Norge

Norwegian vant ankestrid om ansettelser mot piloter og kabinansatte

Flyselskapet Norwegian er frifunnet av Borgarting lagmannsrett i striden om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

  • og NTB

Norwegian-fly som tar av på rullebanen på Værnes lufthavn. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett har dermed kommet til motsatt konklusjon av det Asker og Bærum tingrett gjorde da saken ble behandlet der i 2016.

De kabinansatte og pilotene krevde dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Begge de to yrkesgruppene hadde anført at Norwegian drev ulovlig innleie av arbeidskraft fra datterselskapene og at de derfor kunne kreve fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle på dette grunnlaget.

Lagmannsretten kom fram til at de ikke hadde rettmessig krav på dom for fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovlig innleie av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.

Lovgiveroppgave

De ansatte argumenterte med at organiseringen av Norwegian-konsernet bryter med arbeidsmiljølovens grunnleggende prinsipper om å fremme faste og trygge ansettelsesforhold.

– Til dette finner lagmannsretten grunn til å påpeke at Norwegians konsernmodell ikke er enestående i luftfarten. Dersom en slik fragmentering av flyselskapenes virksomhet, med en rekke entrepriseavtaler for å dekke behovet for alt fra catering til crewtjenester, ikke er ønskelig i luftfarten, er det etter lagmannsrettens vurdering en lovgiveroppgave – nasjonalt og internasjonalt, heter det i dommen.

– Vanskeligere å håndheve rettighetene

– Det er ikke det resultatet vi ønsket, sier advokat Lene Liknes Hansen i Parat til NRK. Hun har ført saken for de kabinansatte.

Advokat Christen Horn Johanessen har ført saken for pilotene. Han mener dommen vil få betydning for de ansattes mulighet til å håndheve rettighetene som følger av arbeidsmiljøloven og andre vernelover.

– Det vanskeliggjør håndhevelsen av rettigheter, og når det blir vanskeligere å håndheve rettighetene, så er rettighetene mindre verdifulle. Det mener vi er problematisk, sier han til NRK.