Norge

Finansdepartementet stanser Oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter

Statens pensjonsfond utland skal ikke lenger investere i selskaper som driver med leting og produksjon av olje og gass, har Finansdepartementet besluttet.

Finansdepartementet har besluttet at Oljefondet skal selge seg ut av selskaper som kun driver med leting og produksjon av olje og gass. Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

 • NTB

Beslutningen ble offentliggjort fredag formiddag. Finansminister Siv Jensen vil utdype beslutningen og svare på spørsmål under en pressekonferanse 12.30 fredag.

Rundt 6 prosent av aksjebeholdningen til Statens pensjonsfond utland er i olje og gass-sektoren. Det tilsvarer en samlet verdi på rundt 320 milliarder kroner. Uttrekket gjelder kun selskaper som driver med leting og produksjon, og ikke selskaper som i tillegg eksempelvis har virksomhet knyttet til fornybar energi.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier Jensen i en pressemelding.

Anbefalte uttrekk

Norges Bank, som forvalter de nesten 9.000 milliarder kronene i fondet, rådet høsten 2017 departementet til å ta olje og gass ut av fondets referanseindeks. I praksis anbefalte sentralbanken at fondet trekkes ut av sektoren for å redusere risikoen for verdisvekkelse ved fall i oljeprisen.

Regjeringens beslutning begrenser uttrekket til oppstrømsselskaper. Tiltaket skal bidra til redusere samlet risiko knyttet til denne type virksomhet i norsk økonomi. Vurderingen gjenspeiler, i likhet med Norges Banks råd, ikke et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av petroleumspolitikken regjeringen fører, og som ligger fast, understreker departementet.

Sprer risiko

En ekspertgruppe oppnevnt av departementet, har konkludert motsatt. Gruppen påpekte i sin anbefaling at norsk økonomi er sterkt eksponert for svingninger gjennom oljeprisen, og at fondets investeringer i olje og gass utgjør en svært liten del av risikoen for norsk økonomi.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier jensen.

 1. Les også

  Å selge seg ut av olje og gass er fornuftig. Men det er ikke nok. | Sony Kapoor

 2. Les også

  Klimaendringene vil påvirke formuen vår | Trine Eilertsen

 3. Les også

  Tenk om all oljen plutselig blir verdiløs | Trine Eilertsen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Norge dumper oljeaksjer av ren egeninteresse. Ikke for å redde verden.

 2. NORGE

  DN: Regjeringen kan komme til å kaste oljeaksjer ut av oljefondet

 3. ØKONOMI

  Regjeringen advarer: Fremtidige generasjoner må betale for økt oljepengebruk

 4. ØKONOMI

  Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 5. ØKONOMI

  Oljefondet 256 milliarder i pluss andre kvartal

 6. ØKONOMI

  Norges Bank og finansministeren fyrer av alle kanonene