Norge

Ni norske fylker har fått dårligere veier – Vestfold, Hedmark og Akershus har landets beste

Målt etter ujevn veibane går det feil vei i halvparten av landets fylker. Sjekk ditt eget fylke – og se hvordan vi nordmenn endrer kjørevaner.

Ny E6 langs Mjøsa er en viktig årsak til at Hedmark kommer godt ut sammenlignet med andre norske fylker.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Yrkessjåfører vet det – mange privatbilister også. Du kan sitte og kjøre på en norsk riksvei, krysse en fylkesgrense, og plutselig blir veien smalere, mer ujevn, mer svingete, kort sagt dårligere.

Finnes det fylker i Norge der veien er så god som den skal være? Hvor er det best, og verst? Tirsdag morgen får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svaret, i rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier».

Aftenposten, som har lest rapporten, gir deg svaret her. Og kan konstatere at Oslo er nummer to på listen over fylker der det har gått feil vei de siste fem år.

I tillegg gir vi deg full oversikt over hvor det er bygget nye riksveier i 2015 og 2016, og hvor nye skal påbegynnes neste år – med oppdatert materiale fra Samferdselsdepartementet.

 • Hvordan ligger norske veier an sammenlignet med andre europeiske?

Albania havnet nederst da Rambøll målte kvaliteten i 17 land tidligere i år. Norge kom LITT bedre ut.

Tre fylker på topp - tre på bunn

Ifølge Rambøll og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har Vestfold landets beste veier. Rett bak følger Hedmark, og litt bak der igjen Akershus.

Oslo er på fjerdeplass.

Hordaland havner på bunn, sammen med Sogn og Fjordane, Telemark er det tredje verste fylket på veikvalitet.

Ingen norske fylker lever opp til det som finnes av norske standardkrav for veier.

Krever egen standard også for fylkesveier

– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs. Det understreker med all tydelighet behovet for krav til standard på fylkesveier, slik det er for riksveier, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør for OFV.

– Det skal ikke være slik at riks- og fylkesveier er bedre for noen enn for andre, avhengig av hvor de bor, sier Solberg Thorsen.

Fylkesvei i Trøndelag hardt rammet av telehiv.

Feil vei i ni fylker – Oslo nr. 2 på verstingliste

Det er fem år siden Rambøll sist studerte norsk veikvalitet, på oppdrag fra OFV. I den nye rapporten står det at «ni fylker har fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei».

Verst har det gått i Møre og Romsdal, rett bak følger Oslo, Finnmark, Troms, Oppland, Nordland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Aust-Agder.

Solvik-Olsen: Fylkesveier er fylkenes ansvar

Det er fylkeskommunene som må bære hovedansvaret for at veistandarden har blitt dårligere, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Til NTB sier han at han er overrasket over utviklingen.

– Økonomisk har fylkene blitt satt i stand til å gjøre mer, sier han.

Det er bare seks år siden fylkesveiene ble fylkenes ansvar. Plutselig fikk de 44.200 km med nedslitte veier i fanget.

Måten fylkene reagerte på kan være årsak til dagens situasjon.

Doblet riksvei-investeringene fra 2010-2017

I 2010 ble det brukt 10,6 mrd. kroner på norske riksveier, utbygging og skredsikring inkludert.

I 2013, da rødgrønn regjering ble skiftet ut med dagens, var summen 12,4 mrd.

For 2017 er det foreslått å bruke 19,2 mrd. Det gir nær en dobling fra 2010.

Med dagens regjering har forfallet på norske veier stoppet opp, og for 2017 er det satt av nesten tre ganger så mye til planlegging av norske veier som det ble i 2010.

Kjører to mil om dagen - her har trafikken økt mest

Ifølge rapporten kjørte vi nordmenn gjennomsnittlig to mil pr. døgn med bil i 2014 – nøyaktig det samme som i 2009.

Bilbruken pr. innbygger er gått ned med 0,3 prosent disse årene. Men takket være befolkningsveksten har trafikken alt i alt økt med seks prosent.

Rambøll fastslår også at vi kjører mer på hovedveier og mindre på mindre veier.

Her har trafikken økt mest:

 • Oslo-Svinesund – med 34 prosent
 • Trondheim-Bodø – 31 prosent
 • Oslo-Kristiansand-Stavanger – med 25 prosent
 • Stavanger-Trondheim – 25 prosent

Bare strekningen Oslo–Møre og Romsdal–Trondheim har hatt nedgang i trafikken, på tre prosent.

Les mer om

 1. Nord-Trøndelag
 2. Akershus
 3. Troms
 4. Samferdselsdepartementet
 5. Hordaland
 6. Oppland
 7. Telemark