Skrinlegger fast forbindelse mellom Moss og Horten

Samferdselsdepartementet ber Veivesenet skrinlegge alle videre planer om å utrede bro eller tunnel som erstatning for fergeforbindelsen mellom Moss og Horten.

Mange har drømt om en bro mellom Moss og Horten, for å erstatte landets travleste fergeforbindelse. Nå ser det ikke ut til å bli noe av planene.

Beskjeden fra Samferdselsdepartementet (SD) er at en fast forbindelse som erstatning for fergene inntil videre er uaktuell.

«SD legger til grunn at det ikke er aktuelt med en (...)utredning for en mulig fast
forbindelse mellom Moss og Horten nå. Veidirektoratet vil kunne ta saken opp på nytt senere dersom det kommer ny informasjon som tilsier behov for en (...) utredning», skriver avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus i et brev til Veivesenet 16. oktober.

– Dette er en full seier for alle som er glade i Moss og Horten, sier Gisle Haakonsen i Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy til Aftenposten.

– Dette er en seier for natur- og friluftsinteresserte, siden nasjonalt verdifulle områder nå sikres. Dette er også en seier for innbyggerne som slipper å få 47.000 biler i døgnet inn på «dørstokken». Det er også en seier for alle som mener at 80 milliarder kroner kan brukes på viktigere prosjekter fremover, sier Haakonsen.

Kartet viser et tidlig stadium for planer for å krysse Oslofjorden over henholdsvis Hurum og Moss-Drøbak. Også jernbane over fjorden ble vurdert.

Ville sende tungtransport utenom Oslo

I november 2014 omtalte Aftenposten at Veivesenet anbefalte å utrede både bro og tunnel Moss-Horten, i tillegg til en ekstra forbindelse over Hurum (Oslofjordforbindelsen, red.anm.). Det siste enten som nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen eller som en bro over Hurum.

  • Den gang het det at å styrke fergeforbindelsen Moss-Horten ville koste 1-1,5 mrd. kroner.
  • En bro Moss-Horten, med tunneler de siste stykkene inn mot Karljohansvern i Horten og Jeløy ved Moss, var beregnet å koste 35–60 mrd. kroner.
  • En tunnel Moss-Horten ville koste 15–25 mrd. kroner.

En fast forbindelse ville ifølge Veivesenet kunne tidoble trafikken mellom Moss og Horten, og flytte mye tungtransport og annen trafikk fra E18 til E6 uten at den gikk innom Oslo.

I dag tar en fergeoverfart, inkludert av- og påkjøring og noen minutters ventetid, rundt 50 minutter. En motorveibro ville redusere reisetiden til 2–3 minutter og være åpen døgnet rundt, i motsetning til fergeforbindelsen.

Solvik-Olsen var imot videre utredning

Våren 2017 ba så Veivesenet daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å få utrede videre motorveiløsninger via Jeløya.

Gisle Haakonsen viser til uttalelser fra Solvik-Olsen der han personlig gikk imot videre utredning.

– Om de vil lage en plan for krysning som skal legges i skuffen i ti år, som dermed vil gå ut på dato før vi kan få bruk for den, så er jeg ikke interessert, er Solvik-Olsen sitert på i Moss Avis.

Spørsmålet nå er hvordan en forventet trafikkøkning Moss-Horten kan bli løst, og hvordan man skal løse problemene med den tett trafikkerte veien gjennom sentrum av Moss til fergeleiet.

– Trafikkutfordringene lokalt løses ved at det bygges en ny vei under bakken for å håndtere fergetrafikken sammen med gode kollektiv- og sykkelløsninger for lokalbefolkningen. Denne ligger inne i Regjeringens planer og koster bare 5–10 prosent av broen, hevder Haakonsen.

– I tillegg vil elektriske og selvstyrte ferger i fremtiden føre til mer effektiv og miljøvennlig drift og trafikken spres over en større del døgnet. Det nye tunnelløpet som skal bygges ved Drøbak vil også avlaste Moss noe, sier han.

Tidligere utredninger har imidlertid vist at Oslofjordforbindelsen i liten grad «konkurrerer» med, eller erstatter, Moss-Horten.