Norge

Hver tiende nordmann får legebehandling for skade hvert år

I romjulen svevet Johannes Pløen (14) over et hopp i slalåmbakken på Skeikampen. Det endte med knall og fall og en plass i skadestatistikken.

Røde Kors kom raskt på plass da Johannes Pløens hopp på snowboard endte med to brudd i armen i romjulen.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Folkehelseinstituttet la nylig frem en rapport om hvordan folk skader seg i Norge. 2500 nordmenn dør av skade hvert år. Men de aller fleste rapporterte skader er relativt ufarlige og behandles i primærhelsetjenesten og ikke på sykehus.

På fotballbanen og i bakken

Når det gjelder barn og unge pådrar de fleste seg skade i forbindelse med idrett eller trening. En av ungdommene i statistikken er Johannes Pløen.

Johannes fikk to brudd, et i overarmen og et i hånden. Hele venstrearm er gipset. For ordens skyld; 14-åringen er venstrehendt.

14-åringen suste nedover slalåmbakken i romjulen.

Han tok sats på brettet over et hopp på Skeikampen og havnet på ryggen. Det endte i to brudd; et i overarmen og i håndleddet på venstre side.

Far Thomas Pløen så hva som skjedde. Han sendte lillebroren og en kamerat ned for å hente hjelp fra Røde Kors, som kom raskt.

På Lillehammer sykehus valgte de å gipse ham fra skulder og ned til fingrene for å prøve å trekke på plass bruddet i overarmen. Han ble utskrevet etter et døgn, med henvisning til lokalsykehus for kontroll og vurdering for operasjon. Mor Ida Pløen er selv sykepleier ved Oslo universitetssykehus. Hun roser sine kolleger på Lillehammer.

– Johannes fikk åpen retur, som betyr at han kan reise til sykehuset hvis det trengs, og for øvrig super behandling.

Bruddet i overarmen er komplisert, men tenåringen er tilbake fra sykehuset på familiens hytte.

Både foreldrene og Johannes er glade for at sikkerhetsutstyret var på plass: Hjelm på hodet og ryggplate. Det er nemlig ikke første gang han brekker noe i bakken. For noen år siden gikk det utover kravebenet.

 • Trodde du oppvarming før trening kun er nødvendig for voksne? Nei da, også barn bør varme opp for å unngå brudd.

En halv million nordmenn får skadebehandling

Hvert år får ca. 440.000 pasienter behandling for skade hos fastlege eller på legevakt. Ytterligere 110.000 pasienter får behandling på sykehus for skade.

Stine Granviken skled på asfalten og falt på venstre arm. Det medførte brudd på et ben i albuen og forslått hånd.

Stine Granviken har vært innom sistnevnte flere ganger. Påsken for fire år siden skled hun utenfor huset sitt og brakk håndleddet.

Dette stemmer med FHis statistikk:

De fleste håndleddsbrudd skjer om vinteren.

– Jeg var på vei til jobben mandag morgen jul. Det var glatt på asfalten, jeg skled på isen og landet på venstre albue, forteller Stine Granviken. Hun hadde på flate sko med god såle, men med et tynt islag over asfalten er det lite som hjelper.

Granviken kom raskt til legevakten, der det ble fastslått at hun hadde brukket et ben inne i albuen, samt slått albuen utav ledd.

– Legevakten var effektiv. Det tok bare to timer fra jeg kom inn, til det var tatt røntgen, diagnostisert og lagt på gips, forklarer hun.

En drøy uke etter fallet er gipsen av, legene vil hun skal trene opp armen igjen.

Kraftig nedgang i dødsfall i trafikken

Eyvind Ohm, forsker ved Folkehelseinstituttet har sett på hva slag skader nordmenn utsettes for, og hvordan skadeomfanget utvikler seg.

Han sier det har vært kraftig nedgang i dødsfall på grunn av skade de siste 40–50 årene.

– Det skyldes en reduksjon i de vanligste ulykkestypene. Det gjelder særlig innen trafikk og drukning. Men når det gjelder trafikkulykker så ser vi at det blir vanskeligere å få til en ytterligere nedgang. De viktigste virkemidlene er iverksatt og det blir ekstra krevende å få til en fortsatt reduksjon.

Bedre sikring av barn i bil og påbud om bilbelte har reddet mange liv i følge Folkehelseinstituttet.

Høy fart og alkohol

Ohm mener de viktigste virkemidlene er bilbelte og bedre sikring av barn i bil, lave fartsgrenser i boligstrøk og bedre veier og sikrere biler.

Også når det gjelder drukning har tallet gått ned, men det er ifølge forskeren en del utfordringer med båtulykker:

– Særlig menn som ikke ser risiko med høyt fart og alkohol, sier han.

Folkehelseinstituttet er også bekymret over at både barn og voksne som kommer fra andre land har dårlige svømmeferdigheter.

Norges Svømmeforbund avdekket i 2013 at bare halvparten av femteklassingene kunns svømme 200 meter, og et innvandrerbarn fra ikke-europeiske land er betydelig dårligere til å svømme.

Rapporten fastslår:

 • Hvert år blir ti prosent av befolkningen, om lag 550.000 personer, behandlet av lege for skader, inkludert sykehusbehandling.
 • Hver 10. sykehusinnleggelse gjelder skadebehandling.
 • Ulykker krever mange liv og er den viktigste dødsårsaken for nordmenn under 45 år.
 • Dødsfall er først og fremst knyttet til fall, forgiftningsulykker (inkludert overdoser) og trafikkulykker.
 • Personer fra lavere sosioøkonomiske grupper er mer utsatt for skader enn personer fra høyere sosioøkonomiske grupper.

Når det gjelder hoftebrudd viser statistikken noe pussig:

Internasjonalt peker Norge seg ut på skadestatistikken med høye tall for overdoser og hoftebrudd.

– Så vidt jeg har forstått er det et lite mysterie at Norge kommer så høyt ut når det gjelder hoftebrudd. De fleste hoftebrudd skjer innendørs, og har ikke så mye med klima å gjøre. Ingen kan si noe sikkert om dette.

Av en forundelig grunn er det mer hoftebrudd blant nordmenn enn mange andre land.

Det er fremdeles i hjemmet de fleste mennesker skader seg, særlig de eldste og de yngste. Men mange av de minste blir skadet i barnehagen. En registrering viste at av alle skader som ble behandlet ved legevakt eller sykehus i fire norske bter viste at 10 prosent av barna under syv år ble skadet i barnehage eller på lekeplass.

Færre barn og voksne drukner. Det skyldes blant annet mer bruk av vest, i følge FHI.

Norge hverken best eller verst

Folkehelseinstituttets oversikt over skader varierer i alvorlighetsgrad, og omfatter alt fra skrubbsår som trenger et plaster, til store skader som krever sykehusinnleggelse og noen ganger ender med dødsfall.

Skader som ikke er meldt til helsevesenet er ikke med i statistikken.

Les mer om

 1. Ungdom
 2. Sykehus
 3. Helsetjenesten
 4. Barn og unge
 5. Trafikkulykker
 6. Folkehelseinstituttet
 7. Ulykker