersen.

Foreløpig oppstart av byggearbeid på Utøya er høsten 2014.

— I prosessen med å komme tilbake til Utøya er vi avhengig av å lytte til de ulike synspunktene som finnes. Derfor diskuterer vi de ulike aspektene med de berørte familiene og håper å finne gode løsninger.

- Noen mener at Utøya bør fredes som henrettelsessted, og at «makeoveren» er uverdig.

— Vi har forståelse for at det er ulike meninger rundt fremtiden til Utøya. AUF mener at fortsatt positiv ungdommelig aktivitet er den beste måten å hedre ofrene på etter 22. juli 2011. Gjennom å skape nye Utøya – en inkluderende arena for fellesskap, politikk og engasjement – vil vi også bevise at gjerningspersonen ikke klarte å rive ned det samfunnet vi i samarbeid har bygget opp.

Han sier ønsket er å hedre de som døde, de som ble skadet, og de som for alltid er forandret, ved å la Utøya bli et sted åpent for alvor.

— Et alvor som gir rom for stillhet, men et alvor som også åpner opp for kommende generasjoner og deres behov for læring, for refleksjon og for demokratisk debatt.