Norge

Slutt på penn og papir i 2019. Nå skal alle feil ved sykehjem meldes inn elektronisk.

Ved Uranienborghjemmet har lederne kommet uventet til sykehjemmet kl. 03 om natten for å sjekke at ingen sov på jobb.

– Etter at vi hadde altfor mange avvik i 2017, ser vi på detaljer i hverdagen og ansattes funksjon for å se hva vi kan forbedre, sier daglig leder Kine Melby Green (t.v.) og fagleder Linda Storebø ved Uranienborghjemmet.
  • Bethen Steenbuch

Uranienborghjemmet 2017: Sykehjemmet har 644 avvik. 108 av disse er legemiddelavvik. Snittet pr. beboer ligger på 6,57. Et avvik kan være alt fra at en ansatt har glemt å gi en beboer medisiner til at sykehjemmet ikke får tak i ekstravakt ved sykdom.

Uranienborghjemmet 2018: Rapporten for første halvår viser at det nå er 236 avvik, 75 handler om legemidler. Sykehjemmet har nå 2,4 avvik per beboer.

Les hele saken med abonnement