NOKAS-løslatelser kan ende i Høyesterett

Kommer lagmannsretten til at NOKAS-dømte Kjell A. Schumann (48) og Metkel Betew (35) kan løslates, kan saken ende i Høyesterett.

Metkel Betew tar farvel med David Toska etter at dommen er avsagt i 2007.
  • Ntb-trine Andersen

Schumann og Betew var de to eneste som ble idømt forvaringsdommer etter NOKAS-ranet i Stavanger 5. april 2004. Begge ble dømt til forvaring i 16 år, men har begjært seg prøveløslatt etter å ha sonet ferdig minstetiden på ti år. Schumann var den av ranerne som avfyrte de dødelige skuddene mot politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

Tingretten i henholdsvis Sør-Trøndelag og Asker og Bærum har kommet til at Schumann og Betew kan prøveløslates på spesielle vilkår. Påtalemyndigheten er uenig i at de to skal slippes fri og har anket. Saken må derfor behandles på nytt i lagmannsretten.

Les hele saken med abonnement