På Kirschgarten gymnas i Basel i Sveits er realfag viktig. De fleste som går her har aktivt valgt å fordype seg i matematikk og naturfag. 14 år galme Lisa Schiess (bildet over) ønsker å komme inn på medisinstudiet, venninnen Rebecca Rietschi vil jobbe i den amerikanske romfartsorganiasjonen NASA, Sonja Nadalon vil studere jus.

Lisa, som vanligvis gjør det godt på prøver, klarer ikke å skjule skuffelsen eller holde tilbake tårene når resultatet kommer. Denne gangen har de som vanligvis er best i klassen gjort det dårligst, de dårligste har gjort det best.

— Hva kan vi lære? At man ikke bare skal lene seg tilbake og tro at man kan det. Dette må aldri skje igjen, formaner læreren før han går gjennom Pytagoras` læresetning en gang til.

Deles på ungdomstrinnet

I Sveits finnes det ikke ett skolesystem eller ett felles pensum. Som med mye annet, er det opp til kantonene å bestemme. Basels system er ikke identisk med de andre kantonenes. Lisa og klassekameratene gikk på samme skole de første syv årene. Etter det gikk de ulike veier. Den tredjedelen som hadde best karakterer, begynte på gymnaset, som er mer teoretisk og rettet mot dem som ønsker å studere. De andre går på skolen rett over skoleplassen, en toårig Weiterbildungsschule, som kan føre dem til fagskole eller lærlingplass.

timeplaner-Sveits-KMiKYsyMo2.jpg

Snart vil Basel få samme system som i de andre tysktalende kantonene, der alle går i samme skolebygg på det vi kaller ungdomstrinnet. Men de vil fortsatt bli delt etter karakternivået når de blir tenåringer.— Jeg tror det er bra å dele. Jeg husker at noen var veldig dårlig i den gamle klassen min, og det påvirker hele klassen, sier hun.

Har mastergrad

Lisa og venninnene tror mye av grunnen til at Sveits gjør det godt i matematikk i Pisa-testene, er de gode lærerne. Alle som underviser på skolen deres har mastergrad fra universitetet.

— At Sveits gjør det bra i matematikk, tror jeg også har med den økonomiske situasjonen å gjøre. Man må kunne regne, matematikk er viktig for oss, sier Lisa.

I kjemitimen står lærer Martin Ritzmann i hvit frakk og går gjennom det periodiske system. Alt foregår på engelsk. Læreren bare smiler dersom noen er i tvil om hva "oxygen" eller "carbon" heter på tysk. Det er rom for å bomme. Iphonene sine tar elevene bare opp i friminuttene. Ingen bruker pc, men skriver sirlig ned det som foregår. Når de går ut, tar alle læreren i hånden.

Rektor Jürg Bauer tror motiverte, høyt utdannede og "ikke dårlig betalte" lærere er en viktig faktor. Han vet at klassene er mindre enn i nabolandet Frankrike, og ofte deler de klassen i to.

— Dessuten har det betydning at folk virker motiverte til å gå på skolen. Foreldrenes forventninger betyr selvsagt mye. Omgivelsene betyr mer enn IQ, sier Bauer.

I foajeen på skolen står det en stor dinosaur i plast. Den skal ut når skolebygget skal pusses opp, forteller rektor Bauer. Men den svarte tavlen vil han beholde. Lærerne foretrekker den fremfor lysende digitale tavler.

— Nesten ingen av lærerne bruker whiteboard. Vi vil ha de svarte tavlene. Det blir en kontrast til alt som foregår på skjerm. Hver time er egentlig et lite teaterstykke. Det som foregår ved tavlen er en viktig del av læringen. Jeg kan fremdeles husker tegninger på tavlen da jeg gikk på skolen, sier Bauer.

Historielærer Sarah Staehelin og mattelærer Elke Adams peker på at matematikk har en høy status i Sveits, og at folk mener det er viktig å kunne det.

— Vi oppfordrer elevene til å jobbe selvstendig, til å lage egne planer og definere mål. Men jeg er alltid til stede. I matte er det dessuten mange nasjonale konkurranser. Det utvikler motivasjonen og kunnskaper, sier Staehelin.

Skole viktigst

Lisa har få faste aktiviteter på timeplanen utenom skole og ekstra leksehjelp. Men hun synes ikke hun får for dårlig tid til å ha fri.

— Jeg har jo god tid i helgene. Da trenger jeg og er sammen med vennene mine.

Venninnen Rebecca spiller basket og fløyte, mens Kim seiler, fekter og spiller piano.

Men av det de bruker tiden på, er det ingen tvil om hva som har høyest prioritet. En dårlig matteprøve gir en dårlig dag.